svend-1917-07-18-nr-18

 

Moskwa, d. 5/7-18/7 1917

 

Kære Mor!

Jeg haaber, at Du har modtaget mit sidste Brev, hvori jeg meddelte jer, at vort Bryllup finder Sted den 8/7 (21/7)A. Der er altsaa kun 3 Dage dertil, saa vi har alle meget travlt. Desuden har jeg umaadelig meget Arbejde i Forretningen, saa min Svigermoder faar nok ret, naar hun siger, at jeg sikkert allerede Mandag Morgen (den 10-23/7) atter tager ind til Moskwa.                     

Olga blev meget glad for Dit Brev og  beder mig hilse alle mange Gange. - Dine sidste breve og Fars og Tante Maries Breve har jeg modtaget.                     

Det ser meget ud til at skulle blive Regnvejr paa Lørdag, hvad vilde være ret uheldigt, da vi saa ikke kan benytte haven. Der kommer ca. 36 Gæster og det bliver ikke let at faa Plads til dem alle til Middagen. - I Gaar blev vort Værelse gjort i Orden - det ser meget fint ud. Bryllupsrejsen bliver vi jo snydt for, men saasnart Krigen er forbi, rejser vi begge til København.                     

Jeg var i Gaar bange for, at Urolighederne i Petrograd skulde brede sig til Moskwa, saa at Togene blev indstillede osv., men heldigvis har hidtil alt været roligt her. Overhovedet skal I ikke lade jer skræmme af Beretningerne i Aviserne - selv Revolutionen forløb jo her ret fredeligt, og jeg tænker, at de yderliggaaende Socialister og Anarkister snart har udspillet deres Rolle. Moskwa er  - i Modsætning til tidligere - nu den roligste By i Rusland, og naar man passer sig selv og ikke blander sig i Politik, saa er her maaske sikrere at bo end i København. Brød og andre Levnedsmidler faar vi tilstrækkeligt af, selv om Husmødrene nok har mange Kvaler. - Jeg hjælper ogsaa lidt til og slæber nogle Gange om Ugen en stor Pakke Brød til Zarizino fra Moskwa. Vi slaas jo om at komme med Sporvognen, og i Toget maa vi som Reglen staa af eller hænge paa Trinbrædtet, det er ligesom i København.                     

Arbejderne - ogsaa vore - forlanger hver Maaned højere Løn og mindre Arbejde, Priserne stiger hver Dag, og mange andre Ubehageligheder maa man finde sig i.                     

Om en Uges tid skriver jeg atter til Dig - jeg har ingen Ro til at skrive i Dag, saa mit Brev er temmelig forvrøvlet.

 

                      Kærlig Hilsen til alle fra Olga og 

                      

                      Din Søn Svend

Olga vilde gerne have et Fotografi af Thora og Børnene. I kan uden Risiko sende det - det bliver næppe konfiskeret.


i  ii  iii  iv  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  index
Site Map  Updated 21. august 2006 - email:  Hedvig Pitzner-Jørgensen