Stern von Gwiazdowski - FAMILIEN

FAMILIEN STERN VON GWIAZDOWSKI


Familien von Gwiazdowski stammer fra Polen, fra Gwiazdowo, familienavnet betyder ganske enkelt 'dem fra Gwiazdowo'. Jeg har navnene på et par forfædre i 1600-tallet uden at vide noget yderligere om dem. Men i begyndelsen af 1700-tallet er der flere oplysninger.

Michael Carl von Gwiazdowski, søn af Xavier Aloisius von Gwiazdowski og Clarissa Czudnochowski, var født omkring 1705 og havde tilføjelsen i navnet 'genannt Stern' (kaldet Stern). Han var gift to gange og havde i det første ægteskab med Caroline Mattern sønnen Johann Theodor Stern.

Johann Theodor Stern var født i 1748 i Østpreussen. Han studerede teologi og blev senere præst i Sensburg fra 1782 til 1808. Han ejede godset Grünhof. Omkring 1777 blev han gift med Charlotte Gottliebe Gregorovius, og parret fik den 29. oktober 1778 en søn, Samuel Ferdinand Stern. I 1795, da Samuel var 16 år, blev han i forårssemesteret immatrikuleret ved jurastudiet på Albertus-universitetet i Königsberg, det nuværende Kaliningrad. Desværre er byen blevet totalt udraderet under den 2. verdenskrig, men heldigvis var der i 1912 en omhyggelig (og måske fremsynet) tysker, der sørgede for, at matriklen fra Albertus-universitetet i Königsberg blev trykt, og et eksemplar af den findes nu på Det kgl. Bibliotek i København.

Efter endte studier fik han et embede i byen Rastenburg i Østpreussen, og her blev han også gift, og det er formentlig i dette ægteskab, at datteren Julie Luise Theofile bliver født. Parret blev imidlertid skilt, og Samuel fik arbejde som ’Hof- und Landgerichtsadvokat’ og Notarius Publicus i Riga, og ind imellem var han også ’Stadtsekretaire’ i byen Tuckum, som ligger lige vest for Riga. Han kom senere til byen Buchholtz, hvor han blev ’Konsistorialadvokat’ og translatør i polsk. Han angives at have ejet et lille gods ved navn Gravenhof, men det kan jo godt tænkes at være det samme ’arvegods’, Grünhof, hvor han var født.


Om Tuckum har jeg følgende:

"Der Flecken Tuckum wurde 1798 zur Stadt erhoben (ophøjet) (Ukas v.2.XI), hatte aber schon zur Zeit der Statthalterschaftsverfassung ein Ratskollegium und einen Stadtsekretär.

Og i rækken af sådanne Stadtsekretäre nævnes:

1809-1812 Gwiazdowski, Ferdinand."

Alt dette fra Wilhelm Röder: Die Gerichtssekretäre und Advokaten Kurlands 1795-1889, Tartu 1938 (findes på Det kgl. bibliotek, København, forkortelser såvidt muligt skrevet helt ud).

På side 36, nr 46. Gwiazdowski (Stern genannt v. Gwiazdowski.) Samuel Ferdinand, aus Nikolaiken in Preussen, Sohn des Pastors un Erbherrn des Gutes Grünhof in Ostpreussen Johan Theodor Stern, stud. in Königsberg Jura (immatrikuliert 9. III. 1795), 1809-12 Stadtsekretär in Tuckum, vorher og nachher (før og efter den tid) Hof- und Landgerichtsadvokat und Translateur für die polnische Sprache. Besitzer eines Höfchens unter Gravenhof.
† Riga 25.V.1837, 62 Jahre alt (aber laut Grabstein * 29.X.1778)
(ifølge datoerne på gravstenen blev han 58 år gammel).
~ 1) N.N., geschieden (skilt) Rastenburg 1808.
~ 2) Tuckum 29.I.1811 Louise Karoline Groseffski, getauft daselbst (sammesteds) 2. XII. 1787, Tochter des Goldschmieds und Bürgermeister Karl Wilhelm Groseffski.
Nikolaiken hedder nu Mikkolaikj og ligger syd for Rastenburg i Kaliningrad.


Mens han opholdt sig i Tuckum, blev han i januar 1811 gift med Luise Karoline Groseffski, som var datter af guldsmed og borgmester Karl Wilhelm Groseffski.

Og her finder vi i kirkebogen følgende indførsel:

Kirkebogen for Tuckum år 1811.

Domin. Septuag. d. 29 Jan.

