Br�der B�hm Textile (Hats/Klobouky) in Nov� Jic�n

Rohel-Bach-Bohm-Loew + Associates Stories

Home | Names | Stories | Pictures | Peter's Page | Site map

LOEW-BÖHM-EISLER-BACH-PORGES-GRÜNFELD-GRÜNHUT-GÜNZBURG-WESSELS-TODROS-SPIRA-WIENER-GRATZ-OBERLÄNDER-MORAWETZ-FRIEDMANN-KLIMESCH-ROHEL....

Brüder Böhm Hats Textile (Hutfabrikanten)

April 2011 - Joined GENI - Please Join our "Geni Family Group" - and Help Us Migrate Your Relatives :)

*see also on Archive.org and Center for Jewish History (CJH) - Digital Library: Brueder Boehm Company Collection 1934-1972 by Henry Bohm OR Brüder Böhm Hutfabrik with great pictures of Hats below and on germanaustrianhats.invisionzone

Czech/ČeskýČeský

The Brüder Böhm company was established in 1848 in Vienna , and 19xx - Advertising-window-bust of Brüder Böhm Hüte company in Wien(Vienna)from the 19th of November, it became a Bruder Bohm - poster public business association. The first members were Bernhard and Naphtali Böhm. In 1880 their sons Jindrich, Zikmund and Leopold, who were studying hat making in England, became associates. In 1884 Brothers Böhm established a branch in Prague-Bubeneč. Although manufacturing continued in Vienna , the Prague branch grew and employed up to 1200 workers. In 1897, Vienna's famous soccer club "SK Rapid Wien" originated in the Vienna branch of the Böhm factory, as the 1st players and coaches were workers and (English) engineers in the Böhm factory. In 1906 the Böhm factory was the 2nd largest of its kind in Vienna (after Harbig) with about 400 producers, suppliers and dealers.

*Above advertising-window-bust of Brüder Böhm Hüte company of Vienna is 48cm x 38cm is for sale by Dr. Reinhard Leopold of Vienna. The advertisement card image for B/B hats 38 x 28 cm, used as a standard in the shop

GermanAus: Compass. Finanzielles Jahrbuch, 39. Jg. (1906), Bd. III, S.1111 bzw. Inserat in Compass. Finanzielles Jahrbuch, 59. Jg. (1926), Bd. VI/2, S. 1424 (renowned address-book for business people of the Austro-Hungarian empire): "Böhm Brüder, VII. Schottenfeldgasse 30. Erzeuger von Hüten, Hutfilzen u. Hutstumpen in Wien und Bubna (1851). Inhaber: Heinrich B., Siegmund B., Leopold B. [Telegrammadresse] Bridrbon. Arbeiter: Wien 700, Prag 1100. Wien 250 HP [Horse-Power], Prag 350 HP Dampfmaschinen. Spezialität: feine Wollhüte und Wollstumpen. [Export nach] Deutschland, Schweden, Norwegen, Niederlande, Rußland, Balkan, Schweiz, Mexiko, Zentral- und Südamerika, Japan, Australien, Südafrika, Niederlande, Indien, Manila“

In 1906 brothers Schlesinger built a factory for hat making in Nový Jičín (Neutitschein). This factory was in today’s Luzicka street. Viktor Böhm, with the help of Mr. Kolba, a citizen of  Nový Jičín, established a factory across from the Schlesinger factory, where they implemented innovations/inventions in hat making machines.

The company was called Globus and the machines invented and made by Viktor Böhm were internationaly renowned. Viktor Böhm with Moric Schlesinger made an association in 1912 named Böhm & Schlesinger. They made conical šišáky (semi-finished goods) and other hats. In 1912 they also built a new factory for hat making, which was on Roseggergasse, todays Luzicka street (map).

Disputes between associates in 1916 lead to dissolution of the association and the factory went to the family Böhm. After WW-I, manufacturing continued and in 1922 the factory Brüder Böhm became independent. In the upper factory they made "šišáky" (semi-finished goods) and in lower factory they made hats *source of Böhm logo www.textil-info.cz

huckel Tonak
Before WW-II they had 1729 workers. About 2/3 of the hats went for export to USA, Australia, New Zealand and Europe. In 1938 the owners were trying to transfer the factory into Czech ownership, but they didn't manage to complete that and the company was put under German management. In 1941 it was sold (by whom?) to the HÜCKEL company *see Profit.czČeský article, the largest Nový Jičín hat company. In 1945 the Hückel factory was expropriated, the family fled Czechoslovakia and the factory was renamed TONAK (=tovarna na klobouky) *see thefedoralounge.com, Prague Post article, euro.cz, mengelmann64.magix.net

In 1945 part of the Brüder Böhm manufacturing section was totally destroyed and that section later became a factory for fabrics, named KARNOLAČeský and later United Technologies. That company declared bankruptcy in 2003 and today - the land is/was being sold by Nový Jičín.

Archive materials are in Slezsko land archives in Opava.

