Tidslinje 4400 -- 400 f.Krt

Tidslinje 5000 -- 400 f.Kr.  

I det mesta följer jag traditionell forskning allt från Montelius tid. Dock synes det mig att för astroteorins del är tidsdelningen med cirkaårtalen 4200 … 3200 … 2200 … 1200 och 500 vara mer lämpliga som perioder i utvecklingen.

Kommentar |svensk panel | hem |

Tid -stil

Plats

Artefakt

Astrotid

 

 

 

VDS = vårdagjämn soluppgång

VDM = vårdagjämn månuppgång

400 Vågband

Halstatt 450 - 800 högkultur

Doppsko med vingar Halstatt

Kräfta Mids

500

Montelius VI

La Tene järnålder

Sädesodling blir kontinuerlig

 

600

Montelius V

Keltisk högkultur

Stora keltiska män börjar

Eldborrare, Man på tjur eller häst VDS

700

Nyhettitisk i Syrien

Lekarehällen

Triangel VDS

800 Stjärn, cirkel

Halstatt 800 – 450 f.Kr.

Doppsko med vingar Halstatt

 

900

Montelius IV

 

 

 

1000

Fenicier högkultur i Karthago och hur långt kom de norrut?

Högra handen med arm och tummen neråt broderskapstecken

Hågasvärd

S-lur

Vman Feb

Orion Maj

Jungfru/Lejon Aug

Hercle/Ormbär okt

1100

Montelius III

Fenicier

Mykene slut

Ramses IV kalender 1159

Fen. Hand, Sitting, Valfisk, Dubborm

Skepplandakrokodilen, Ronarudden östra Högsbyn. Handkult Danmark, Bohl - Viken, Borum Eshöj

Stark indikation sädesodling inlandet

Vädur VDM egy. feni

Kräfta MidS

Björnv/Våg höstD

Örn VinterS

1200 Spiral

Halstatt börjar

Fenicier börjar

Hettit slut

Dansk högbronsålder

Ekenberg 1, Skogen Högsbyn. Himmelstadlund 6, Tor vige Vitlycke, Fossumhällen, Aspeberget, Gedebjerg Norge

Grevensvänge, Svärd med knopp

Vädur VDS

1300 Spiral

Montelius II

Urnefält början

Kivik, Stridsvagn, balta, val

Egtved

Sagaholm slut Perseus

Tjur/Val VDS

Jordorm Mids

Örn höst

1400

Mykene högkultur

Minos slut spiral

Mykene nyminoiska, hornaltare och pelare, behornade gudinnor lyfta armar

Björnlundasvärdet 1445

Västeråsbalta med spiralornament

 

1500 Geometrisk

Montelius I

 

 

 

1600

 

Trundholm, Tågaborg, Klintastenen

 

1700

 

Björnspår Högsbyn 4 och Himmelstadlund 4, Rörbysvärd, Bragbysvärd Stil- och nivåändring Alta

Björnv/Våg VDM

1800

Senneolitikum SN

Minos högkultur

 

 

 

 

Hetitit högkultur

Minos, tjur, spiral 2/4, egypt - jonisk- sumerisk, wanax dubbelyxa x 2, horn-altare, två gudinnor, ena ormgudinnan, skepp med bogspjut, voltigörer, underjordsdemoner och gudinnan Potnia

Hetitit tjur, parsamhet, sateller, bersärker, krumsvärd, nysumerisk, protojonisk

 

1900

 

 

Plejader VDS

2000

Talas om indoeuropeiskt tosseri av genetisk rasart.

Troligen så att diverse hög-kulturer börjar ta form och det syns några århundraden senare. Det är frågan om ett kultursprång

Hällkisttid med dolkar och (skiffer)hängen ornerade med växtsymboler börjar eventuellt 2200

 

Triangeldel på häll 1, Högsbyn?

Perseus VDS

Orm/Urna VDM

Delfin höstD

Pegasus feb

Tvilling maj

Korp/Jungfru Aug

Ormsvans/Hercle okt

2100

 

 

 

2200

Minos börjar tjur/oxe?

Hettiter börjar tjur/oxe?

Laghällen, Högsbyn

Svag indikation sädesodling inlandet

bl.a. Adelsåsen, Levene; Färgelanda

Flod VDS

Orm/Urna VDM

2300

Mellanneolit MN

Unetice 2400 — 1800 f.Kr.

