Christen Sognstrup - gift fem gange

PreviousHomeNext

Christen Sognstrup var altså gift fem gange, og foreløbig har jeg kun fundet 14 af hans børn i kirkebøgerne, men ved hans begravelse sagde præsten, at Christen havde fået 20 børn. Også her mangler desværre kirkebogen for en vis periode. Derudover måtte han på et tidspunkt stå skoleret i kirken ved at blive ”publice absolveret” (offentligt tilgivet) for at have haft et forhold til en Appelone Nielsdatter fra nabogården Harrestrup. De fire første koner døde alle i barselsseng, kun én blev gammel sammen med ham, og de fleste af hans børn døde også enten ved fødslen eller som ganske små. Ved folketællingen i 1787 er Christen Jensen gift for 5. gang, og der står også en søn Jens Christensen, ’fra 2. ægteskab’.

Senere folketællinger tyder på, at det er denne Jens, der fører slægtsgården videre, men det er noget usikkert, eftersom der også er en anden Jens Sognstrup. Man var i det hele taget ikke særlig opfindsom, når man navngav sine børn, men der var en stærk tradition for at opkalde pigerne efter barnets mormor og farmor, drengene efter farfar og morfar. På grund af den høje børnedødelighed navngav man yngre børn med samme navn som en tidligere afdød søster eller bror, eller en pige blev opkaldt efter en tidligere afdød kone.

Efter at en kone var død, som regel ved et barns fødsel, gik der sjældent mere end et år, før manden var gift igen. Man kan forestille sig, at familierne til giftefærdige døtre gik i gang med forhandlinger om, hvem der nu skulle giftes med enkemanden, for der var nok noget prestige i at blive gift med en gårdmand. Gården Sognstrup må have været veldrevet og er den dag i dag i familien Sognstrups eje. En sommer traf jeg en dame, som var ejer af en af gårdene i det lille samfund Sognstrup i Nørre Felding sogn. Hun fortalte mig, at i dag, når døtrene i familien blev gift, betingede de sig, at deres børn alle blev kaldt Sognstrup som mellemnavn.

På egnen har man været stærkt indremissionsk, men i 1883 bliver der oprettet en valgmenighed i Holstebro, og da Maren Kristensen , et tipoldebarn af Christen Jensen Sognstrup, skal konfirmeres i 1889, bliver det i valgmenighedskirken i Holstebro og ikke i Nørre Felding. Man kan forestille sig, at der er gået en del diskussioner forud i familien.

På et tidspunkt fik Christen også tvillinger, to piger, hvoraf den ene døde kort efter fødslen. Den anden blev min ane. Denne overlevende tvilling Maren Christensdatter bliver gift med Bertel Poulsen, hvis forældre også kommer fra de to betydelige jyske slægter på Holstebro-egnen, Junge-slægten i Vinding sogn i syd og Busk-slægten fra Sevel sogn nordøst for Holstebro. Maren og Bertel får to døtre Maren og Karen. 2. juledag
1816 bliver datteren Karen gift med gårdmand Lars Pedersen, som ved deres bryllup er dragon i Nyborg, senere bliver han også teglbrænder, og ved sin død omtales han som gårdmand.

Deres datter Mariane Larsdatter bliver gift med Janus Sørensen Ørum, og derved dannes der et bindeled mellem på den ene side bønderne i Ringkøbing amt og på den anden side den norske gren med dens stadsmusikanter og skræddere og fæstebønderne fra Ramten by i Ørum sogn på Djursland.

PreviousHomeNext


Indhold
updated 29 august 2009 - email: 
Hedvig Pitzner-Jørgensen