Axel Meyer

Previous Home Next


Axel Meyer (1846 – 1914)

Axel Meyer


Axel Meyer


Axel Octav Julius Meyer var Jørgen Ernsts og Nicolines ældste søn. Han gik i skole på det, der dengang hed 'Borgerdydskolen' og blev  i 1877, da han var 31 år gammel, gift med Fanny Jensen, som var datter af regnskabsfører ved Orlogsværftet Carl Godtfred Jensen. De fik syv børn, den første lille datter, Ellen, blev kun 16 uger gammel og blev døbt kun to dage før sin død. Året efter fik de Ernst Carl Villiam,  Han døde i 1908 28 år gammel på Øresundshospitalet af tuberkulose. Også den to år yngre bror, Aage Julius, som var malerlærling, døde 16 år gammel af tuberkulose. Samme skæbne ramte den tre-årige Willy August Emil. Den næste søn, Emil Axel Nikolai, der var uddannet som maskinarbejder, døde 24 år gammel i april 1914, et halvt år før faderen, som havde slidt sig selv op på organisatorisk arbejde i dansk industri ud over sit daglige arbejde som direktør for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring. To børn mere fik de, Knud Philip og Ellen Thora, som begge er nævnt i farbroderen Emils testamente.

Knud Meyer havde en højst bemærkelsesværdig karriere. Først blev han udlært til guldsmed hos hofjuveler A. Dragsted, derefter rejste han rundt i og uden for Europa, han var i München, Budapest, Cairo samt Geneve og Zürich. Efter sin hjemkomst var han ansat hos assurancefirmaet Bergh og Owen. Derefter genoptog han arbejdet som guldsmed, denne gang hos hofjuveler Aug. Thomsen. Endelig kom han til assurancekompagniet Baltica, hvor han med tiden blev ekspert i brandforsikring. Han fik grossererborgerskab i 1910. Han blev gift med Meta Marie Grundtvig Nielsen og efter hendes død i 1957 gift for 2. gang med Nelly Gjerulff. Han dør i 1971, og på trods af, at han har boet på Østerbro hele sit liv, bliver han bisat fra Messiaskirken i Gentofte kommune.

 Knuds søster Ellen blev også gift to gange, først med Otto Christian Munark, som var kontorchef i Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring. Navnet Munark havde han købt, efter at han ikke længere brød sig om at blive drillet med navnet Jochumsen. Senere blev hun gift med toldbetjent Axel Olsen med hvem hun fik to børn. Hun døde i 1973.

Previous Home Next


Indhold
updated 15 januar 2010 - email:  Hedvig Pitzner-Jørgensen