Fra Tyrol til Midttyskland

Previous Home Next

FAMILIEN PITZNER

Der findes i familien Pitzner en mængde afskrifter af tyske og danske kirkebøger, som vedrører familien Pitzner, og som min svigerfar, sognepræst Ejnar Jørgensen, gift med Anna Johanne Pitzner, har rekvireret engang i 1930’erne. Blandt dem faldt jeg over navnet Schönebeck am Elbe. Jeg spurgte i familien, om de vidste, hvor det lå, men ingen kunne fortælle mig noget om det. Den gren af familien Pitzner, som findes i Danmark i dag, stammer fra Eutin i Nordtyskland og egnen deromkring, men Schönebeck am Elbe? Det lå i hvert fald ikke dér.

Så gik jeg i gang med internettet, og til min store overraskelse viste det sig, at byen Schönebeck lå nede i Midttyskland i nærheden af den bedre kendte by Magdeburg. Men det fik også et par ting til at falde på plads, eftersom man i familien er af den mening, at Pitznerne oprindelig havde bevæget sig op fra Pitztal i Tyrol, og Schönebeck lå lige på ruten mellem Tyrol og Eutin.

Schönebeck havde naturligvis en hjemmeside med adresser på byens styre og på de to protestantiske kirker. Jeg skrev til alle, som kunne tænkes at hjælpe mig, og fik positive svar bøde fra staden Schönebeck og fra Skt. Jakobi kirke, og så rullede historien …

Den blodige 30-årskrig, der fandt sted 1618-1648, gav anledning til, at store dele af den tyske befolkning flyttede sig, og det antages altså, at der også var folk fra Pitztal, der drog nordpå for at finde bedre muligheder for beskæftigelse, eftersom befolkningen i store dele af det tyske rige var blevet udslettet under den langvarige krig, og der derfor var gode muligheder for beskæftigelse i hele landet.

Det er naturligvis en højst usikker teori, for det er først i slutningen af 1700 tallet, at vi finder dokumentation for en familie med efternavnet Pitzner, som kan føres i lige linie ned til de Pitznere, der findes i Danmark i dag. I stadsarkivet i byen Schönebeck an Elbe findes der et dokument fra 1772, der viser, at borger og skomagermester Johann Andreas Pitzner, 29 år gammel, for første gang har betalt ”Meister und Schutzgeld” i byen, hvilket kunne tyde på, at han er flyttet til byen i dette år. Listerne over byens borgere er mangelfulde for denne periode, men i kirkebøgerne for Skt. Jakobi kirke er der yderligere oplysninger. Ægteparret Johann Andreas Pitzner og hans kone Maria Elisabeth født Schneider har fået tre børn, Johann Paul Friedrich født 1774, Johann Jacob Benedictus født i 1777 og Dorothea Maria Elisabeth født i 1781. Forældrenes vielsesdato kender vi ikke, igen er kirkebøgerne ufuldstændige, men Johann Andreas dør i 1790, 47 år gammel, mens hans kone lever yderligere 14 år og dør i 1804.

Fra dåbsbogen i Skt. Jakobi kirke står der følgende om sønnen Johann Jacob Benedictus Pitzner:

”Johann Jacob Benedictus Pitzner, ehelicher (født inden for ægteskab) Sohn des Bürgers und Schusters (skomager) Johann Andreas Pitzner, hier wohnhaft (herboende), evangelisch, und dessen Ehefrau Maria Elisabeth Pitzner, geborene Schneider, hier wohnhaft, evangelisch, ist hierselbst geboren am16. Februar 1777 und am 20. Februar 1777 in der hiesigen (herværende) St. Jakobikirche evangelisch getauft.“ Ordet ’evangelisch’ angiver, at de er protestanter.

Blandt fadderne er Meister Joh. Jacob Pitzner, Bürger und Schuster, og ”Schiffsmann” Joh. Gottfr. Pitzners kone Mar. Elisab., som angives som Kochin, dvs. kogekone. Måske er den første en bror, den anden en svigerinde til dåbsbarnets fader.

Johann Jacob Benedictus er formentlig draget på valsen, som det var almindeligt for unge håndværkere på den tid, i folketællingen for 1803 finder vi ham i Kiel, hvor hans erhverv er angivet som ”Mauergesell” (murersvend), og hvor han bor til leje hos en urmager. På dette tidspunkt er han stadig ugift.

I folketællingen for byen Burg am Fehmarn står den ældste datter i familien Haack, Maria Margaretha Haack opført som 18 år, ugift, tjener i Lübeck. To år senere bliver de to gift i Eutin.

I kirkebogen for Eutin, vielser, år 1805, står der ingen dato for vielsen, men en bemærkning om, at vielsen er taget fra ugeavisen i Eutin og indført i kirkebogen.

„Auszug aus dem Copulationsregister der ev. luth. Kirchengemeinde in Eutin.

Jahrgang 1805, Nr. 23, Seite 149.

Maurergeselle Pitzner mit Jgfr. M.M. Haack in Eutin.

Bemerkung: Aus dem Eutiner Wochenblatt entnommen und als Vermerk in das Kirchenbuch eingetragen.“

Han avancerer efterhånden til fangevogter og portner ved fængslet i Eutin, (”Ab 1831 Gefangenaufseher und Pförtner an der Regierung in Eutin”), mens hun er blevet byjordemoder (Stadthebamme).

Vi er så heldige at have portrætter af de to.  Her er billede af Johan Jacob Benedict Pitzner.

Johann Jacob Benedict Pitzner

Og her følger et billede af hans kone  

Maria Margaretha Haack

Det første barn bliver født i juni 1806 og får navnet Daniel Markus, og i løbet af de næste 20 år får parret yderligere seks børn.

Her er en afskrift fra kirkebogen vedrørende Daniel Markus' dåb:

Auszug aus dem Taufregister der ev. luth. Kirchengemeinde in Eutin.

Jahrgang 1806 Nr. 74, Seite 192.

Am 30. Juni 6 Uhr Mogs. wurde geboren und am 6. Juli getauft:

Daniel Markus, ehel. Sohn des Maurergesellen Johann Jacob Benedict Pitzner in Eutin und der Maria Margaretha geb. Haack. Erstes Kind erster Ehe beiderseits.

Taufzeugen:

Daniel Olderog
Marcus Hintz
Kathr. Marg. Brandt, Schiffersfrau in Lübeck, an deren Stelle (på hendes vegne):
Cathr. Marg. Olderog, in Eutin.

Familien Olderog hører til på moderen Maria Margaretha Haacks side.

Daniel Markus bliver snedkermester og er fotograferet i en meget fint udskåret stol. Efter at hans kone Engel er død i 1862, henter sønnen Johannes Heinrich Ludwig ham til København, hvor han dør i 1884.

Daniel Markus Pitzner


I januar 1833, mens han stadig befinder sig i Eutin, bliver han gift med Engel Magdalene Christiane Grage fra Malente ved Eutin, som er enke efter tømrermester Hans Hinrich Scheerer, med hvem hun har fået fire børn. Med Daniel får hun også fire børn, den ældste bliver døbt Johannes Heinrich Ludwig, han tager til København som den første Pitzner og henter altså også senere sin far til København efter moderens død.

Previous Home Next

Site Map  Updated 17 juli 2011 - email:  Hedvig Pitzner-Jørgensen