Christen Jensen Sognstrup

PreviousHomeNext

Christen Jensen Sognstrup

Christens farfar Christen Iversen fra det lille samfund Sognstrup i Nørre Felding sogn giftede sig med Maren Jensdatter fra gården Dyrmose, og der vedblev at være bånd mellem disse familier, hvilket ses af, at folk fra Sognstrup og Dyrmose nævnes mange gange i kirkebøgerne som faddere for hinandens børn. De to gårde ligger også tæt på hinanden i Sognstrup sogn.

Her er en oversigt over Christen Jensen Sognstrups liv:

Levnedsløb for

Christen Jensen Sognstrup

født august 1720 i Sognstrup, døbt 18. august 1720 i Nørre Felding
 død september 1793 i Sognstrup, begravet 22. september 1793 i Nørre Felding.


1720:           Dom XII Trinit. (18. august) døbte jeg Jens Sognstrup hans søn kaldet Christen, faddere Jens Hvas, Søren Sognstrup, hans kone og søn, Anne deres datter i Skinbjerg.

Der eksisterer ingen kirkebog fra 1735 til april 1749

1744 (ca):    gift 1. gang  --  med Maren Andersdatter fra Dyrmose (1720-1751) hun blev 31 år og fik 3 børn (formentlig flere).

1745:    Født ca. 1745 Christen Sognstrups datter: Mette (1) (1745-?) Christensdatter, som bliver konfirmeret i april 1763 18 år gammel.
Hun bliver gift med Peder Jensen fra Skau i Borbjerg sogn.

1749:    Født ca.1749: Christen Sognstrups datter Kirsten (1) (1749-1772, blev 23 år(begravet 26. april  1772)

1751:     Den 2. maj begravet Christen Sognstrups 1. Hustru Maren Andersdatter, som døde i barselsnød og ej blev forløst.
    Dødfødt barn.

- - - o - - -

1751/1752:    gift 2. gang  --   med Maren Jensdatter fra Dyrmose (1727-1762), hun blev 35 år og fik 6 børn

1752:     Den 2. juli døbt Christen Sognstrups Barn kaldet Jens (1)  (1752-1839), blev 87 år) båren af Jens Dyrmoses kone. Faddere var Bertel Sognstrup og Hustru Karen Christensdatter, Jens Sørensen og Jens Jensen af Dyrmose.

Jens Christensen bliver gift og får 6 børn. Det er formentlig gennem hans linie, at gården Sognstrup går i arv.
   Den 6. august introduceret Christen Sognstrups Hustru Maren Jensdatter.

1754:    Den 7. april døbt Christen Sognstrups datter kaldet Maren (1) (1754-1754,

blev 20 uger), båren af dennes tjenestepige Inger Jensdatter. Faddere var Jens Sørensen i Refning af Vinding sogn, Bertel Sognstrup og Hustru, Jens Dyrmose og Christen Pedersens Hustru af Boutrup, nemlig Inger.
   Den 12. maj introduceret Christen Sognstrups Hustru Maren Jensdatter.
   Den 25. august begravet Christen Sognstrups datter Maren (1) 20 uger og 3 dage gammel.

1755:    Den 23. november konfirmeret Christen Sognstrups 2de (tvende) Tvillingedøtres dåb, som tilforn
formedelst svaghed var sket i Huset, ved navn kaldet Kirsten (2) (1755-1756, hun blev 7 mdr.)  båren af Jens Dyrmoses Hustru Kirsten Jensdatter, den anden kaldet Maren (2) (1755-1783, hun blev 27 år) (hun blev vores ane) blev båren af Bertel Sognstrups Hustru Johanne Hendricksdatter. Faddere var Jens Sørensen af Avning, Bertel og Stephan Sørensen af Sognstrup, Lave Sig af Idom, Jens Jensen af Dyermose, Sidsel Jensdatter og Moder af Boutrup, Christen Andersens og Poul Harrestrups døtre. Maren bliver gift med Bertel Poulsen Junge og får  2 børn.

1756:    Den 1. januar introduceret Christen Sognstrups Hustru, nemlig Maren Jensdatter.

1756:    Den 20. juni begravet Christen Sognstrups Hustrus datter Kirsten (2)  28 uger gammel
 (den ene af tvillingerne)

1757:    Den 13. november døbt Christen Sognstrups datter, kaldet Kirsten (3) (1757-1806, hun blev 48 år)
båren af Christen Pedersens Hustru i Boutrup, nemlig Inger Nielsdatter. Faddere var Bertel og Stephen Sognstrup, lille Jens Dyermose, Jens Sørensen af Reuning og Christen Jacobsens Hustru af Skindbjerg, Johanne Margrethe Christensdatter. Kirsten bliver i 1776 gift med Andreas Christensen fra Spåbæk i Vinding. Hun får 7 børn.

1758:    Den 6. januar introduceret Christen Sognstrups Hustru, nemlig Maren Jensdatter.

