Obits Index - Goshen, NY

-
Obituary Index
Goshen, NY
-

-
This particular page exists for the purpose of indexing obituaries of individuals born in Goshen, New York.
-
Name Born Age Birth Place Died
Ackerman Auburn, Mary E. [ Hedberg ] 01/31/1925 83 Goshen, NY 09/17/2008
Ahearn Cullen, Joseph W. 10/12/1924 76 Goshen, NY 01/27/2001
Akers Tuthill, Annabelle [ Gowdey ] 10/04/1944 55 Goshen, NY 06/07/2000
Alsborf Van Etten, Lois A. [ Decker ] 12/30/1929 72 Goshen, NY 06/15/2002
Andersen Smith, Ada E. [ Lipsey ] 03/26/1932 74 Goshen, NY 01/29/2007
Arkel Gribb, Irene S. [ Weslowski ] 04/17/1937 63 Goshen, NY 07/30/2000
Arneson Decker, Daniel W. 06/29/1954 49 Goshen, NY 12/20/2003
Arvanites Constandy, Esther A.   89 Goshen, NY 11/24/2006
Arvanites Constandy, Helen Elizabeth [ Laskaris ] 04/10/1915 85 Goshen, NY 05/16/2000
Arvanites Constandy, Helene Elizabeth [ Laskaris ] 04/10/1915 85 Goshen, NY 05/16/2000
Arvanites, Esther A.   89 Goshen, NY 11/24/2006
Bach Brede, Frederick W. 04/12/1921 79 Goshen, NY 07/05/2000
Baggatta Ebert, Adrianna Marie 10/07/1996 2 Goshen, NY 03/18/1999
Barnes, John "Jack" 10/15/1949 55 Goshen, NY 07/16/2005
Behrent Babb, Mae [ Slingerland ] 05/01/1931 72 Goshen, NY 01/07/2005
Bennett Brady, Marie T. 05/17/1925 79 Goshen, NY 12/21/2004
Bieling Roe, John "Bebo" 07/07/1934 70 Goshen, NY 01/17/2005
Blough Zabriskie, Dennis Randolph 10/28/1961 37 Goshen, NY 01/06/1999
Brescia Chaffee, Shari Jo 09/21/1963 39 Goshen, NY 06/16/2003
Briskie Sargent, Joseph J. 03/05/1938 65 Goshen, NY 07/09/2003
Brown Hendershot, Mark Steven 10/05/1959 42 Goshen, NY 07/08/2002
Brown, Leona [ Jones ] 08/03/1929   Goshen, NY 01/11/1999
Brown, Robert [ Davis ] "Bob" 02/17/1940 64 Goshen, NY 03/25/2004
Bulaga, Raymond J. "Rip" 07/11/1917 82 Goshen, NY 06/18/2000
Bull Cocks, Virginia B. [ Meath ]   62 Goshen, NY 10/11/2000
Burnett Goynes, Torray Marquis 12/01/1998 2m Goshen, NY 02/06/1999
Calley Brennan, Pete 09/03/1941 58 Goshen, NY 04/13/2000
Caltavuturo, Kara Lynn 03/23/1987 21 Goshen, NY 04/29/2008
Carey Boyce, Bernard T. "Bernie" 08/08/1949 54 Goshen, NY 02/09/2004
Carr, Elizabeth S. ( Mrs. ) [ Robinson ]   96 Goshen, NY 11/26/2001
Christensen Lisk, Zachary M. 09/06/1984 17 Goshen, NY 11/30/2001
Church Bierstine, Thomas B. 05/10/1945 60 Goshen, NY 03/24/2006
Clawson, Gay Edward 11/20/1925 79 Goshen, NY 01/29/2005
Cole Vance, David Robert 06/22/1966 35 Goshen, NY 12/31/2001
Cook Brown, Vinnie [ Coleman ] 07/08/1933 70 Goshen, NY 07/29/2003
Dailey Reid, Dorothy [ Babcock ] "Dee" 12/02/1917   Goshen, NY 11/01/2001
Dally Semke, Nancy J. [ Kramer ] [ LoRe ] 06/12/1953 52 Goshen, NY 01/21/2006
Daubert Schmick, Erwin "Ervie" 11/04/1919 79 Goshen, NY 01/27/1999
Davenport, Gloria [ Levandosky ]   77 Goshen, NY 02/06/2000
Davies, Robert J. 06/04/1942 62 Goshen, NY 06/04/1942
Davis Pittner, Bradley Charles 02/19/1984 16 Goshen, NY 04/15/2000
Decker Hamel, Ruthann [ Board ] 06/15/1964 36 Goshen, NY 06/03/2001
