Peeter Lansloots1

M, #273, °. 29 juli 1600
     Peeter Lansloots werd gedoopt op 29 juli 1600 te Sint-Rombouts, Mechelen, dooppeter was mr. Hartius Otto en doopmeter Jof. Van De V....1 Hij werd geboren op zaterdag, 29 juli 1600 te Sint-Rombouts, Mechelen.1 Hij was de zoon van Peeter Lansloots en Sabrina De Ranter.1

Bronvermelding(en)

 1. [S10] Bewerking Parochieregisters Mechelen 1519-1796, online http://www.dewarevrienden.net,datum: 2007-2009.

Franchois Lansloots

M, #274, °. circa 1570
     Franchois Lansloots werd geboren circa 1570 te Mechelen. Hij was de zoon van Peter Lanceloots en Elisabeth Manteau.

Barbara Lansloots

V, #275, °. circa 1572
     Barbara Lansloots werd geboren circa 1572 te Mechelen. Zij was de dochter van Peter Lanceloots en Elisabeth Manteau.

Margaretha Camilla Lansloots

V, #276, °. mei 1589
     Margaretha Camilla Lansloots werd gedoopt in mei 1589 te Sint-Rombouts, Mechelen, dooppeter was jan Van Der Borcht, president raadsheer en doopmeter Barbara Lansloots.1 Zij werd geboren in mei 1589 te Sint-Rombouts, Mechelen. Zij was de dochter van Peeter Lansloots en Sabrina De Ranter.

Bronvermelding(en)

 1. [S10] Bewerking Parochieregisters Mechelen 1519-1796, online http://www.dewarevrienden.net,datum: 2007-2009.

Jan Lansloots

M, #277, °. circa 1585
     Jan Lansloots werd geboren circa 1585. Hij was de zoon van (?) Lansloots. Jan Lansloots huwde Isabelle Petronilla Elisabeth Neutinck op 27 juni 1612 te Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, Mechelen, Getuigen bij huwelijk waren heer Nicolaus Vanden Berghe en Boel Rumoldus.1 Jan Lansloots huwde Isabella Maria L'appostole op 7 januari 1621 te Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, Mechelen, Getuige bij huwelijk waren Andries Hueuns en Petrus L'Apostolle.1
     Jan Lansloots was advokaat bij den Groten Raad.1

Kinderen van Jan Lansloots en Isabelle Petronilla Elisabeth Neutinck

Kind van Jan Lansloots en Isabella Maria L'appostole

Bronvermelding(en)

 1. [S10] Bewerking Parochieregisters Mechelen 1519-1796, online http://www.dewarevrienden.net,datum: 2007-2009.

Isabelle Petronilla Elisabeth Neutinck

V, #278
     Isabelle Petronilla Elisabeth Neutinck huwde Jan Lansloots, zoon van (?) Lansloots, op 27 juni 1612 te Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, Mechelen, Getuigen bij huwelijk waren heer Nicolaus Vanden Berghe en Boel Rumoldus.1

Kinderen van Isabelle Petronilla Elisabeth Neutinck en Jan Lansloots

Bronvermelding(en)

 1. [S10] Bewerking Parochieregisters Mechelen 1519-1796, online http://www.dewarevrienden.net,datum: 2007-2009.

Maria Cristina Lansloots

V, #279, °. 13 april 1613
     Maria Cristina Lansloots werd gedoopt op 13 april 1613 te Sint-Rombouts, Mechelen, dooppeter was Peeter Lancelots, en doopmeter Maria Christina Van Mansfeld.1 Zij werd geboren op zaterdag, 13 april 1613 te Mechelen. Zij was de dochter van Jan Lansloots en Isabelle Petronilla Elisabeth Neutinck.

Bronvermelding(en)

 1. [S10] Bewerking Parochieregisters Mechelen 1519-1796, online http://www.dewarevrienden.net,datum: 2007-2009.

Carolus Lansloots

M, #280, °. 2 februari 1618
     Carolus Lansloots werd gedoopt op 2 februari 1618 te Sint-Rombouts, Mechelen, dooppeter was Jan Couck, advocaat en doopmeter Agnes Van Hembesen.1 Hij werd geboren op vrijdag, 2 februari 1618 te Mechelen. Hij was de zoon van Jan Lansloots en Isabelle Petronilla Elisabeth Neutinck.

