svend-1917-05-04-nr-17

Moskwa, d. 4/5 1917.

Kære Mor!                     

Hermed sender jeg Dig det lovede Fotografi af min Kæreste. Hun siger selv, at det er et skrækkeligt Billede, men jeg finder det nu ganske godt.                     

Jeg haaber, at Censor er saa elskværdig at lade dette uskyldige Billede gaa igennem.                     

Vi har rendt Byen rundt i Dag for at se paa Møbler osv. - Min Svigermoder ruinerer sig vist snart for vor Skyld.                     

Mange Hilsener fra min Kæreste og mig til jer alle. Olga skriver selv til jer en af Dagene. Hun spekulerer meget over, hvad hun skal skrive.

Din Søn

Svend


i  ii  iii  iv  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  index
Site Map  Updated 21. august 2006 - email:  Hedvig Pitzner-Jørgensen