Mynegai Cyfrifiad 1891 Llanfachreth

Mynegai Cyfrifiad 1891 Llanfachreth

Index 1891 Llanfachreth Census

Os oes gennych atgofion am bobl yn y cyfrifiad hwn...Os ydych yn perthyn...Os wyddoch rywbeth difir am eu gwaith neu'u tai ...Os oes cwestiwn yn codi o'r cynnwys Cewch bostio neges,  sylw neu gwestiwn ar y bwrdd negeseuon newydd YMA
Do you have memories of people in this Census? Are you related? Do you know about the jobs they did? Or the houses the lived in?  Do you have any questions?  You can now post messages, comments or queries on the new message board HERE

A

Folio

85-86

Ty Newydd / Rhydymain / Glan Eiddion / Cuttiau / Pen y Bont / Talybont / Drws y Nant Station House / Ronwydd Old Toll Gate House / Drws y Nant

B

Folio

87-88

Wenallt / Penrhiw / Tymawr / Penglog / Ty Cerrig Blaenau / Llwyncynfel / Braichbedw / Cefn y Braich / Caedefaid / Drws y Mela / Blaenau / Tan Y Bryn / Cae Addfwyn / Hafod y Geifr / Hafod Meredydd / Bronllowarch / Llwyn Sarn / Ty Isa / Ysgubor Newydd / Ty'n y Gerddi / Tyddyn Rhiw / Penarwnion Fach

C

Folio
89-90

Penarwnion Fawr / Ffrwd Gwyllt / Llawr Dolserau / Brynteg / Tynsimdda / Bontnewydd Station House / Nantcynidiw / Maes y Neuadd / Castell y Fedw

Ch

folio 94-95

Pen yr Esgynfa / Ochoryfoel / Loje Park / Llety'r Hwsmon / Tan y Foel / Bron y Foel / Esgairwen / Rhedyncochion / Ty Cerrig Isa / Pwllgela Bach / Ty'n Twll / Bryncoch / Galltcarw / Brynblew

D

Folio

96-98

Caemarch / Ty Hir / Ty'n y Ffridd / Tyddyn Martha / Bychesau / Bron Einion / Castell y Gwynt / Caegwyn / Maesllech / Maesgwyn / Cae'rhedydd / Ystym Gwadnoeth / Ty Capel Carmel / Tanygaer / Caehuad / Corsygarnedd / Caelleu / Caeangelws / Doluwchafon / Ty'n llwyn / Penyffridd / Lodje Uchaf / Old Nannau Gardens

Dd

Folio
102-103

Gellfachreth / Caeglas / Caecrwth / Tynymynydd / Glasgoed / School House / Boetheuog / Refail / Ty Main / Ty Capel / Shop Fach / Shop (old P.O.) / Tainewyddion Terr / Tainewyddion (P.O) / Shop / Ty Newydd / Hen Ysgoldy / Ty Isaf / Ty Canol / Ty Uchaf / Bryneglwys / Penucharllan / Vicarage / Ffrwd / Ty Capel Ffrwd

E

Folio

104-105

 

Ffriddgoch / Bryn Prydydd / Ty'n y Buarth / Ty'n y Benrhos / Dolyclochydd / Nannau / Saddle-room / Farm Yard / Bothy / Nannau Cottage / Gwern offeiriad / Glasdir Isaf / Pandy / Coedmawr / Felin / Tyddyn Bach /

F

Folio

109-110

 

Dolgoed / Glan'rafon / Penrhosisaf / Maes'reglwyswen / Ty'nymynydd / Cae'ncoed / Dolfwynog / Dolfwynog Mine / Doladd / Penbryn / Ty Capel Hermon / Ty'nsimdde / Bwlchrhoswen isaf / Buarthre / Hafod Owen / Ysgwydd y Glyn / Caepoeth / Tyddyn du / Blaenglyn / Hendre / Cadwgan

Ff

Folio

111-112

Hafoty / Cyplau / Rhiwfelen / Dolcynawon / Dolcynawon / Abergeirw bach / Abergeirw Mawr / Tyddynmawr / Hendre Berfedd / Hafodfraith / Cwmheisian Uchaf / Cwmheisian ganol / Cwmheisian mine

 

 

Mynegai Cyfenwau Surname Index
A-E F-H J K-P R-W
  HAFAN
HOME
HEL ACHAU
GENEALOGY
 
Hanes Dolgellau
Dolgellau History

Hanes Dolgellau Dolgellau History