Decker Jones, Sharyn Elaine 07/19/1952 50 Goshen, NY 11/04/2002
Decker Meod, Frank 07/23/1931   Goshen, NY 05/12/2003
Decker Moore, Frank 07/23/1931   Goshen, NY 05/12/2003
Decker, Earl A. 11/04/1959 46 Goshen, NY 01/07/2006
Delphos, Ryan 12/13/1984 18 Goshen, NY 08/05/2003
Dembeck Rykowski, Chester 09/18/1908 90 Goshen, NY 01/16/1999
Dolan Packer, Florence D. [ Budd ] 06/07/1915 88 Goshen, NY 06/24/2003
Dombal Kolano, Virginia Rose [ Grecco ]   67 Goshen, NY 03/22/2003
Donovan Curtin, J. Robert 10/10/1924   Goshen, NY 08/18/2007
Drake, Hamilton R.   92 Goshen, NY 02/12/1890
Droney Kipp, James J. 04/12/1933 70 Goshen, NY 09/18/2003
Dudgeon Pedalino, Matthew James 02/17/1998 2 Goshen, NY 05/12/2000
Earl Reed, Clarence Robert "Peeper" 01/16/1932 70 Goshen, NY 03/10/2002
Earl Smith, Ruth E. [ Sweed ] 09/13/1910 89 Goshen, NY 10/12/1999
Eckerson Lynch, Margaret A. [ Miller ] 04/22/1948 51 Goshen, NY 04/21/2000
Edwards Dowd, Joseph Patrick 09/03/1982 24 Goshen, NY 12/16/2006
Edwards LaBombard, Thomas M. 08/17/1977 28 Goshen, NY 06/29/2006
Eurich Stevens, John William 03/25/1933 71 Goshen, NY 10/14/2004
Farley Tuthill, John Reynolds 03/17/1937 70 Goshen, NY 07/10/2007
Farley Tuthill, Robert T. 12/14/1934 66 Goshen, NY 10/03/2001
Felczak Hetman, Rose A. 07/19/1907 93 Goshen, NY 12/02/2000
Felker Schultz, Devon Rose 11/18/1995 6 Goshen, NY 09/22/2002
Felker Wilhelm, Gerald H. 10/01/1938 69 Goshen, NY 01/24/2008
Feller Mastrella, Corinne M. 08/09/1980 18 Goshen, NY 01/17/1999
Ferris Devitt, Courtney E. 03/28/1947 80 Goshen, NY 03/23/2004
Fish Kolodziejski, Patricia Marie [ Barone ] 04/05/1931 69 Goshen, NY 04/06/2000
Flannery Ledwith, Anne [ Van Duynhoven ] 08/08/1914 84 Goshen, NY 02/18/1999
Foy Farrell, Gertrude [ Peterkin ] 08/13/1914 86 Goshen, NY 12/22/2000
Francois Pleickhardt, William Leonard 10/03/1937 66 Goshen, NY 02/05/2004
Frederick Manko, Russell 01/10/1914 89 Goshen, NY 07/16/2003
Frustaci Fratto, Sylvia [ Lamicella ] 08/31/1921 77 Goshen, NY 02/24/1999
Giza, Stephen P.   82 Goshen, NY 07/10/2003
Gratz Utter, Herman J. 05/04/1940 58 Goshen, NY 01/14/1999
Green Halsey, Robert Franklin 07/18/1933 68 Goshen, NY 11/03/2001
Green Halsey, Walter M. "Mickey" 12/11/1943 62 Goshen, NY 11/19/2006
Green, Anna L.[ Wisher ] "Nanny" 05/12/1906 92 Goshen, NY 01/15/1999
Gregory Green, Ruth G. [ Anderson ] 05/28/1912 91 Goshen, NY 02/06/2004
Gribb Arkel, Florence [ Weslowski ] 04/25/1935 66 Goshen, NY 12/02/2001
Grzyb Midlosz, Elizabeth [ Szersch ] 08/09/1910 94 Goshen, NY 12/16/2004
Gulle, Anthony Michael 03/06/1984 18 Goshen, NY 03/06/2002
Gutowski Meduski, Eleanor G. [ Riverkamp ] 11/24/1915 86 Goshen, NY 10/02/2002
Harrison Kelly, Owen Peter 08/30/2005 1 Goshen, NY 01/30/2007
Harrison Kelly, Owen Peter 08/30/2005 17m Goshen, NY 01/30/2007
Hawkins Flynn, John Joseph "Joe"   67 Goshen, NY 02/28/2002
Hegney LeStrange, Margaret Mary [ Keyes ] 05/22/1929 73 Goshen, NY 01/27/2003
Helhoski Szymanski, Carl R. 08/03/1938 63 Goshen, NY 03/09/2002
