Min familie

Förfäder till Kaj Sperrås


Innehållsförteckning


Rapporten om förfäder använder 'Ahnentafel'-numrering. Det innebär att nummerna för en persons föräldrar blir dubbelt så stora som den personens nummer. Om till exempel en kvinnas nummer är 15, blir hennes far nummer 30 och hennes mor 31. Hennes barn blir nummer 7.


Uppgiftslämnare:

Kaj Sperrås
Steinspranget 66
1156 Oslo
Norge

Sänd e-post till: [email protected]


Den här webbsidan producerade 17 Feb 2003 genom Personal Ancestral File, producerad av
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.