Bronvermelding(en)

 1. [S10] Bewerking Parochieregisters Mechelen 1519-1796, online http://www.dewarevrienden.net,datum: 2007-2009.

Philippus Joseph Lansloots

M, #281, °. 3 september 1616
     Philippus Joseph Lansloots werd gedoopt op 3 september 1616 te Sint-Rombouts, Mechelen, dooppeter was Joannes Baptista De Couck nomine Canis Symone en doopmeter Damzyn Elisabeth nomine Barbara Van Nieuwenhuyze, haar moeder.1 Hij werd geboren op zaterdag, 3 september 1616 te Mechelen. Hij was de zoon van Jan Lansloots en Isabelle Petronilla Elisabeth Neutinck.

Bronvermelding(en)

 1. [S10] Bewerking Parochieregisters Mechelen 1519-1796, online http://www.dewarevrienden.net,datum: 2007-2009.

Alexandra Lansloots

V, #282, °. 27 april 1619
     Alexandra Lansloots werd gedoopt op 27 april 1619 te Sint-Rombouts, Mechelen, dooppeter was Moock Michael nomine Alexander Hertog van Borneville en doopmeter Elisabeth De Craenendonck.1 Zij werd geboren op zaterdag, 27 april 1619 te Mechelen. Zij was de dochter van Jan Lansloots en Isabelle Petronilla Elisabeth Neutinck.

Bronvermelding(en)

 1. [S10] Bewerking Parochieregisters Mechelen 1519-1796, online http://www.dewarevrienden.net,datum: 2007-2009.

Joannes Stephanus Lansloots

M, #283, °. 30 augustus 1614
     Joannes Stephanus Lansloots werd gedoopt op 30 augustus 1614 te Sint-Rombouts, Mechelen, dooppeter was Jacques Damman, advocaat en doopmeter Cools Anna nomine De Brede Johanna.1 Hij werd geboren op zaterdag, 30 augustus 1614 te Mechelen. Hij was de zoon van Jan Lansloots en Isabelle Petronilla Elisabeth Neutinck.

Bronvermelding(en)

 1. [S10] Bewerking Parochieregisters Mechelen 1519-1796, online http://www.dewarevrienden.net,datum: 2007-2009.

Corneille Lansloots

M, #284, °. circa 1575, +. 20 oktober 1622
     Corneille Lansloots werd geboren circa 1575. Hij was de zoon van Andries Lansloots en Margareta Wisschavonts. Corneille Lansloots overleed op donderdag, 20 oktober 1622 te Bergen op Zoom.
     Hij was Prior Augustijnerklooster, doctor in de Theologie.
Hij werd doktor in de H. Godheid. Na verscheidene ambten bekleed te hebben, werd hy provintiael in 1607 gekozen en was de eerste prioor van bet augustynen klooster te Antwerpen. De zachtmoedigbeid zyns karaklers en de regelmatigheid zyner zeden, verwierven hem de acbting van verscheiden« verhevene persoonen en byzonderlyk van den aertsbisschop Matthias Hovius, en zelfs van den aertsbissehop Albertus, die hem de proostdy van Postel schonk. Gedurende bet beleg van Bergen-op-Zoom door Spinola, waer hy de zieken en gekwetsten verzorgde , werd hy door eene ziekte aengetast, welke hem den 20 November 1622, in het graf rukte, slagtoffer zyner zellfopoffering. Men heeft van dezen vader : Xcclar et anlidolum, confection ex medullis operum S. Auguslini digcstum ordine alphabelico , contra (¡uosvis Sectarios. Deze verzameling werd voor 1615 gedrukl; — Pancarpium Augtistinianum, continent vitas SS. t'atris Augustini, Monica;, fiicolai Tolentinatis, Beatce Virginii Marias Encomium et sodalitatis corrigiaUe della eonsolalione, privilegia; cum tractatu de inilulgentiis et quibiisdam Parergis. Antwerpen, 1616, in-12 by de wed. Moretus en zonen. — enz. .

1


Bronvermelding(en)

 1. [S23] C.F.A.Piron, Algemeene levensbeschryving der mannen en vrouwen van België,pagina 205.

