Silas Houghton

M, #27301

Owen Houghton

M, #27307

Christopher Houghton

M, #27308

Biography

BirthEngland

James Houghton

M, #27309, b. before 1750

Biography

Birthbefore 1750

Philip Houghton

M, #27310

Roger Houghton

M, #27311, b. before 1690

Biography

Birthbefore 1690

William Houghton

M, #27312, b. before 1690

Biography

Birthbefore 1690

Joyce Houghton

F, #27313, b. before 1669

Biography

Birthbefore 1669

Thomas Houghton

M, #27314, b. before 1660

Biography

Birthbefore 1660

William Houghton

M, #27315

William Houghton

M, #27316, b. before 1750

Biography

Birthbefore 1750

Gerald Williams

M, #27317, b. 30 June 1937
Father*Elmo Williams b. 20 Apr 1908
Mother*Betty Houghton b. 25 Nov 1918

Biography

BirthJun 30, 1937
Marriage

Family

Penny Wolff
Marriage*Gerald Williams married Penny Wolff
Child

Kathleen Williams

F, #27318, b. 19 April 1946
Father*Elmo Williams b. 20 Apr 1908
Mother*Betty Houghton b. 25 Nov 1918

Biography

BirthApr 19, 1946
MarriageMay 17, 1969

Family

Vance Lee McCrumb
Marriage*Kathleen Williams married Vance Lee McCrumb on May 17, 1969. 
Children

Penny Wolff

F, #27319

Biography

Marriage

Family

Gerald Williams b. 30 Jun 1937
Marriage*Penny Wolff married Gerald Williams, son of Elmo Williams and Betty Houghton
Child

Virginia Constance Williams

F, #27320, b. 1 July 1958
Father*Gerald Williams b. 30 Jun 1937
Mother*Penny Wolff

Biography

BirthJul 1, 1958
MarriageMar 17, 1989

Family

Ron Browne
Marriage*Virginia Constance Williams married Ron Browne on Mar 17, 1989. 

Ron Browne

M, #27321

Biography

MarriageMar 17, 1989

Family

Virginia Constance Williams b. 1 Jul 1958
Marriage*Ron Browne married Virginia Constance Williams, daughter of Gerald Williams and Penny Wolff, on Mar 17, 1989. 

Vance Lee McCrumb

M, #27322

Biography

MarriageMay 17, 1969

Family

Kathleen Williams b. 19 Apr 1946
Marriage*Vance Lee McCrumb married Kathleen Williams, daughter of Elmo Williams and Betty Houghton, on May 17, 1969. 
Children

Karie Lynne McCrumb

F, #27323, b. 9 October 1972
Father*Vance Lee McCrumb
Mother*Kathleen Williams b. 19 Apr 1946

Biography

BirthOct 9, 1972

Michael McCrumb

M, #27324, b. 3 June 1975
Father*Vance Lee McCrumb
Mother*Kathleen Williams b. 19 Apr 1946

Biography

BirthJun 3, 1975

Carl Thorne

M, #27325

Biography

Marriage

Family

Dorothy Houghton b. 13 Aug 1920, d. b 2012
Marriage*Carl Thorne married Dorothy Houghton, daughter of Austin DeForest Houghton and Effie Dell Deacons
Children

Kay Thorne

F, #27326, b. 20 May 1939
Father*Carl Thorne
Mother*Dorothy Houghton b. 13 Aug 1920, d. b 2012

Biography

BirthMay 20, 1939
MarriageFeb 18, 1957

Family

Robert Melvin Padget b. 4 Nov 1939
Marriage*Kay Thorne married Robert Melvin Padget on Feb 18, 1957. 
Children

Roger Thorne

M, #27327, b. 30 June 1946
Father*Carl Thorne
Mother*Dorothy Houghton b. 13 Aug 1920, d. b 2012

Biography

BirthJun 30, 1946

Robert Melvin Padget

M, #27328, b. 4 November 1939

Biography

BirthNov 4, 1939
MarriageFeb 18, 1957

Family

Kay Thorne b. 20 May 1939
Marriage*Robert Melvin Padget married Kay Thorne, daughter of Carl Thorne and Dorothy Houghton, on Feb 18, 1957. 
Children

Robert Melvin Padget Jr.

M, #27329, b. 5 August 1957
Father*Robert Melvin Padget b. 4 Nov 1939
Mother*Kay Thorne b. 20 May 1939

Biography

BirthAug 5, 1957
MarriageMay 14, 1988

Family

Cheryl Lynne Evan b. 17 Dec 1957
Marriage*Robert Melvin Padget Jr. married Cheryl Lynne Evan on May 14, 1988. 
Children

Craig Steven Padget

M, #27330, b. 25 December 1959
Father*Robert Melvin Padget b. 4 Nov 1939
Mother*Kay Thorne b. 20 May 1939

Biography

BirthDec 25, 1959
MarriageNov 16, 1991

Family

Lilia Varron Yvanez b. 3 Mar 1966
Marriage*Craig Steven Padget married Lilia Varron Yvanez on Nov 16, 1991. 
Child