Radio Prague: GermanNový Jičín - die Wiege der Hüteproduktion - EnglishNovy Jičin, the cradle of Hat production (google translation), similar article in Spanish - English google translation

*I am looking for more information and pictures regarding Böhm textile in Mikulov (Nikolsburg), Vienna, Prague and Nový Jičín (Neutitschein).

*What happened to Brüder Böhm company after the WW-II, also happened to Heeg & Friedmann in Šternberk, Morawetz & Oberländer families in UpiceČeský and to other relatives who had Czechoslovakian assets. Communists expropriated their factories, renamed them and even after the fall of communism in 1989, the party members and their friends - managed to get their hands on some of the assets. (Peter)

1848 - Brüder BÖHM Klobouky Factories in Vienna and Czechoslovakia
1890 Neutitschein map with Brüder Böhm Hat Factory location Novy Jičín/Neutitschein map with Brüder Böhm Hat Factory location
above pictures provided by: Milan Havrlant of Novy Jičín

Bratři Böhmové Klobouky Textil

Firma Bratři Böhmové (Profit.cz) byla založena v roce 1848 ve Vídni a od 19. 11. se stává veřejnou obchodní společností a společníky se stali Bernhard a Naphtálie Böhmovi. V roce 1880 se stali jejich společníky jejiích synové Jindřich, Zikmund a Leopold, kteří studovali výrobu klobouků v Anglii. V roce 1884 se jim podařilo založit pobočný závod v Praze-Bubenči. Ve Vídni výroba přesto zůstala a v Praze se zaměstnávalo na 1200 dělníků.

V roce 1906 postavili v Neutitschein/Novém Jičíně továrnu na klobouky bratři Schlesingerové. Tato továrna se nacházela na nynější Lužické ulici. Naproti této továrny byla založena novojičínským občanem Kolbem za účasti Viktorina Böhma továrna, kde se realizovaly vynálezy při výrobě kloboučnických strojů. Firma se nazývala Globus a stroje navrhované a vyráběné podle Viktora Böhma měly světovou pověst. Viktor Böhm s Mořicem Schlesingerem se nakonec domluvili a v roce 1912 ustavili společnost se zněním firmy Böhm & Schlesinger. Shodli se na výrobě šišáků a klobouků. V roce 1912 se rovněž dohodli na výstavbě nové továrny na klobouky, ktera byla na Roseggergasse(Lužická ulice map).

Spory mezi společníky vyústily v roce 1916, kdy byla firma zrušena a továrna připadla Böhmům. Výroba po I. válce pokračovala a v roce 1922 se závod Brüder Böhm stává soběstačným. V horním závodě (bývalý objekt Karnola) se vyráběly šišáky (polotovary) a v závodě dolním poté klobouky. Před-II válkou zaměstnávala firma 1729 zaměstnanců. Asi 2/3 klobouků šlo do ciziny (USA, Austrálie, Nový Zéland a celá Evropa). V roce 1938 se majitelé snažili převést firmu do českých rukou, avšak se vše nestihlo a nad firmou byla převzata německá správa. Nakonec byl závod v roce 1941 prodán (kdo ji prodal?) firmě HÜCKEL (Profit.cz), největší novojičínské kloboučnické firmě, dnes TONAK (=tovarna na klobouky) Prague Post.

V roce 1945 byla část výroby zcela zničena (potřebovat biřmování) a nakonec objekt přešel do jiných odvětví průmyslu, stal se výrobnou látek KARNOLA a potom United Technologies. Firma bankrotář v roce 2003 a dneška Novy Jičin prodava volne Karnola plochy

Archivní materiály se nachází ve Slezském zemském archivu v Opavě.

Radio Praha: GermanNový Jičín - die Wiege der Hüteproduktion - EnglishNovy Jičin, the cradle of Hat production (google translation)

*Hledam vice informacie a fotky o Böhmové firmy v Mikulov, Vídeň, Praha and Nový Jičín.

*Co se stalo Bratři Böhmové firmě po valce, se taky stalo Heeg & Friedmann (potom Vigona) od Šternberk, Morawetz & Oberländer od Upice a dalším našich rodinach kteři měly továrny. Komunisti ukradly továrny, dali jim nove jmena a nakonec, nekdo kdo byl blizko u komunistu - si koupil ty firmy. (Peter)


http://germanaustrianhats.invisionzone.com/index.php?/topic/7-bruder-bohm-hutfabrik - by habigman

LogoBrüder Böhm Hutfabrik - (8/23/2009)

The Brüder Böhm company was established in 1848 in Vienna , and 19xx - Advertising-window-bust of Brüder Böhm Hüte company in Wien (Vienna) from the 19th of November, it became a Bruder Bohm - poster public business association. The first members were Bernhard and Naphtali Böhm. In 1880 their sons Jindrich, Zikmund and Leopold, who were studying hat making in England, became associates. In 1884 Brothers Böhm established a branch in Prague-Bubeneč. Although manufacturing continued in Vienna, the Prague branch grew and employed up to 1200 workers. In 1897, Vienna's famous soccer club "SK Rapid Wien" originated in the Vienna branch of the Böhm factory, as the 1st players and coaches were workers and (English) engineers in the Böhm factory. In 1906 the Böhm factory was the 2nd largest of its kind in Vienna (after Harbig) with about 400 producers, suppliers and dealers.