(Viede)

Ipsus (han, dvs. brudgommen): Ferdinand Stern genannt von Gwiazdowski, liefländischer Hof- u. Landgerichtsadvocat, polnischer Notarius zu Riga und gegenwärtig (for tiden) interimistischer (midlertidig) Stadtsecretaire zu Tuckum (geschieden von seiner 1sten Gattin laut (ifølge) Attest vom Bürgermeister u. Rath zu Rastenburg in Ostpreussen d. 27. Nov. 1808. Sein Vater Joh. Theodor Stern, Pfarrer u. Erbherr des Gutes Gruenhoff in Ostpreussen, Domainenamts Rhein;

Ipsa (hun, dvs. bruden): Lovisa Carolina Groseffski, älteste Tochter des ehemaligen Bürgermeisters und Goldschmidts Groseffski alhier ('her i sognet').

I løbet af de næste 14-15 år fik Samuel og Luise 6 børn. Den yngste, der blev født i 1825, hed
Johann Theodor Leo Stern von Gwiazdowski
(kaldet Jannot), et imponerende navn,
men ikke mindre imponerende end den militære karriere, han skulle gennemleve.

Samuels ældste datter af 1. ægteskab, Julie Luise, bliver gift med Friedrich August Johann Meyer, søn af Johann Andreas Meyer, født i december 1757 i Aschersleben im Halbstadtchen, en ’ehemaliger fürstlicher Briefträger, erster Ministerial der Stadt Mitau’, altså kort og godt postbud. Sønnen Friedrich August Meyer, et af 8 børn, benævnes senere i et officielt dokument som ’Sohn eines ohne Rang verabschiedeten Postsecretairs’. Friedrich gør helt anderledes karriere end sin far. Han studerer jura i Dorpat, Estlands universitetsby, nu Tartu, og i 1824 – 1831 er han ’Kollegienregistrator’, en slags dommerfuldmægtig i retten i Tuckum. Der findes en ’Dienstliste’ fra 1833, som man i dag nok ville kalde hans CV, som er en slags oversigt over alt, hvad han har foretaget sig i sit hidtidige liv, inclusive om han har gæld eller formue, hans uddannelse, og om han har deltaget i krig. Dagen før nytårsaften 1833 bliver han gift med Samuel Sterns datter Julie Luise.

De får otte børn, og ifølge en hyldestsang skrevet til deres sølvbryllup var der yderligere et par stykker, der døde enten ved fødslen eller som små. Blandt dem, der overlevede, skal vi især beskæftige os med to, nemlig Luise Natalie Berta og Konstantin Alexander Eduard. Luise Natalie Berta bliver først gift med Oskar von Duisburg, som er en tysk købmand. De får to sønner, Alfred og Arthur, men Oskar dør, og efter hans død bliver hun gift 2. gang med Jannot, som er hendes mors halvbror, altså hendes onkel, og deres to sønner bliver døbt Vladimir og Nicolai. Luises bror Konstantin bliver min oldefar. Men først skal vi se lidt nærmere på Jannots liv og karriere.
Jeg skrev til det krigshistoriske arkiv i Skt. Petersborg og fik virkelig bingo. Der kom 8 sider på russisk, som det både kostede tid og penge for at få oversat.

De fortalte mig, at Ivan Samoilowitch (dvs. søn af Samuel) Stern von Gwiazdowski stammede fra en overofficersfamilie, så der har nok været andet end jurister og præster i familien.
Han var født i 1822, og 18 år gammel blev han underofficer og tjente i forskellige regimenter, før han i 1849 kom til livgarden i Moskva. Han var med i den polske opstand i 1863, hvor han blev såret. I 1864 blev han udnævnt til oberst. Efter ordre fra hans kejserlige majestæt blev han i 1869 forfremmet til kommandant for infanterihæren i guvernementet Krasnoselsk, som var stationeret i byen Krasnoje Selo. I 1880 fik han efter ordre fra hans kejserlige majestæt en godtgørelse på 1200 rubler, og året efter blev han udnævnt til direktør for Militærhospitalet i Krasnoje Selo, og samtidig blev han kommanderende guvernør for zarens sommerpalads, Krasnoje Selo. I 1886 blev han generalløjtnant, på dagen for sin død i 1892 blev han udnævnt til Infanterigeneral. Han deltog i et felttog i Ungarn i 1849 og i Krimkrigen i 1853 – 1856, samt i nedkæmpelsen af de polske opstande i 1863 og 1864. Han blev belønnet med rigelige lønforhøjelser gennem hele sin karriere, og han blev højt dekoreret, både med russiske og østrigske ordener.


Site Map
Updated 21 november 2007 - email:
Hedvig Pitzner-Jørgensen