Hill Conklin, Doris [ Bruning ] 03/28/1920 83 Goshen, NY 09/18/2003
Holbert Baker, Eleanore [ Duff ] 07/09/1909 92 Goshen, NY 03/19/2002
Horton Walsh, Gertrude Mae [ Parsons ] 09/10/1928 73 Goshen, NY 01/21/2002
House Lenard, Campbell Stewart 07/24/1927 80 Goshen, NY 05/24/2008
House McCombs, Andrew N. "Cy" 10/24/1939 59 Goshen, NY 09/06/1999
House Sacias, Thomas J. 11/12/1952 49 Goshen, NY 01/12/2002
Huey VanLiew, Wilmar "Bill" 10/09/1927 72 Goshen, NY 12/08/1999
Hultslander, Donna Ruth 12/22/1943 60 Goshen, NY 10/09/2004
Hunter, Brenda M. Sewell 03/12/1953 49 Goshen, NY 07/27/2002
Jessup Johnson, Edmund M. 08/21/1920 83 Goshen, NY 11/21/2003
Johnson Sloat, Joseph A. 01/27/1916 89 Goshen, NY 04/15/2005
Jones Schoonmaker, Patrick Thomas 12/07/1979 19 Goshen, NY 08/28/1999
Judson Henry, Nell J. [ Walton ] 03/08/1926 74 Goshen, NY 03/24/2000
Kalamucki, Thomas J. 07/31/1926 73 Goshen, NY 09/03/1999
Kane Strumberg, Jennifer Ann 11/02/1979 23 Goshen, NY 06/19/2003
Keeney Sawyer, Donald S. 01/03/1934 68 Goshen, NY 09/20/2002
Kessler Millen, Edward J. 03/01/1954 52 Goshen, NY 12/10/2006
Kimiecik Brozycki, Richard 09/27/1948 52 Goshen, NY 10/21/2001
Kimiecik Culver, Raymond "Butch" 09/04/1926 74 Goshen, NY 01/29/2001
King Silvernail, Roger A. 11/26/1948 54 Goshen, NY 02/19/2003
King Wright, Marjorie G. [ Batstone ] 10/17/1933 65 Goshen, NY 09/27/1999
Kolk Fagain, Cynthia [ Graffeo ] 03/26/1965 41 Goshen, NY 12/11/2006
Korth Dienger, Vivian M. [ Kamrowski ] 01/04/1926 77 Goshen, NY 01/10/2003
Kozireski Greener, Albert J. 03/01/1934 66 Goshen, NY 05/22/2000
Kropchak O'Connell, Kevin 07/16/1963   Goshen, NY 03/27/2006
Kruger Dumond, Barbara Faith 06/01/1964 42 Goshen, NY 10/21/2006
Krzyzczuk Pawlek, Deanna [ Atkin ] 06/19/1940 61 Goshen, NY 01/24/2002
Kuroski Piekara, Ronald C. 05/05/1940 59 Goshen, NY 08/02/1999
Kuroski Wozniak, Marcella M. [ Reinauer ] 04/18/1920 80 Goshen, NY 01/26/2001
Kusek, Marion K. [ Morris ] 08/06/1916   Goshen, NY 06/11/2003
Kutschera Danko, Peter C.   26 Goshen, NY 07/27/2000
Kwiatkowski Moraczewski, Robert "Bob" 11/08/1948 59 Goshen, NY 04/30/2008
Kwiecien Radizski, Edward S. [ April ] 07/20/1927 75 Goshen, NY 11/06/2002
Kyles Durbin, Tammy M. [ Juers ] 08/04/1958 41 Goshen, NY 10/07/1999
LaBarbera Bubenik, Justin James 08/17/1987 17 Goshen, NY 12/31/2004
Lanigan, William Richard 01/09/1957 46 Goshen, NY 11/14/2003
Lasser Figurski, Dorothy [ Kish ] 08/17/1941 64 Goshen, NY 11/28/2005
Lattimer Sloat, Susie [ Haver ] 09/20/1913 87 Goshen, NY 01/12/2001
Lempka Green, Walter J. 02/18/1957 48 Goshen, NY 01/03/2006
Lewis Bruen, Alan Eugene 09/20/1943 64 Goshen, NY 05/04/2008
Liebertz, Jeanne Marie 06/08/1979 27 Goshen, NY 02/12/2007
Lisack Miller, Daniel G. 10/11/1929 71 Goshen, NY 12/05/2000

Next Page


-
Orange County Obits Index


powered by FreeFind

Copyright 2009 © José Rivera Nieves
-
FAQ
-

-

The Lord is not willing...that any should perish.
2 Peter 3:9
--

-