svend-1919-04-25-nr-31

PreviousHomeNext


 

 

Moskwa, d. 25. April 1919.

 

Kære Mor!

                     

Hjertelig Tak for Dit Brev af 28. Marts. Det ankom for nogle Dage siden.

                     

Her er alt som tidligere, d.v.s. vi sidder stadigvæk uden Kontor og Lager og ved ikke, hvornaar det bliver lukket op. Det er ikke morsomt - vi vilde jo gerne have en Ende paa det  og se at komme hjem snarest. Men det er der altsaa ikke Udsigt til endnu. Olga har jo nok at gøre hjemme, men for mig er det rædselsfuldt at drive omkring uden Arbejde. Mit Humør er derfor ikke videre straalende.

                     

Ellers lever vi som tidligere. Olga læser Dansk og jeg sluger en Masse russiske Romaner. Danske Aviser har vi ikke set i umindelige Tider. I Gaar havde vi et lille Aftenselskab. Der var kun Danske, bl.a. en Herre, der netop er ankommen fra Danmark, og det var jo interessant at høre lidt om Livet derhjemme. Olga havde gjort sig de største Anstrengelser og bagt Brød og Kage og lavet Mad hele Dagen, og heldigvis forløb Aftenen udmærket, saa Olga var meget stolt over sine Evner som Husmoder.

                     

Priserne begynder at falde her - for kort Tid siden betalte vi 1300 Rubler for 1 Pud (16 kg) Mel, men i Gaar købte vi til 850. Min Svigermoder er ellers fortvivlet, fordi jeg har nægtet at spise Hestekød mere. Vi har i lang Tid ikke kunnet faa andet, og i den første Tid syntes jeg ikke, at det var saa slemt, men nu bliver jeg ligefrem syg, blot jeg ser det. Det er noget saa modbydeligt! Saa jeg kommer vel til at leve som Vegetarianer i den første Tid.

                     

Det begynder at blive Foraar her, Sneen er endelig smeltet men koldt er det endnu.  Om en Maaned flytter vi vel ud paa Landet, dersom Forholdene ellers tillader det. Villaen er endnu ikke bleven hugget - jeg satte en Plakat fra Konsulatet i Glas og Ramme paa Døren, og den har hjulpet. Ude paa Landet faar man jo let Tiden til at gaa, og i Haven er der Masser af Arbejde at gøre. Saa vi maa se at komme derud i en Fart. -

                     

Vi er begge raske som sædvanlig. Jeg begynder at blive fed af dette Driverliv.

                     

Hils nu Far og alle fra mig - Kærlig hilsen                                                                                           

Olga beder hilse.                                                                                                                                                                             

Din Søn

                                                                                                                                                                                                  Svend

Den 20. marts 1919 beslaglagde bolsjevikkerne firmaets varelager og inventar.

 

            Svend og Olga kom til Danmark et år senere, i april 1920, som led i en udveksling af russiske krigsfanger fra den 1.     verdenskrig med danskere i Rusland.


i  ii  iii  iv  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  index
Site Map  Updated 21. august 2006 - email:  Hedvig Pitzner-Jørgensen