1759:  
 Den 17. juni Publice absolverit ægtemand Christen Jensen af Sognstrup ob delictum
 6-te præcepti begaaet med Appellone Nielsdatter fra Simonstrup i Idom Sogn. (Han har haft en udenægteskabelig affære og har fået kirkens tilgivelse). Om forholdet resulterede i et barn har det ikke været muligt at finde ud af.

1762:    Den 15. august døbt Christen Sognstrups søn Jens (2) (1762-1762, blev 5 uger),
båren af Inger Boutrup, Christen Pedersens Hustru, ibid. faddere var Bertel Sognstrup og Hustru, Jens Dyermose, Jens Pedersen af Boutrup og Jens Dyermoses søn, (samt) Tjenestepigen Anne Pedersdatter.
    Den 29. august begravet Christen Sognstrups Hustru Maren Jensdatter, 35 år gammel.
    Den 15. september begravet Christen Sognstrups liden søn Jens (2) 5 uger gammel.

- - - o - - -

1762:    gift 3. gang --  den 9. december 1762 med Eva Poulsdatter, fødesogn ukendt
(1733-1765, hun blev 32 år): 1 barn
November 1762 trolovedes Christen Sognstrup og Eva Poulsdatter fra Præstegården
    Forlovere: hans Fader og broder Jens og hans broder Bertel Sognstrup og Søren Dyrmose.

1763:    April, konfirmeret Christen Sognstrups datter Mette (1) Christensdatter fra Sognstrup, 18 år gammel.
Selv om Maren (2) er i live, bliver en ny datter alligevel også døbt Maren (3)

1764:    Den 5. april døbt Christen Sognstrups datter Maren (3) (1764-1764, hun blev 5 mdr),
båren til dåben af minKone (Præstefruen) Ellen Møller. Faddere var Bertel Sognstrup og Adser Andersen, og Maren Madsdatter, Jomfru Maria Hald, alle af Præstegården, og Maren Pedersdatter af Sognstrup.

1765:    Den 5. august begravet Maren (3), Christen Sognstrups liden datter 19 uger gammel.
             April begravedes Eva Poulsdatter 33 år og nogle måneder gammel.

- - - o - - -

1765/1766:    gift 4. gang  --  med Maren Eskildsdatter fra Ramskov i Vinding sogn (1739-1767,
 hun blev 28 år): 1 barn

1767:    Den 28. oktober døbt Christen Sognstrups datter Anne (1767-1768, hun blev 10 mdr.) båren af Anne
Cathrine af Ramskov, tjenende på Krogsdahl. Faddere var Bertel Sørensen af Sognstrup, Søren Ramskov tjenende på Krogsdahl, Søren Dyermoses Hustru Johanne og Mette Christensdatter af Sognstrup (hans datter), Kirsten Poulsdatter tjenende i Sognstrup.

1767:    Den 2. november 1767 begravedes Christen Jensen Sognstrups Hustru Maren Eskildsdatter,
som døde i barselsseng 29 år gammel

1768:    Den 24. juli begravedes Christen Sognstrups liden datter Anne 37 uger 3 dage gammel.

- - - o - - -

1768:    gift 5. gang   --  den 10. februar 1768 med Sidsel Nielsdatter fra Mejrup sogn
(1736-1812, hun blev 76 år), 3 børn    
Den 6. november døbt Christen Sognstrups søn Jens (3) (1768-1769, blev 4 mdr.),
båren af Anders Kaaberups Hustru af Mejrup Sogn. Faddere var Anders Kaaberup, Niels Bjerregaard af Mejrup, Bertel Sognstrups Hustru Karen Madsdatter, Søren Dyermose og Mette Christensdatter af Sognstrup (Christen Sognstrups datter).

 Den 27. december introduceret Christen Sognstrups Hustru.

1772:    Den 26. april 1772 begravet Christen Sognstrups datter Kirsten (1) 23 år og 8½ uge gammel.
Den 21. juni døbt Christen Sognstrups datter Mette Kristine og båren af Søren Dyrmoses hustru Anne Knudsdatter. Faddere var Bertel Sognstrup og søn Christen og datter Anne Catharina, ibidem Christen Sognstrups begge døtre Mette og Kirsten.
Mette Kristine bliver gift med Poul Knudsen fra Røjkjær i Vinding og får 1 datter.
             Den 2. august introduceredes Christen Sognstrups hustru.

1776:    Den 16. januar blev Christen Sognstrups hustru efter 4de Dages hård fødselssmerte forløst
med en søn, som døde i fødslen.
    Den 21. januar blev Christen Sognstrups dødfødte søn begravet.

1793
I september 1793 bliver Christen Jensen Sognstrup begravet.
 Præsten skriver i kirkebogen: Han havde været gift 5 gange og havde 20 børn.

PreviousHomeNext


Indhold
updated 29 august 2009 - email: 
Hedvig Pitzner-Jørgensen