svend-1917-05-02-nr-16

 

 

Moskwa, d. 2/5 1917

 

Kære Mor!

 

Jeg haaber, at Du har modtaget mit Brev med Meddelelse om min Forlovelse. I Forgaars var vi hos Pastoren for at faa Oplysninger om, hvilke Papirer jeg behøver.

                     

Jeg skal forelægge:

1) min Daabsattest, som I kan faa hos Herr Dreyer hos S.& N.

2) Konfirmationsattest, som I maa skaffe mig fra Aarhus. Som I vil erindre, blev jeg konfirmeret hos Stiftsprovst Sørensen. I hvilket Aar husker jeg ikke, rimeligvis var det i 1900 eller 1901.

3) 1 Attest at jeg ikke er gift i Danmark. Jeg antager, at I kan faa denne Attest hos Politiet paa Frederiksberg, hvor jeg sidst har boet. I mit Pas staar der desværre intet, om jeg er gift eller ej.

                     

Ingen af ovennævnte Papirer behøver I at lade attestere hos det russiske Konsulat.

                     

Naar I har faaet Papirerne, maa I sende dem hurtigst og paa sikreste Maade. Vort Bryllup er fastsat til omkring den 10. September, og da Papirer jo kunde gaa tabt, vilde jeg gerne have dem sendt snarest, saa at jeg eventuelt kan naa at faa endnu et Hold Papirer.

                     

Vielsen finder Sted i den ene af de herværende 2 lutheranske Kirker. Da alle Lutheranere her i Rusland er tysktalende, saa er al Gudstjeneste tysk, og ogsaa Vielsen foretages i det tyske Sprog, hvad vel forekommer jer lidt mærkeligt.

                     

Brylluppet finder Sted i al Stilhed og Beskedenhed. Tiderne opfordrer jo ikke til større Festligheder. Kun den nærmeste Familie og et Par af mine Venner kommer. En Bryllupsrejse er for Tiden en Umulighed, men naar Krigen er forbi, tager vi en Tur til Danmark.

                     

Den kvindelige Del af Familien er allerede travlt beskæftiget med at sy Udstyr, og min tilkommende Svigermoder er hele Dagen undervejs for at gøre Indkøb. Det bliver dem vist en dyr Historie, da Priserne for Tiden er forfærdelig høje, og vort Møblement bliver naturligvis ikke videre flot.

                     

Min Kæreste vil gerne lære lidt Dansk, men jeg har ingen Lærebøger her, og jeg vilde derfor gerne bede jer sende mig en dansk Grammatik og en mindre dansk Læsebog beregnet for Tyskere.

                     

Endvidere vilde jeg gerne bede jer sende mig snarest Maleriet, der hænger hos Thora. Tag det ud af Rammen, rul det sammen og lad S.&N. pakke det godt ind i vandtæt Papir og en solid Trækasse og derefter afsende per Ilgods til Krogius, Finland, saaledes som vore øvrige Sendinger gaar. Rammen skal I ikke sende - den er ikke videre køn, og det betaler sig ikke at sende den. Malerier er toldfrie her, saa Omkostningerne ved Forsendelsen vil ikke blive saa store. Dersom Billedet kan sendes per Postpakke, vil jeg hellere have det sent per Post, men jeg tror, at det er for stort dertil.

                     

Jeg haaber, at I ikke faar alt for meget Besvær med disse Kommissioner.

                     

 

Mange hilsener til Far og hele Familien fra

 

Din hengivne Søn

Svend

                      P.S. Paa søndag gaar vi Visit hos Thoras Svigermoder.


i  ii  iii  iv  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  index
Site Map  Updated 26. december 2005 - email:  Hedvig Pitzner-Jørgensen