Veel informatie ontbreekt nog van deze tak. Uit geboorte- en overlijdensgegevens uit Merksplas - Minderhout rond 1700 blijkt dat de naam dikwijls als Lanschot en Lanslots vermeldt stond.
Ondertussen heb ik twee takken kunnen onderscheiden nl. een te Merksem - Minderhout (1) die gaat van 1600 tot heden en één andere in Mechelen (2) van 1500 en waarschijnlijk lopend tot heden. Moet dit nog verder onderzoeken. Hier betreft het de naam Lanceloot(s). In deze tak stonden veel personen vermeldt als Lanceloots, Lancelots, Lansloots etcc.... Ik heb de naam Lansloots aangehouden. Er is o. a. Jan Lansloots, advokaat bij den Groten Raad in Mechelen. In deze groep is er een wapenschild van "Hoedemans gezeid Corneille Lanceloots" lanslots De meest bekende in de tak Minderhout is waarschijnlijk Mgr.Ildephons Lanslots geboren in 1859. Hij was benedictijn, zijn werk bracht hem naar vier kontinenten, nl. Europa, Afrika, Azië en Noord Amerika. Zie link met biographie opgemaakt door Frank Teirlinck. Ikzelf heb verschillende documenten van deze persoon gevonden, o.a. zijn paspoort aanvraag als amerikaans staatsburger, passagierslijsten en krantenknipsels (bio en overlijden) uit Oklahoma City, Oklahoma.
Verder vinden we in Hoboken, New Jersey, Guillaume en Louise Lanslots, hij overlijdt in 1930 in Georgia, USA. Alexander en Frans Lanslots zijn beide lange tijd bemanningsleden geweest op de koopvaardijschepen naar de VS

Naamsverspreiding van de familie LANSLOTS volgens gegevens van het rijksregister uit 1998.


Grotere kaart weergeven