Van Rooyen Stamvader in Suid-Afrika

Van Rooyen

Die Van Rooyen Tuisblad

Van Rooyen Stamvader

Die stamboom van die Van Rooyens

Die Van Rooyenfamiliewapen

Van Rooyen-Familiefees gedenkblad 1981

Skakels

Bronne

Kontak die webmeester : Hein van Rooyen

 

Van Rooyen Stamvader in Suid-Afrika

bar_flare_md_wht.gif (3655 bytes)

Cornelis van Rooyen

 Cornelis van Rooyen (Van Rooijen, Van Roijen), afkomstig van Gorcum (Vandag beter bekend as Gorinchem) aan die Merwederivier in die provinsie Suid-Holland van Nederland.  Cornelis is in die Hervormde kerk in Gorinchem op 1695-04-15 gedoop, hy was die seun van Reijnier van Roijen, ‘n meulenaar van beroep en Fijke Vermeulen (Fijke is ‘n variant van die naam Sophia (Sofieken)).

Hy het 1713-10-14 uit Zeeland vertrek op die skip Middelwoud in die diens van die VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) as Adelborst (rangbenaming van militairen die tot zeeofficier worden opgeleid) en kom in 1714 in die Kaap aan.

Cornelis is driekeer in die eg verbind.  Sy eerste huwelik trou hy met Jacomijntje Gerritsz van Deventer op 1720-10-27 te Drakenstein (vandag Paarl), sy was gedoop op 1692-03-09, sy was die tweede kind van Gerrit Jansz van Deventer en Arriaentje Jacobs. Uit die huwelik was daar elf kinders gebore.Na Jacomijntje se afsterwe trou Cornelis die tweede keer met Cornelia Botha (die weduwee van Hans Jurgen Potgieter) op 1738-04-13 te Drakenstein.  Sy derde huwelik met Barbara Myburgh (die weduwee van Izaak van Es) op 1754-05-12. Daar is geen kinders uit die huwelike gebore nie.

Cornelis se plaas was “Nabygelegen Bovlei destrik Wellington, 20 morg 320 vkrd�.   Hy neem 1721-12-02 oordrag van Johann Lorenz en verkoop in 1741 aan Pierre du Plessis.   Cornelis was lid van die eerste  Heemraad op Roodezand (vandag Tulbagh) wat 1743 as geregshof vir die bewoners van daardie gebied benoem was.

Cornelis se voorgeslag

Cornelis van Roijen (Cornelis se oupa) getroud met Albertijn Claas (Claasdochter)

(i)

Gertruijken van Roijen, gedoop 1656-03-02 te Gorinchem

(ii)

Fijken van Roijen, gedoop 1658-04-09 te Gorinchem

(iii)

Cornelis van Roijen, gedoop 1660-07-14 te Gorinchem, hy trou met Cornelia de Leeuw

(iv)

Claas van Roijen (Nicolaus), gedoop 1662-10-18 te Gorinchem, hy trou met Adriana Trebellin (Oorlede voor 1704) trou tweede keer met Nijltje Jans Brouwer.

(v)

Reinier van Roijen, gedoop 1665-05-06 te Gorinchem (vermoedelik klein oorlede)

(vi)

Gerritie van Roijen, gedoop 1666-06-21 te Gorinchem

(vii)

Johannes van Roijen, gedoop 1669-03-30 te Gorinchem

(viii)

Reinier van Roijen  (Cornelis se pa), gedoop 1671-11-07 te Gorinchem en is begrawe op 1726-11-22, hy trou 1694-06-20 met Fijke Vermeulen (Cornelis se ma), sy was die dogter van Jan Gijsbertsz Vermeulen en Jannigje van Putten, gedoop op 1672-12-30 en begrawe op 1756-10-29

 

(a)

Cornelis van Rooijen(Ons stamvader), gedoop 1695-04-15 te Gorinchem

 

(b)

Jannetie van Rooijen, gedoop 1695-06-19 te Gorinchem

 

(c)

Aelbertjen van Rooijen, gedoop 1698-08-08 te Gorinchem

 

(d)

Neeltje van Rooijen, gedoop 1701-08-31 te Gorinchem

 

(e)

Joanna van Rooijen, gedoop 1703-05-16 te Gorinchem

 

(f)

Marieke van Rooijen, gedoop 1705-05-01 te Gorinchem

 

(g)

Ariaantje van Rooijen, gedoop 1706-11-28 te Gorinchem

 

(h)

Geertruij van Rooijen, gedoop 1708-01-29 te Gorinchem

 

(i)

Jan van Rooijen, gedoop 1712-05-15 te Gorinchem

 Cornelis en Jacomijntje se kinders

b1

Adriana (Adriaantjie) van Rooyen = 1721-09-28, x 1746-05-04  met Michael Muller

b2

Sophia (Feijtje) van Rooyen = 1723-02-07, x 1739-04-26 met Jacobus Botha

b3

Aletta van Rooyen =1724-08-27 x Jan Potgieter xx Johann Christoph Heymans

b4

Reijnier van Rooyen = 1726-06-02 x 1753-03-04 Hester Gouws

b5

Johanna (Jannetje) van Rooyen = 1727-07-13 x Jan Jacob Kock

b6

Alberta van Rooyen = 1728-10-07 x 1753-11-11 Nicolaas van Rensburg

b7  

Anna Margaretha (Grietje) van Rooyen = c. 1729-??-??  x 1750-03-01  Christoffel Snijman

b8

Johanna Margaretha van Rooyen = 1730-05-14 - ongetroud oorlede

b9

Gerrit van Rooyen = 1732-02-04  x 1756-10-30 Martha Jacoba Ferreira

b10

Johannes van Rooyen = 1733-11-22 - ongetroud oorlede

b11 Cornelis van Rooyen = 1737-03-24 x Rachel Crafford

bar_flare_md_wht.gif (3655 bytes)

* Nog een Van Rooyen het na Suid-Afrika gekom.  Anthonie van Rooyen was afkomstig van Culemborg en was werksaam as 'n baashuis-timmerman by die Kaap.  Op 1711 is hy met Aletta van Nieuwkerken (Van Niekerk) getroud maar sy is oorlede en hy is hertoud op 17 Desember 1713 met Sophia Appel die weduwee van Barend van der Westhuizen.  Uit die tweede huwelik is tien kinders gebore, van wie drie seuns was, maar hulle is almal ongetroud oorlede.

bar_flare_md_wht.gif (3655 bytes)