Poul Carl Oscar, Kaj Vilhelm og Svend ØRUM

Previous Home

Poul Carl Oscar Ørum blev født i 1881. Han blev student fra Aarhus Katedralskole og læste til civilingeniør. Efter sin eksamen opholdt han sig i mange år i udlandet, først i England og siden i USA. Han blev direktør for betonfirmaet Danalith og boede i flere år i Frankrig. Han blev gift med Lilli Funch Thomsen, hvis far ejede Aarhus Stifts Bogtrykkeri. De fik tre børn, Karen Lise, Palle og Dorthe. Palle blev gift med russiskfødte Marina og fik børnene Tania og Poul, Karen Lise blev gift med politifuldmægtig Poul Larsen og fik børnene Niels Peter og Kirsten. Poul Larsen var stærkt involveret i modstandsbevægelsen under besættelsen og blev henrettet af tyskerne 32 år gammel i marts 1945. Han ligger begravet i Mindelunden i Hellerup. Dorthe blev gift med Søløjtnant, senere Kommandør, Jens Elving. Dorthe døde 21 år gammel efter at have født deres eneste barn, datteren Karen Elisabeth, som så blev opdraget af sin mormor, Lilli Ørum, min tante Lilli. Tante Lilli kom meget hos os under krigen, men da hun blev ældre, flyttede hun til Sostrup Slot, som var en herregård, der var blevet overtaget af en nonneorden og omdannet til plejehjem. Her fejrede hun i 1966 sin 80-års fødselsdag, og i den anledning drog hele familien af sted fra København i to biler, Kaj kørte den ene og jeg den anden (min var vist helt ny), og jeg mindes stadig hjemturen fra Sostrup til Grenå, hvor vi skulle med færgen. Det var snestorm, og driverne lagde sig hen over den lille vej langs kysten, vi noget uforsigtige havde valgt at køre ad. Kun takket være en sneskraber-traktor lige foran os lykkedes det os at komme til Grenå uden at sidde fast i driverne. Jeg tror ikke, at de andre i familien var klar over, hvor svært det var at køre under de forhold.

Kaj Vilhelm Ørum blev født i 1884 og blev lige som sin bror Poul student fra Aarhus Katedralskole, og derefter drog også han til København for at læse til ingeniør. Efter endt eksamen blev han i Danmark i nogle år, hvor han også aftjente sin værnepligt, men derefter tog han en kort tid til USA. Derefter var han i fem år ansat ved Københavns Belysningsvæsen. Fra 1915 til sin død i 1940 var han adm. direktør for Sydøstsjællands Elektricitets Aktie Selskab (SEAS). Han blev skudt af tyskerne ved Fakse Kalkbrud under en transport den 7. april 1945, dagen før min konfirmation. Han var gift tre gange, første gang med Alma Meincke, med hvem han fik min kusine Kaja, 2. gang med Elisabeth Østerbye, kaldet Lis, og 3. gang med Marie Bang, kaldet Misse.

Svend Ørum (min far) blev født i 1886. I modsætning til sine brødre tog han Præliminæreksamen fra Aarhus Katedralskole. Det var en slags Realeksamen. Efter endt skolegang tog han handelseksamen og drog derefter til Tyskland og blev ansat i forskellige virksomheder, hvor han fik en generel handelsuddannelse og lærte at tale flydende tysk. I 1910 opholdt han sig i Nürnberg, ansat i en metalvarefabrik, Mars-Werke A.-G., der fremstillede biler og motorcykler. Her skrev han et ansøgningsbrev, som formentlig blev sendt til flere firmaer, hvor han tilbød at være det pågældende firmas repræsentant i Skandinavien. Efter opholdet i Tyskland blev han ansat i det danske firma Simonsen & Nielsen, her fungerede han som ’rejsende’, som det hed dengang og solgte firmaets varer i de skandinaviske lande. Så vidt jeg ved bestod de bl.a. i cykler og haglgeværer. Nogle år senere, blev han bedt om at oprette en afdeling af Simonsen & Nielsen i Moskva, og jeg har nu en række breve, som han sendte hjem til sine forældre i København, som fortæller om livet derovre. Brevene begynder i 1916, hvor han efter at have boet hos diverse damer, som lejede værelser ud, bliver logerende hos familien Schwallbach. Hos familien Schwallbach bliver han godt modtaget og, som han skriver, bliver behandlet som en søn af huset, og det ender da også med at han en dag bliver forlovet og gift med den ene af døtrene, Olga. 
Olga og Svend


Min far Svend Ørums Breve fra Moskva 1916 - 1919


Efter revolutionen var min far og mor naturligvis kun interesseret i at komme ud af Rusland og rejse til Danmark, men det fik lange udsigter. Først i 1920 kunne det lade sig gøre. Under den 1. verdenskrig, som Danmark ikke deltog i, ville man fra dansk side vise sin gode vilje og tilbød derfor at tage sig af krigsfanger. Der blev anbragt en del russiske krigsfanger bl. a. på Hald Ege ved Viborg, og da de skulle tilbage til Rusland, blev de udvekslet med en lille rest af danskere, der stadig opholdt sig i Moskva.

Hjemkomsten fra Rusland

Svend


Svend Ørum             
Familien Meyers Gravsten på Assistens Kirkegård

Previous Home


Indhold
updated 29 august 2009 - email:  Hedvig Pitzner-Jørgensen