Feldzug gegen den Kulaken
Germans from Russia

A History of German Families | Family Ancestor | Kleinliebental | Neuliebental | Franzfeld | Other colonies |Links | Contact Us


Befehl № 1 „Dreierausschüsse des Feldzuges gegen den Kulaken“ im Odessa-Gebiet, August 1920.

 

©2006 Valery Mock