Cyfrifiad Dolgellau 1901 Dolgellau Census

Mynegai Stryd Cyfrifiad Dolgellau 1901

Street Index 1901 Dolgellau Census

Os oes gennych atgofion am bobl yn y cyfrifiad hwn...Os ydych yn perthyn...Os wyddoch rywbeth difir am eu gwaith neu'u tai ...Os oes cwestiwn yn codi o'r cynnwys Cewch bostio neges sylw neu gwestiwn ar y bwrdd negeseuon newydd YMA
Do you have memories of people in this Census? Are you related? Do you know about the jobs they did? Or the houses the lived in?  Do you have any questions?  You can now post messages comments or queries on the new message board HERE

PRO RG 13 /5254
Enumeration District 1 North Ward Dolgelley Urban Sanitary District

A

Folio

5-6

Argoed / Bryndedwydd / Tynycoed / Cader Villa / Wnion Villa / Frondirion / Fronallt Terrace / Fronallt / Bontfawr House / National School Cottages / Stag Inn / Bridge Street / Bank Buildings / Green Lane  

B

Folio

7-8

Green Lane / Golden Lion Royal Hotel / Lion Hotel Yard / Lion Street / Castle Shop / Castle Inn / Siop goch / Lombard Street / Eldon Row / Market hall house / Finsbury Square / Ivy Cottage / Cambrian House / West street 

C

Folio

9-10

West Street / Penbryn House / Maescaled / Penbryn House / Maescaled / Pandy'r Odyn / Talybont / Park Lane  

Ch

Folio

11-12

Park Lane / Park Row / Police Station / Lawn House / Lawnt Cottage / Tan y Bryn / Lawn Cottages / Bank Cottage / Old Bank House / Glanwnion / Ivy Court / Lombard Street

D

Folio

13-14

Lombard Street / Plasbrith Lane / Gladstone House / Wnion House / Well Street / Well Street Plas Brith / Bryn Meurig Buildings  

Dd

Folio

15-17

Bryn Meurig Buildings / Bank House / Church Street / Crown Shop / Arran Road / Tanllan / Tanyfynwent Cottage / Baker Street

PRO RG 13 /5254
Enumeration District 2 North Ward Dolgelley Urban Sanitary District

E

Folio

21-22

Bridge Street  / Lion Street / Ship Hotel / Glyndwr Hotel / Parliament House / Queen's Square / London House / Angle Hotel / Crossby Buildings / Victoria House / Goat Inn / Upper Smithfield Street / Smithfield Square / Arran Cottage  

F

Folio

23-24

Arran Road / Glynafon Terrace / Froheulog Terrace / Arran House / Maestalarran

Ff

Folio

25-26

Maestalarran / Bodarran / Mill Street / Cross Keys / Skinners Square / Smithfield Street / Llys Meirion / Plasyndre / Queen's Row / Cambria Hotel / Glyndwr Street  / Waterloo Street  

G

Folio

27-28

Waterloo Street / Smithfield Street / Gas Works / Union Square / English Terrace

NG

Folio 29-30

English Terrace / Penlan House / Tudor Villa / Wnion Terrace / Caxton Buildings / Bristol House / Goleuad Street / Smithfield Lane  

H

Folio

31-32

Goleuad Street / Goleuad Lane / Minafon / Railway Terrace / Smithfield Street / Clifton House / Bethel House / Smithfield Street

PRO RG 13 /5254
Enumeration District 3 South Ward Dolgelley Urban Sanitary District

I

Folio

36-37

Arran Road / Arran Court / Froheulog Terrace / Arran Bridge / Arran Terrace / Penbrynglas / Smithfield Street  

J

Folio 38-39

Smithfield Street / Bro Arran / Bennar House / Arran View / Einion House / Unicorn Inn / Plas Coch / Upper Smithfield / Liverpool House / Creitirion Hotel / Victoria Buildings / Meyrick Street / Star Stores / Meirion House

K

Folio

40-41

Meyrick Street / Springfield / Bakehouse / Tan y Gader House / Tan y Gader Cottage / Meyrick Cottage / Plasucha / Bryn Gwyn / Ty'r Ffynnon / Meyrick Square  

L

Folio

42-43

Meyrick Square / South Street / Sarn Road / Skinners Place / Henfelin / Can Ty / Upper Mill / Idris Cottage / Mason Place

Ll

Folio

44-45

South Street / Wesley Place / Bryn Arian / Glanafon Cottage / Bank view / Wesley House / Pentre / Penafon South Street / Wesley Court / Wood View South St  

M

Folio

46-47

South Street / Upper Wesley Court / Tan y Goeden / Glan Arran / Glan Arran Cottage / Tyn y Cae / Pen y Banc

PRO RG 13 /5254
Enumeration District 4 South Ward Dolgelley Urban Sanitary District

N

Folio

51-52

Birmingham House / Crawdeen Close / New Shop / Cross Foxes / Cross Foxes Bach / Ivy House / Maldwyn House / Springfield St / Bronwnion / Maesyffynnon / Cae'r Ffynnonn / Moel View  

O

Folio

53-54

Springfield St / Mount Plesant Road / Brynawel / Upperfield Street

P

Folio 55-56

Upperfield Street / Caerfynnon Cottage / Tanrallt / Mount Plesant / Brynteg / Brynffynnon / Bryn Mair / Bryntirion / Brynbella / Pentir yn Bella / Bryn View / Love Lane / Cader Road /  

Ph

Folio 57-58

Cader Road / Isfryn House / Penbryn Hall / Cader Road / Bryn House / 1 Idris Terrace / Wnion View / Fronfair Cottage / Fronfair House / Salem Chapel House / Brynhyfryd

Q

Folio 59-60

Rock Cottage / Bodlondeb Terrace / Fronwnion / Frongaled / Maescaled / Brynrodyn / Pandy'r odyn
 

 

 

Mynegai Cyfenwau

Surname Index

Er mwyn hwylustod anwybyddwyd cyfenwau dwbl. I chwilio am William Huws-Parri, edrycher o dan Parri For convenience double barrelled names have been ignored. To find Evan Jones-Smith, look under Smith

A

B

C

D

E

FG

HI

JA-Jones, E

Jones, F -Jones, W

KL

MN

O

PQ

R

STUV

W

HAFAN
HOME
HEL ACHAU
GENEALOGY