Esther Hancon

Esther Hancon

ca 1875

This photograph was taken at the Janousek studio, Yankton, DakotaEsther Hancon
back to photo album