svend-1918-01-09-nr-23

 

 

Moskwa, d. 27/12 1917-9/1 1918

 

Kære Mor!

                     

Hjertelig Tak for Dit og Fars Brev af 3. December og for Fars Brev af 25/12, som jeg modtog til vor Juleaften her.

                     

Vi har fejret Julen to Gange her - først efter ny Stil med et meget lille Juletræ hos Familien Ørum og siden efter gl. Stil med et mere velvoksent dito hos Familien Schwallbach. -

Det var meget festligt alt sammen, og vi har faaet saa meget at spise, at baade Olga og jeg er syge og har Kvalme i Dag. Overhovedet er Din Frygt for, at vi “sulter” ganske ubegrundet - for Penge kan man faa alt her og baade jeg og særlig min Svigerfader tjener godt nu. Naturligvis er alt umaadelig dyrt - endnu dyrere end hjemme i Danmark, men foreløbig faa vi alt, hvad vi kan spise.

                     

Hvad Politik angaar saa holder vi som Udlændinge vor Næse derfra, og da vi ellers er meget forsigtige og aldrig gaar ud om Aftenen, saa kan der vel næppe ske os noget. Vi er hørt op med at gaa paa Vagt om Natten - det blev for koldt at trampe omkring i 15 Graders Kulde.

                     

Olga er forfærdelig ivrig i Forretningen - vi har det ogsaa nu godt indrettet, og vort Kontorpersonale bestaar af dannede, pæne Mennesker. For et Par Uger siden havde vi en lille Ildebrand i Forretningen, og Ophidselsen var naturligvis stor, men det gik heldigt, og vi led intet Tab.

                     

Olga og jeg fik en Masse Gaver til Julen, og jeg uddelte med rund Haand mit Fotografi til Familiens forskellige Medlemmer. Jeg haaber, at I har modtaget de 2 Billeder, som jeg sendte gennem S. & N. - min Svigermoder er meget utilfreds med Billedet og ønsker et Eksemplar af det Billede, der blev taget af mig, da jeg rejste fra København. Jeg har kun et Prøvebillede, der er klistret fast paa mit Pas, og dersom i - hvad jeg tror - har det billede i 2 Eksemplarer, saa send mig det ene gennem S. & N. - Min Svigermoder beder mig netop sende jer “en Million Hilsener”.

                     

Vi har nu haft 4 Helligdage og glæder os til atter at begynde Arbejdet i Forretningen. Der er jo ikke megen Fornøjelse ved at være fri, naar man ikke kan tage ud paa Landet og ikke kan gaa paa Gaden efter Mørkets Frembrud.

                     

Som sagt - vi lever stille og fredeligt, og Du behøver absolut ikke at ængste Dig for os.

 

                      Mange kærlige Hilsener fra Olga og

Din Søn

Svend


i  ii  iii  iv  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  index
Site Map  Updated 26. december 2005 - email:  Hedvig Pitzner-Jørgensen