Slipning Högsbyn? Tvillingsymbolik på Ängen

 

2400

 

 

Tvilling MajS

2500

 

 

 

2600

 

 

 

2700

Val Camonica

Örs prästgård ormhuvud

Stil och nivåändring Alta

Aldebaran VDS

Ormhuvud VDM

2800

Stonehenge börjar

 

 

2900

 

 

 

3000

 

Alvastra pålbyggnad fynd av dubbeleggad yxa. Möjlig tvåsamhetens ideologi?

 

3100 Ögat

Induskalendern börjar

Mayakalendern börjar

Förmodligen en storjustering av astromyterna globalt och eventuell mission Egypten talar om. Sumers—Egyptens symbolkultur börjar

Almfall Norden och gräs ökar

Båtyxan en symbol för Inannakulten i norra Europa.

I Alperna den egyptiska Isisdolken

Sliprännor 1200 år framåt mest med 68 lokaler på Gotland. Och en tradition som även vid Flyhov 55 st sträcker sig till 2050 f.Kr.

Häll 4 Högsbyn äldre del. Trädgården

Svag indikation sädesodling i svenska inlandet

Capella VDS

Antares VDM

Lejon/Krater Mids

Getfisk höstD

Andromeda Frb

Kräfta/Argos Maj

Björn-Jungfru Aug

Skytt, Vega,

Drakhuvud okt

3200

 

Stil- och nivåändring Alta

 

3300

Tidigneolit. TN

 

Gånggrifter

 

3400

New Grange

 

 

3500

 

 

 

3600

 

Långdösar

 

3700

Judiska kalendern 3761

 

Oxe VDS

Skorpion VDM

Krater Mids

3800

Almfall på Irland och ökning av gräspollen.

Alta haren

Leijon Mids

Vman Höst

3900

 

Gudabord och dösar

Auriga VDS

4000

 

 

 

4100

 

 

Orion VDS

4200

Mesolitik. - 8000

Sättes som URRpunkt för Nya Astrotiden. Egypten och Sumer förmodligen ungefär samtidigt

Möjligen Dalbergså.

Högsbyn del av häll 33. Häll 5 börjar en del med Sirius fortsätter med Kusken, Orion, Perseus Väduren … Alta

Tvillingtå VDS

Tab VDM

4300

 

 

 

4400

 

 

 

4500

 

 

 

4600

 

Alta börjar Älgperiod

 

4700

 

 

 

4800

Carnac börjar

 

Korp Mids

4900

 

 

 

5000

 

De stora djurens tid på hällarna är före Nya Astrotiden

Ånimskog

Jungfru Mids

Pegasus höst

 

 

 

 

Kommentar

I det mesta följer jag traditionell forskning allt från Montelius tid. Dock synes det mig att för astroteorins del är tidsdelningen med cirka-årtalen 4200 … 3200 … 2200 … 1200 och 500 vara mer lämpliga. Dessa årtal står för tidpunkter då vi ser förhöjds aktivitet inom kultur och jordbruk som synes av artefakter och pollenkurvor.

De dateringar man ger för högkulturländerna ska man ta med en nypa salt. Den generella tidslinjen har ändrats mycket under min livstid. Man får lämna öppet för att ny kunskap kan komma. De utgår från de fynd man har att tillgå. I regeln är de mest intressanta från kulturens början men över lag är de för få. Det gör att man bör lägga till några hundra år eller ha plus/minus så det räcker.

En annan sak är att det är lätt att man ser på fornastronomin utifrån den kända astrologins termer om 12 stjärnbilder och en likformad djurkrets och stjärnhimmel och i värsta fall tillämpar nutidens mall på forntiden. I själva verket var tideräkningen högst lokal.

Inte ens de stora kulturerna följde alltid teorin. Exempelvis manifesterat i att Rom fick flytta tideräkningen två månader och hade kört efter samma modell i fyratusen år. Egypten var stort, men Amontemplen tycks ha använt samma himmelsbild från 3100 till 1159 f.KR.

Norden tycks ha varit väl förtrogen med precessionen … alternativt har mån fått in nya intryck som ger sken av att man justerat oftare än i Karnak.

Dendera i trakten av Tebe och en bit norr om Karnak hade en stjärnhimmel med ett hundratal stjärnbilder i sentiden.

En del ristningar antyder att man där justerat vårdagjämningen efterhands som vårdagjämningen flyttade sig från att vara i Auriga/Kusken 3100 f.Kr. till Fisken under sista årtusendet och med inslag av astrologi. Astrologin uppstod sannolikt som en neo-sumerisk företeelse när man i Mesopotamien återfann sumeriska kilskriftstavlor på 700-talet f.Kr.

