Cofeb Dolgellau (Rhyfel Byd 1) Dolgellau Cenotaph (WW 1)Y GOFEB - THE CENOTAPH

Os yw enw wedi ei aroleuo a'u tanlinellu gellir clicio ar yr enw am wybodaeth bellach am yr unigolyn.

If a name is highlighted and underlined clicking on the name will give further information about the individual.

Mary E. Smith, Park Lane

Richard Browne, Brynteg

George Collins, Ganllwyd

Frank N. Coops, Plasucha

William Donan, Brynygwin

David J. Davies, Brynteg

D. Oswald Davies, Queens Square

Gomer Davies, Froheulog Cottages

Hughie Davies, Ivy Cottage

David J. Edwards, Well Street

John Edwards, Green Lane

Richard Edwards, Upperfield Street

Edward Evans, Rhydymain

Evan W Evans, Hafodoer

H. Trebor Evans, Hafodoer

Hugh E. Evans, Rhydymain 

Howell Evans, Tyddynymoch

J. Hugh Evans, Park Lane

J. Thomas Evans, Froheulog Cottages

Richard Evans, Maescaled

Richard Evans, Meyrick Square

Thomas Evans, Brithdir

William Evans, Pandy'rodyn

William L. Evans, Caetanws

J. F. Finnis, Rock Cottage

S. Gant, Abergwynant Lodge

Dafydd Griffith, Glanwnion

Griffith D. Griffith, Glanwnion

James Griffith, Cader Road

Robert W. Griffith, Rhydymain

Watcyn Griffith, County School

Willie J. Griffith, Talyrafon Buildings

Fred Harness, Penmaen

Evan Hughes, Wnion Square

William Hughes, Siloh

Hugh T. Humphreys, Well Street

John Humphreys, Well Street

John R. Humphreys, Market Hall

Robert Humphreys, South Street

John R. James, Rhydyrnain

W. E. James, Rhydymain

Isaac L. Jenkins, Wnion Square

Abram Jones, Penbrynglas

David Jones, Dolfawr

David Jones, Cae'rtyddyn

Evan Jones, Park Lane

Eynon Ll. Jones, Derwen House

George Jones, Bontyrarran

John Jones, South Street

John H. Jones, Taicynhaeaf

Harry Jones, Lombard Street

Lewis Jones, Rhydymain

Morris Jones, Clywedog

Owen Jones, Ochryfoel

Teddy Jones, Bontyrarran

Willie Jones, Park Lane

Willie H. Jones, Rhydwenfa

Joseph Kynaston South Street

Edward E. Lawford, Argoed

Morris Lloyd, Ganllwyd

Eiddon T. Marchant, Rhydymain

Joseph Martin, Bryncoedifor

R. H. Mills, Brynbella

Francis V. Morris, Park Row

James Morris, Tudno Villa

Evan Morgan, Froheulog Cottages

Aneurin Owen, Dregerrig

G. Christmas Owen, Bryngwenallt

Harry Owen, Frongaled

Hugh R. Owen, Park Lane

J. Herbert Owen, Maestalarran

Malcolm Owen, Brithdir

Owen Owen, Bontyrarran

Willie R. Owen, South Street

Owen Owens, Dolgwartheg

Peter Price, Fronoleu

Arthur Pugh, Ty'nymynydd

Howell Pugh, South Street

Hugh Pugh, Hendregefeilliad

Joshua Pugh, Fronallt Cottage

Richard Ll. Pugh, South Street

Robert Pugh, Helygog

William Rees, Ochryfoel Isaf

Arthur R. Roberts, Sarn Road

Evan Roberts, Talyrafon Buildings

William Roberts, Talyrafon Buildings

Harry Roberts, Cambrian House

Hugh Roberts, Cader Road

R. Bowen Roberts, Clogwyn

Thomas Roberts, Ty'nllidiart

Edward Rowlands, Hafodymeirch

Frank Ruddle, Bodlondeb

William Stevens, Henefail

Heber Thomas, Haulfryn

Frank Wheeler, Ganllwyd

Benjamin Williams, Glynafon Terrace

Evan J. Williams, Lawn Cottage

Hugh Williams, Upper Court

Meredith R. Williams, Chapel Buildings

Percy Williams, Lawn Cottage

Robt. Williams, Mount Pleasant.Road

William Williams. Rhydymain

John Lewis, Frongoch