svend-1917-09-07-nr-20

 

 

Moskwa, d. 25/8-7/9 1917

 

Kære Mor!

 

Hjertelig Tak for de sidste Breve - Dit Brev af 20/8 fik jeg i Gaar.

 

Der er kommen saa mange Breve og Lykønskninger i den sidste Tid, saa jeg slet ikke faar Tid til at besvare alle, og jeg kan ikke mere holde Rede paa dem. Jeg har forfærdelig travlt i Haven - vi flytter ind til Moskwa om 2 Dage, og der er saa meget at bringe i Orden inden Flytningen. Jeg har fældet en hel Del Træer i Haven for at skaffe mere Lys og Sol, og Olga og min Svoger og jeg hugger og saver Brænde hver Aften. Vi  fik ca. 30 Roser og en Mængde andre Blomster fra en Familie, der flytter bort fra Zarizino, og det har været et stort Arbejde at plante dem alle.

 

Det har hele Sommeren været det dejligste Vejr, og alt trives saa udmærket, saa vi endnu har Masser af Blomster og dejlige Roser i Haven. Men i de sidste Dage har det regnet, og Efteraaret er begyndt, og da Togene til 1. September indskrænker, maa vi - hvor nødig vi end vil - flytte ind til Byen. Her bliver ikke morsomt til Vinter - Hungersnøden staar for Døren, og Lys og Varme er det ogsaa smaat med. Naa, vi klarer os vel nok, selv om det i Øjeblikket ser sort ud.

 

Vær saa venlig at sende mig omgaaende en dansk Grammatik og en alm. dansk Læsebog for Begyndere som Tryksager. Jeg maa begynde at lære Olga lidt Dansk, men mangler fuldstændig danske Bøger. Foreløbig kan hun kun sige “Rødgrød med Fløde”, “Maanen skinner” og “Jeg elsker Dig” - og dermed kan hun næppe klare sig i Danmark.

                     

Selv har jeg været luddoven hele Sommeren og ikke taget Undervisning i Russisk - jeg forstaar jo nu det meste, men min Udtale er rædselsfuld og den russiske Grammatik har jeg kun taagede Begreber om.

                     

Du skrev engang, at mit Billede var afsendt hertil. Jeg har siden intet hørt derom, skulde det ikke være sendt, saa lad det hellere blive der, Postpakker og Jernbanesendinger kommer næppe frem mere.

                     

Hermed et Par Fotografier af Familien: mine Svigerforældre, “Tante Vera” (Olgas moster), Olga og jeg. Billederne er taget en Søndag Morgen, saa vi ser ikke videre elegante ud.

                     

Alt vel her ellers.

                     

Kærlig Hilsen til Far og hele Familien.

Din Søn

Svend

 

P.S. Du skriver, at Wedum (?) har sendt mig et Telegram. Jeg har intet modtaget - vær saa venlig at spørge Frk. Møller endnu engang. Hilsen til Frk. Møller.


i  ii  iii  iv  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  index
Site Map  Updated 26. december 2005 - email:  Hedvig Pitzner-Jørgensen