En annan sak aktuell för Norden är ett kallare klimat. Egyptens början på året vid Kyndelsmässa har knappast nån gång passat i Norden. Egypten i sin tur är ett lika långt land som Sverige. Där var tiden mellan vårdagjämning och början av maj mer passande. Det tycks som om att man senast 2000 f.Kr. börjat med en åttadelning av solåret, för att kunna välja tidpunkter mellan de fasta solstånden och dagjämningarna.

Det tycks vara en global konvention att ha vårdagjämningen i soluppgången och öst som en nollpunkt. Även den kinesiska astronomin lade fast himmelsriktningarna efter läget vid vårdagjämningen … allt enligt sparat från Konfucius tid när vårdagjämningen var i Väduren dvs. 1200-talet f.Kr. … även om kineserna hade andra symboler. Kineserna har tiger, drake, sköldpadda och fågel i symboliken. Båda sistnämnda finns i våra ristningar. Och Draken är förstås samma gamla Drake vars öga man använde för månåret intill i sen tid.

I ovanstående tidslinje syns i fjärde kolumnen hur de olika stjärntecknen varierar med tiden pga. av precessionen. Normalt är endast de två dagjämningarna och de två solstånden intressanta i symboliken. Men gemensamt för alla kulturer är att av alla världens djur avbildar man i regel de som lokalt varit ritualdjur och förstås på himlavalvet. Himlavalvet var det kollektiva minnet och tidgivaren i de flesta kulturerna. Där placerades ideér och idoler för att de inte skulle spöka bland folk kantänka.

En gammal egyptolog berättade att det var så förvirrande att gå bland alla bilder i tempel och gravar. Myllret av bilder ledde honom in i en dubbelvärld, där han inte kunne skilja på bildernas fiktioner och verkligheten. Antar att en del med fyrkantiga ögon efter för mycket TVtittande också har svårt att förlika sig med att folket på Falcon Crest och i Dallas inte finns i verkligheten.

Än en gång ett varningens finger mot att generalisera utifrån enstaka förekomster. I en dåtida mångkultur måste man utgå från att sinsemellan olika kulturer har kunnat leva jämsides. Sverige är så stort att det är omöjligt att få tillräckligt med data för att kunna säga hur det var överallt. Vi får vara tacksamma och nöja oss med de få platser som är utgrävda och gett många fynd eller mycket material att bedöma ifrån.

Ett exempel är Alvastra pålbyggnad 3000 f.Kr. som är ungefär samtidig med sliprännorna. Båda företeelserna talar för likadana astro-kulturer men olikhet i formerna. Fynden berättar om ett rikt kosthåll med rester av djur, fiskar, fåglar och växter. Man odlade två sorters tidigt vete samt korn. Sädesodlingen var sannolikt omgivna av allehanda ritual, eftersom all odling kräver mycken kunskap.

Vi kan inte med säkerhet uttala oss om riternas detaljer och måste nöja oss med vaga antaganden att vissa rester är efter direkta offer. Vid sädesodling "offrar" man skenbart till jorden när man sår. Sumererna talar om "skinnet" som blir kvar i underjorden vilket kanske är skalet på sädeskornet som blir gödsel. Skinn finns i den tidiga symboliken. Det är omöjligt att avgöra om det var pragmatisk produktion eller handel med skinn som låg bakom … eller då rituella symboler för att skalet blir kvar i jorden.

En del av dubbelyxorna var nedsatta i jorden bredvid en sten. Möjligen en rituell komposition där stenen är symbol för sädeskornet. Dubbelyxan "skärar" ritualet genom att med ena halvan skära ut en bit av underjorden och med den andra skära livsrummet ovan jord. Att skära sitt livsrum är dokumenterat från sen tid. Förmodligen är det också denna symbolik som går igen i de njurformade yxorna (balta) fram till järnåldern. I sen tid ersattes det med att man sköt skott över åkern … först med pil och sen med bössa.

När det gäller offerfynd i allmänhet är det omöjligt att avgöra om föremålen återgavs till Jorden som gudom efter användning … om det var en uppmaning till Jorden att använda dem och ge skörd … eller det var offer i kultisk mening. Mossoffren är sannolikt "att ta ur cirkulationen" eftersom det normalt sett ej återvänder därifrån. Invecklad kult kräver en överbyggnad av kunniga i kulten, därför är det svårt att i glesbygd tro på denna typ. Vanligt folk nöjer sig med symbolhandlingar … är ett rimligt antagande. Varför skulle deras andlighet vara så mycket annorlundare än i min barndoms bondland?