Lucas Lansloots

M, #285, °. circa 1609, +. 1660
     Lucas Lansloots werd geboren circa 1609. Hij was de zoon van (?) Lansloots. Lucas Lansloots overleed in 1660.
     Hij was rechtsgeleerde.

Leese Lansloots

M, #286, °. circa 1520
     Leese Lansloots werd geboren circa 1520. Hij was de zoon van (?) Lansloots.

Kind van Leese Lansloots

Piron Lansloots

M, #287, °. circa 1550
     Piron Lansloots werd geboren circa 1550. Op den 3 van hoymaend 1575, zoo wasser justietie gedaen by Geleyn Everaert van eenen Piron Lansloot, fs. Leese, jongman, en om vele kwade faiten zoo was hy op het Saelhof onthalst, 'snuehtens vroueh, voor den 4 uren, en tot te Predieairen begraven.1 Hij was de zoon van Leese Lansloots.

Bronvermelding(en)

 1. [S11] Augustyn van Hermelghem Nederlandsche historie 1572-1591, op googlebooks http://books.google.be/books

Margriet Lansloots

V, #288, °. circa 1400
     Margriet Lansloots huwde Gillis Brantijn. Margriet Lansloots werd geboren circa 1400. Zij was de dochter van (?) Lansloots.
     Margriet Lansloots en Gillis Brantijn woonden Middelburg.1

Bronvermelding(en)

 1. [S20] Nelly Johanna Martina Kerling, Commercial Relations of Holland and Zeeland, pagina 159.

Gillis Brantijn

M, #289, °. circa 1400
     Gillis Brantijn huwde Margriet Lansloots, dochter van (?) Lansloots. Gillis Brantijn werd geboren circa 1400.
     Hij en Margriet Lansloots woonden Middelburg.1 Gillis Brantijn woonde Middelburg.2

Bronvermelding(en)

 1. [S20] Nelly Johanna Martina Kerling, Commercial Relations of Holland and Zeeland, pagina 159.
 2. [S12] Google books, online http://books.google.be/books

Pieter Lansloots

M, #290, °. circa 1400
     Pieter Lansloots werd geboren circa 1400. Hij was de zoon van (?) Lansloots.
     Wanneer Hertog Philips op St. Andries dag in December Annop 1445 te Gent Capittel hielde der ordre van den Gulden Vliese, en ter zelver tyd uit den hoogen Adel van Holland en Zee. land, eenige tot Ridders in die aanzienlyke ordre aannam, was daar onder ook onzen Heer Hendrik, en ontfing dus een onbetwistbare blyk Van 's Vorften blakende gunst 't hemwaarts (»), Men weet, hoe de Hoekfche en Kabeljaauwfche partyen, om dees tyd, weder met al dé woede, aan zulke factiën eigen, de hoofden opftaken, dan wel dra voor de Mogendheid van Hertog Philips moesten zwichten; het is zeer waarschynlyk dat Heer Hendrik om veel onaangename omstandigbeden te ontwyken, die uit die tweespalten daaglyks voortkwamen, voor eenen tyd deze Landen heeft verlaten, en zich in Frankryk opgehouden; altoos in de Stads rekening van dezen jare staat aangeteekend ''Item Pieter Lansloot ghegheuen bi beuele van min Vrouwe, omme b i min Heere té trecken in Vrankeryc XXX Schell. • Ook zoude men uit een anderen post in dezelve 'f. Stad».1

Bronvermelding(en)

 1. [S13] Google books, online http://books.google.be/books

Maria Geuvens

V, #291
     Maria Geuvens huwde Alexander Carolus Lanslots, zoon van Frans Lanslots en Adriana Marie Gers.

Kind van Maria Geuvens en Alexander Carolus Lanslots

Guillaume Lanslots

M, #292, °. circa 1879, +. 11 juli 1930
     Guillaume Lanslots werd geboren circa 1879. Hij was de zoon van Alexander Carolus Lanslots en Maria Geuvens. Guillaume Lanslots huwde Louisa (?) circa 1910 te Antwerpen. Guillaume Lanslots overleed op vrijdag, 11 juli 1930 te Savannah, Chatham County, Georgia, USA.
     Hij werd gevonden op een passagierslijst op 10 augustus 1919 te Ellis Island, New York, USA; hij stond vermeld als brandweerman aan boord van de SS Belgier.1

Bronvermelding(en)

 1. [S7] Ellis Island Passagierslijsten 1892-1924, online http://www.ellisisland.org

Louisa (?)

