johannes ernst meyer

PreviousHomeNext

Johannes Ernst Meyer (1852-1929)


Johannes Ernst er familiens 'sorte får' og bliver ikke omtalt i familien. Han bliver gift med Camilla Fernanda Dahl. Hun var datter af hofjuveler Emil Ferdinand Dahl. Johannes Ernst havde en ubetydelig stilling på fabrikken på Blegdamsvej, han kalder sig fabrikant, og på et tidspunkt blev han syg og blev indlagt på Skt. Hans hospital i Roskilde, hvor han døde.

Det er lykkedes mig at få en kopi af hans sygejournal fra Skt. Hans, den giver i indledningen et godt billede af en syg og ulykkelig mand. Her er første del.

JOHANNES ERNST MEYERS PATIENTJOURNAL FRA SKT. HANS HOSPITAL

Nr. 8202 Navn: Johannes Ernst Meyer

Alder: 65 (f. 30.6.53) gift, fhv. fabrikant

Bopæl: Holsteinsgade 30,2.

Indlagt: 8.1.19 fra R.H. XI (1.11.18) (Diagnose Paranoia)

Udskrevet (streget over med et kors, dvs. død): 14.12.29

1918.

Broderen af Pt, Ernst Meyer (den, der har indlagt Emil), søn af Axel Meyer (fejl, skal være Jørgen Ernst) (resten af linien ulæselig)

Familiedisp. Fader og hans slægt hidsige folk, var ikke gået … Pt har haft 2 brødre, heraf er en død, og 1 søster lever (min farmor). En broder, der lever, skal være meget vanskelig og hidsig. (Emil).

Begge brødre kendte mænd, Axel Meyer var formand for Håndværk og Industri, den levende broder er voksdugsfabrikant.

Levnedsløb: Født i Kbhvn. Søn af voksdugsfabrikant. Han har gået (på) Borgerdydskolen. Senere været i faderens forretning og har drevet den sammen med en broder efter faderens død. Senere trådte han ud af forretningen og havde en tid en fernisfabrik. Siden 1902 ikke haft nogen forretning eller beskæftigelse, havde mistet sin be…

Blandt bemærkninger: Ægteskabet barnløst. Personlige Anlæg: … Stemningssvingninger angivet af Pt selv. Tidligere anfald (alder, varighed, form): Har ligget på R.H. XI 29.8. – 4.9. (18)79. Til observation for S… .

Han havde da været i strid med sin moder og sine søskende, der mente han var sindssyg og havde sat sig imod, at han forlovede sig. Han skal i øvrigt have været lidt deprimeret, angiver selv, fordi han dengang var blevet trængt ud af faderens forretning af den yngre broder, der er lige så hidsig og hensynsløs som pt. selv.

Nuværende sygdom: Han indlægges nu fra R.H. XI 1.11.19. Hustruen oplyser, at han i mange år (10 – 20) har været psykisk abnorm, og i de sidste 8 – 10 år har hustruen ikke kunnet bo sammen med ham. Han er forfærdelig irritabel, farer op for et godt ord og slår i stykker, beskylder hustruen for utroskab og er periodisk stærkt deprimeret. I perioder har han været ret omgængelig og skikkelig, men der kommer da et … … over ham, og han bliver uomgængelig.

Åndsevnerne skal være gode, han skal være en meget kundskabsrig mand. I de sidste 12 – 14 år har han ikke haft arbejde, men levet af alderdomsunderstøttelse og har spist hos konen, der har pensionat. Grunden til indlæggelsen er et raserianfald over, at han ikke kunne få penge udbetalt. Han slog itu. Konen oplyser endvidere, at han periodisk er hallucineret, mener, at der bliver talt om ham i et naboværelse, og at han bliver skældt ud. Alt hvad der foregår hos hans kone kan han høre. Og denne stemme kommer fra en dame, der er forelsket i ham og vil have samleje med ham.

Hallucineret optrådt både om dagen og om natten, ved middagsbordet kunne han skælde de andre pensionærer ud, fordi de talte ilde om ham. Fra anden side meddeles ligeledes, at pt. gennem mange år har været sindssyg, ført klager og ligget i proces med alverdens mennesker, har sat sin formue til, så konen har måttet ernære sig selv ved at drive et lille pensionat. I hjemmet har han i mange år været irritabel, blev uhyre hidsig ved det mindste arbejde, knuste porcelæn og sønderhuggede møbler med en økse. I den sidste tid har han været udtalt sindssyg i sin adfærd, hørte stemmer fra naboværelse ved siden af, hvor der boede en dame, stemmerne …ede ham. Han mente sig forfulgt af detektiver, fortalte, at hans omgivelser lavede en film om hele hans liv. Han ser noget dårligt.

PreviousHomeNext

Indhold
updated 29 august 2009 - email:  Hedvig Pitzner-Jørgensen