Regitze

 

PreviousHomeNext


Den sørgelige historie om Jeppe Jensen Ørums datter

 

Regitze Christiane Jeppesdatter Ørum

 

 

Efter Jeppe Jensen Ørums død i 1819 er det tænkeligt, at hans enke Maren straks flyttede til det hus, som hun ifølge kirkebogen boede i ved sin død 11 år senere, nemlig Skovhuset. Og det er ligeledes overvejende sandsynligt, at dette ikke passede deres yngste datter Regitze Christiane, som på det tidspunkt var 19 år gammel. Hun havde ikke længere lyst til at være bundet til hjemmet og ville ud og opleve verden, i hvert fald den del af den, som lå i Viborg amt.

 

At dette ikke var ganske enkelt vidner hendes mange ophold i fængsel og i Viborg Tugthus om. I løbet af de næste 15 år har hun været på kant med loven adskillige gange, skiftevis i ’Fængsel paa Vand og Brød’ og ’Forbedringshusfange i Viborg Tugthus’. Allerede i 1826, mens moderen stadig er i live, bliver hun idømt 8 måneders Tugthus.

 


Efter moderens død i 1830: 6 x 5 dages fængsel på vand og brød
I 1832: 3 års forbedringshusarbejde i Viborg Tugthus.
I perioden mellem 1835 og 1841: igen 30 dages fængsel.
I 1841 endnu en gang i Viborg Tugthus, denne gang i 8 måneder. Det er sagen med tørklædet, hvor hun dømmes sammen med Niels Andersen Beet. Mere om det senere.
I 1843 en dom på 1 år i Viborg Tugthus.

 

Der er nu gået ca. 15 år siden moderens død, hun er nu omkring 50 år gammel. Efter den tid har jeg ikke kunnet finde hende – hun er generelt ikke til at følge i folketællingerne på grund af sit løsgængeri. Den eneste gang, hvor hun bor fast et sted er ved folketællingen i 1834, hvor hun afsoner en dom på 3 år i Viborg Tugthus. Ellers har hun formentlig ikke nogen fast bopæl og bliver ikke talt. Man kan undre sig over, hvor mange af rigets befolkning der levede på denne måde og derfor unddrog sig tælling.


Takket være de såkaldte Nygaards Sedler har jeg fundet hendes begravelse, hun dør i 1876 i sit hjemsogn, Højslev, 82 år gammel. Nu betegnes hun som Fattiglem.

Ved alle hendes domme er der en såkaldt ’relation’, som giver alle oplysninger om hende, såsom hvor hun er født, om hun er konfirmeret, til hvilken religion hun bekender sig, om hun er tidligere straffet osv., samt et signalement med oplysninger om hendes udseende. Vi får at vide, at hun er ca 159 cm høj og har en rank vækst. Desuden en meget detaljeret beskrivelse af ansigt (blegt efter de tre år i tugthuset!), øjne, hår og lemmer. Der var jo ikke fotografier dengang.

 

 

Her er den første beskrivelse fra 1832 af Regitzes liv og udseende

 I det følgende er der links til både dommen fra 1841, flere ’relationer’ og diverse skrivelser fra birkeretten til Viborg Tugthus, som giver eksempel på den utrolige snørklede kancellistil, som offentlige myndigheder benyttede sig af i 1800-tallet. Nogle af sætningerne i dommen er skriveren vist selv kørt lidt fast i.

 

Klik her for at se Dommen fra 1841 over Regitze og Niels Beet

Efter at dommen er afsagt, skal arrestanterne sendes til Viborg Tugthus. I den anledning skriver Herr Kampmann fra Frijsenborg Birkekontor et brev til inspektør Undall. I dagens sprog ville han skrive:

Vedlagt følger to stk. fanger til indsættelse, samt kopi af dommen og fangernes signalement.
Venligst send dommen retur.


Men så nemt var det ikke dengang.

Klik her for at se brevet da Regitze og Niels sendes til Viborg Tugthus

PreviousHomeNextIndhold  Updated 29 august 2009 - email:  Hedvig Pitzner-Jørgensen