V, #293, °. 1884
     Louisa (?) werd geboren in 1884 te Antwerpen. Zij huwde Guillaume Lanslots, zoon van Alexander Carolus Lanslots en Maria Geuvens, circa 1910 te Antwerpen.
     Louisa (?) werd gevonden op een passagierslijst op 30 oktober 1920 te Ellis Island, New York, USA; Als thuisadres stond het adres van haar ouders in de Stuyvenberghstraat 8 in Antwerpen. Louise ging naar haar man Guillaume Lanslots in Bloomfield Street 221 in Hoboken, New Jersey. Zij voer op de SS Finland vertrokken uit Antwerpen op 20 oktober 1920.1

Bronvermelding(en)

 1. [S7] Ellis Island Passagierslijsten 1892-1924, online http://www.ellisisland.org

Elisabeth Henrica Lanslots

V, #294
     Elisabeth Henrica Lanslots is de dochter van Jacobus Lanslots en Jacoba Biemans.

Johannes Baptistus Lanslots

M, #295
     Johannes Baptistus Lanslots is de zoon van Jacobus Lanslots en Jacoba Biemans.

Johannes Jacobus Lanslots

M, #296
     Johannes Jacobus Lanslots is de zoon van Franciscus Lanslots en Elisabeth Van Den Broek.

Peter Lanceloots

M, #297, °. circa 1515, +. voor 1586
     Peter Lanceloots werd geboren circa 1515. Hij was de zoon van (?) Lansloots. Peter Lanceloots huwde Elisabeth Manteau circa 1540. Peter Lanceloots overleed voor 1586.
     Hij was in 1539 schepen te Mechelen.

Kinderen van Peter Lanceloots en Elisabeth Manteau

Elisabeth Manteau

V, #298
     Elisabeth Manteau huwde Peter Lanceloots, zoon van (?) Lansloots, circa 1540.

Kinderen van Elisabeth Manteau en Peter Lanceloots

Anna Keynooghe

V, #299
     Anna Keynooghe overleed. Brieven en onuitgegeven stukken van jonkheer Arend van Dorp: hr ..., Volume 1 Door Arend van Dorp, pagina 97. Zij huwde Corneille Hoedermans gezeid Lanceloots, zoon van (?) Lansloots.

Andries Lansloots

M, #300, °. circa 1545
     Andries Lansloots werd geboren circa 1545 te Mechelen. Er worden 2 zoons vermeld geboren in 1574 en 1576 , hij was secretaris van de Groten Raad te Mechelen.
Geschiedenis van Antwerpen, Volumes 21-22 Door Floris Prims, pag 282. jaar 1949. Hij was de zoon van (?) Lansloots. Andries Lansloots huwde Margareta Wisschavonts op 16 juli 1573 te Sint-Rombouts, Mechelen.

Kinderen van Andries Lansloots en Margareta Wisschavonts

Pauwels Lansloots

M, #301
     Pauwels Lansloots is de zoon van (?) Lansloots.

Corneille Hoedermans gezeid Lanceloots

M, #302, +. 1572
     Corneille Hoedermans gezeid Lanceloots was de zoon van (?) Lansloots. Corneille Hoedermans gezeid Lanceloots huwde Anna Keynooghe. Corneille Hoedermans gezeid Lanceloots huwde Catherine De Wael.1 Corneille Hoedermans gezeid Lanceloots overleed in 1572 te Mechelen. Hij was onderhoofdman van de St Joris Gilde in Mechelen.
     Hij was in 1546 schepen. Een wapen wordt vermeld in 1547-48 folio 235 v°. te Mechelen.2

Bronvermelding(en)

 1. [S24] Google books, online http://books.google.be/books
 2. [S15] Inventaire des Archives de la ville de Malines, online http://www.archive.org/stream/inventairedesar01belgoog#page/…, : (zoek op Lanceloots, Lancelot).