In 1906 brothers Schlesinger built a factory for hat making in Nový Jičín (Neutitschein). This factory was in today’s Luzicka street. Viktor Böhm, with the help of Mr. Kolba, a citizen of Nový Jičín, established a factory across from the Schlesinger factory, where they implemented innovations/inventions in hat making machines.

The company was called Globus and the machines invented and made by Viktor Böhm were internationaly renowned. Viktor Böhm with Moric Schlesinger made an association in 1912 named Böhm & Schlesinger. They made conical šišáky (semi-finished goods) and other hats. In 1912 they also built a new factory for hat making, which was on Roseggergasse, todays Luzicka street (map).

Disputes between associates in 1916 lead to dissolution of the association and the factory went to the family Böhm. After WW-I, manufacturing continued and in 1922 the factory Brüder Böhm became independent. In the upper factory they made "šišáky" (semi-finished goods) and in lower factory they made hats *source of Böhm logo www.textil-info.cz Hückel Tonak.

Before WW-II they had 1729 workers. About 2/3 of the hats went for export to USA, Australia, New Zealand and Europe. In 1938 the owners were trying to transfer the factory into Czech ownership, but they didn't manage to complete that and the company was put under German management. In 1941 it was sold (by whom?) to the HÜCKEL company *see Profit.cz Český article, the largest Nový Jičín hat company. In 1945 the Hückel factory was expropriated, the family fled Czechoslovakia and the factory was renamed TONAK (=tovarna na klobouky) see Prague Post article

In 1945 part of the Brüder Böhm manufacturing section was totally destroyed and that section later became a factory for fabrics, named KARNOLA Český and later United Technologies. That company declared bankruptcy in 2003 and today - the land is/was being sold by Nový Jičín.

http://freepages.gen...es/bohmfac.html

Posted Image
Böhm Fedora (late 1960s early 1970s)

This is a gift from my friend Herbert Jennissen at Hut-Neubarth, Augsburg, Germany. This is a new old stock hat and very rare. I really love the color combination and black binding and ribbon treatment. This one is very similar to my Fraenkel. The Böhm's restarted the company after WWII out of Vienna and eventually combined with Fraenkel.

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image
Hüte aus Ebreichsdorf

Article in German about the hat factory in Ebreichsdorf, Austria. Fraenkel and BRÜDER BÖHM were produced at the factory which shut down in 1971. Interesting mention of a price war with TONAK being one of the causes.

Fraenkel Bruder Böhm - in Ebreichsdorf article - (in German) Fraenkel Bruder Böhm - in Ebreichsdorf article - (in German) Fraenkel Bruder Böhm - in Ebreichsdorf article - (in German)

I received this small size brown Böhm Fedora a while back but never posted pictures. I am thinking early 60s.

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

This Böhm belongs to RLK (Robert) on the FL. I am thinking mid to late 60s.

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Nagy, Wien, Hat Shop Ad, 1935 - Otto Atelier, Otto Löbl (Nagy - Böhm Hüte) - 90 Nagy Kappen Hüte ... Hausmarke Brüder Böhm Besitzer L. & J. Nagy, Wien. Entwurf Atelier Otto (= Otto Löbl), Österreich um 1935. Ohne Druckvermerk. Größe ca. 188 x 126 cm. Plakat in 2 Teilen gedruckt. War gefaltet, im Oberteil, im „GY„ über Ladeneingang scheint Zahl von Rückseite durch. Code 11090

Posted Image
A very rare pre 1940s Brüder Böhm Velour that I picked up from M. Jones of the FL. This one has all original parts and was made for the French market. It has a high crown and no liner (logo patch missing). The velour finish is more natural and doesn't have the slick seal fur like look but still very nice. Diana at Maryland Seamstress http://www.marylandseamstress.com did a great job replicating the top stitch on the ribbon.

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

This size 7 Böhm belongs to Mobile Vulgus on the FL. I am thinking late 1950s for this beauty.

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Imageictor Böhm - arrives from Vienna in USA

A. Peschel & Brüder Böhm - in Nový Jičín images on Flickr - by sabreterp

A. Peschel & Brüder Böhm DSC00591 DSC00592 DSC00597 DSC00593 DSC00594 DSC00595 DSC00596

 

 

 

 


Brüder Böhm 1900 Hat Catalog. Fantastic find by Robert (RLK) on the FL. This prior to Nový Jičín factories.

Brüder Böhm 1900 Hat Catalog Brüder Böhm 1900 Hat Catalog Brüder Böhm 1900 Hat Catalog


Brüder Böhm Wien Melone, measures out about 58cm but needs some conforming. This is the first Brüder Böhm I have come across from the Wien factory. There is no paper label behind the sweatband (that I can find) and no logo on the sweatband.

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Home | Names | Stories | Pictures | Toolbox | Peter's Page | Site map

Contact: Peter Rohel, 42 Cardigan Rd., Toronto, ON, Canada M8Z-2W2 | Copyright: © 2004-2012