svend-1917-04-24-nr-15

 

Moskwa, d. 24/4 1917

 

 

Kære Forældre!

 

Det vil sikkert overraske jer meget, men forhaabentlig ogsaa glæde jer at erfare, at jeg er bleven forlovet og har til Hensigt at gifte mig til Efteraaret.

                     

Min Kæreste, Olga Schwalbach, er en sød, dannet ung Pige af god Familie. Hun er endnu saa ung - kun 20 Aar - har lyst Haar, blaa Øjne og røde Kinder. Fotografi følger snarest! - Hun er lidt stille og beskeden og ikke vant til at komme meget ud i Selskaber. Hendes Forældre, som jeg vist tidligere har omtalt til jer, er prægtige Mennesker - de har vist mig overordentlig megen Elskværdighed i den Tid, jeg har boet i deres Hjem, og har fra første Færd mere behandlet mig som var jeg et Medlem af Familien end som en Fremmed.

                     

Herr Schwalbach er Kontorchef i et herværende Firma og har en god Stilling. Fru S. er en glimrende Husmoder, der tager alle Besværligheder med et godt Humør. Dersom Olga bliver en ligesaa god Husmoder, vil jeg aldrig faa Anledning til Klage.

                     

Olga har taget Studentereksamen og har siden læst 2-3 Aar til Lærerinde. Men nu kommer hun vel til at opgive sit Studium.

                     

Mine tilkommende Svigerforældre har tilbudt os en Del af deres Lejlighed, nemlig 2 ret store Værelser, der ligger afsondret for sig med egen Indgang. Da de endvidere har tilbudt at sørge for Møbler og Udstyr, saa vidt deres Midler tillader dem, saa har vi - som nævnt - tænkt os at gifte os hen paa  Eftersommeren, naar vi flytter ind fra Villaen paa Landet.

                     

Videre flot bliver det naturligvis ikke i den første Tid - alt er jo saa vanvittig dyrt, at man ikke kan tænke paa at købe mange ny Møbler , men vi behøver jo heller ikke saa meget. Naar Tiderne bliver bedre, vil vi naturligvis have vor egen Lejlighed og vor egen Husholdning. Jeg tror, at det vil være et heldigt Arrangement for os foreløbig at bo hos mine Svigerforældre - Olga faar saa Tid til at sætte sig ind i Husholdning og lære at lave Mad.

                     

Jeg har oprigtig talt længe været ked af Ungkarlelivet, og da mine Svigerforældre gennem deres elskværdige Tilbud har gjort os det muligt at gifte os, saa er der jo ikke nogen Anledning til at vente. Naturligvis vilde jeg gerne først have præsenteret Olga for jer, men det er jo desværre umuligt, og det er vel ogsaa umuligt, at I kan være til Stede ved mit Bryllup. Men jeg haaber oprigtigt, at I efter Krigen vil tage en Tur til Moskwa - Far vilde jo altid gerne en Tur til Rusland. I hvert Fald kommer baade Olga og jeg til København, saasnart vi kan. Jeg har begyndt at give Olga Undervisning i Dansk, men om der kommer meget ud deraf, ved jeg ikke.

                     

Vi har ikke fejret nogen officiel Forlovelse her, og jeg ved endnu ikke, om jeg vil sende Kort til Danmark. Forresten har jeg ikke megen Tid til Fjollerier, da jeg har morderlig meget at gøre i Forretningen.

                     

Vi er begge meget lykkelige og meget forelskede, og jeg tror, at vi passer godt til hinanden. Og da Olga som sagt er en pæn, anstændig Pige med en udmærket Karakter og af god Familie, saa tror jeg, at I ogsaa vil være tilfredse med mit Valg.

 

                      Kærlig Hilsen fra

Eders hengivne Søn

Svend


i  ii  iii  iv  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  index
Site Map  Updated 26. december 2005 - email:  Hedvig Pitzner-Jørgensen