svend-1917-07-31-nr-19

 Simonsen & Nielsen, Moscow.                                                                                                             18/31 – 7 – 1917

                                            Kære Forældre!                     

Hjertelig Tak for den storartede Gave og for Telegrammet. De 600 Rubler kom et Par Dage før, og da jeg endnu intet Brev havde modtaget, saa var jeg jo ikke rigtig sikker paa, hvem de kom fra, og for hvem de var bestemt. Mors Brev har jeg siden modtaget, men vær saa god at opgive mig, hvem der er med i Gaven, saa at vi kan takke alle. 

Telegrammet bragte vor Bogholderske, der var med til Festen, netop før Vielsen, og  ogsaa Telegrammet fra S.& N. fik vi overrakt paa samme Tid. 

Til alt Held havde vi Dagen før og selve Festdagen det dejligste Vejr – lidt varmt var det, men i Haven var der køligt og friskt. I det hele taget havde ve meget Fornøjelse af alt vort Arbejde i Haven – den saa nydelig ud med de mange Blomster og med rene, grusbestrøede Gange.                     

Gæsterne ankom ved 5 Tiden, temmelig medtagne af Køreturen og Besværlighederne ved at komme med Toget en Lørdag Eftermiddag i Krigstid. – De fik Te og Kager og afsvalende Drikke og samledes derefter i det største Værelse, hvor Vielsen begyndte Klokken seks. Der var pyntet med Palmer og Blomster, og Lys i Stager, og som vi stod der foran den kjoleklædte Præst mellem Blomster og brændende Lys og med et tæppebeklædt Bord med et Krucifiks i Baggrunden, var det ganske, som var vi i en Kirke. Præsten holdt en Tale og foretog Vielsen, der ikke er meget forskellig fra Skikkene i Danmark, og knap en halv Time efter kunde vi modtage Lykønskningerne fra Familien og de forsamlede Venner og Bekendte. – Olga saa meget sød ud i sin hvide Silkekjole, og jeg sendte Kiilerich en venlig Tanke, fordi han havde syet min Kjole saa godt.

Efter Vielsen drak vi et Glas Champagne og hvilede lidt ud i Haven, hvor der blev taget et Par Billeder af os. De er ikke helt gode – særlig ser jeg forfærdelig ud paa det ene. Paa Gruppebilledet sidder i første Række fra venstre efter den lille Pige: 2 Kusiner, min Svigerfader, Brudeparret, Svigermoder, en gammel Tante samt tilsidst Tante Vera,/ min Svigermoders Søster/. I næste Række fra venstre: Direktør Schwalbach (?), Pastoren, Ilja Kabatschnik, min svenske Ven Keldberg, Onkel Fifi /Svigermoders Broder / med Kone og mellem dem Hovedet af Olgas Veninde Natasja, som Kab. gjorde stærkt Kur til hele Aftenen. Derefter følger forskellige Tanter og Kusiner og andre Statister. Den tredje sidste Dame er vor Bogholderske Fru Platting, hvad sikkert vil interessere Frk. Møller. – I sidste Række Direktørerne Verbatus og Dauge samt min Svoger i Spejderdragt.                     

Ved Ottetiden fandt Spisningen Sted – paa Grund af Krigsforholdene var Menuen naturligvis ikke overdaadig, men Maden var udmærket, og der var Snaps og 3 Slags Vin paa Bordet, saa jeg tror alle var tilfredse. Vi fik først forskellige kolde Retter: Kaviar, Salat osv. Derefter kogt Stør i holl. Sauce, stegt Kalkun, Is med Hindbær og siden i Haven Kaffe med alle Slags Kager. Der blev holdt et Par Taler bl. andet for Familien i København, og Middagen forløb særdeles godt.                     

Vi sad saa i Haven til Klokken 11, da alle Gæsterne fra Moskwa tog afsted for at naa det sidste Tog, og kort efter tog ogsaa de øvrige Gæster Afsked. - - - 

Af Gaver kan jeg særlig nævne en pragtfuld Samovar med Tilbehør, en vidunderlig gammel Mahogni Kommode med Spejl, forskellige Sølvsager; Kaffekande, Sukkerskaal, etc, et (for)gyldt Sølvgarniture Knive og Gafler til koldt Bord, 12 Gafler og Knive fra mine Svigerforældre, 2 smukke Sølv-Teglas med Monogram, Fiskeknive, Teskeer etc. Endvidere et Sæt Frugttallerkner med Skaal og Frugtknive, 6 smukke Kaffekopper, en elektrisk Kaffekande, Kniplinger til Olga, Vaser, Blomster samt 100 Rubler til at købe elektriske Lamper. Hvad vi skal købe for de 600 Rubler fra jer, ved vi endnu ikke, vi venter lidt til vi kommer ind ti Moskwa i vor lille Lejlighed der, saa kan vi bedre se, hvad vi mangler.                     

Dagen forløb saa smukt for os, og vi mødte fra alle Sider saa stor Venlighed, at vi længe vil mindes denne Dag. Vi var naturligvis all meget kede af, at ingen af jer kunde være til Stede, og vi tænkte ofte paa jer. Vi haaber begge at det ikke maa vare længe, inden vi ses i København.                      

Jeg har taget lidt fri fra Forretningen i disse Dage, og det har været dejligt at hvile ud ude paa Landet. Vi spaserer og læser og bader, driver hele den udslagne Dag, og min elskværdige Svigermoder har gemt saa mange gode Sager til os. For mine Svigerforældre har det været en meget kostbar Historie at gifte deres Datter bort i disse Tider, hvor alting er saa dyrt – det har sikkert kostet dem henved fem Tusinde Rubler, mere end de egentlig har Raad til.                     

Jeg tror nok, at jeg nu har skrevet alt - af Hensyn til Censor har jeg skrevet med Maskine – jeg frygter ellers, at saa langt et Brev ikke gaar igennem.

                      Mange kærlige Hilsener til jer alle fra Olga, Familien her og fra

                      Eders hengivne Søn Svend   


i  ii  iii  iv  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  index
Site Map  Updated 21. august 2006 - email:  Hedvig Pitzner-Jørgensen