• [S2] Archief Tilburg - Burgerlijke Stand . Hierna vermeldt als Archief Tilburg - Burgerlijke Stand, online te vinden op http://isis.tilburg.nl/SISIS.DLL/criteria?lang=N
 • [S3] Onbekend author, Den Haag st.Petrus, Url: http://www.graftombe.nl/plaatsen.php (n.p.: n.pub., onbekend publish date).
 • [S7] Onbekend author, Parenteel van Dr. Theodorus van der Heyden, Url: http://www.members.lycos.nl/Bas_Verheijen/AdelijkeStamboom/… (n.p.: n.pub., onbekend publish date).
 • [S10] Archief Noord Brabrant - Bergen op Zoom . Hierna vermeldt als Archief Noord Brabrant - Bergen op Zoom, online te vinden op http://isis.archboz.nl/
 • [S12] Onbekend author, Brabants Historisch Informatie Centrum, Url: http://www.bhic.nl/site/index.php?naam=home/database/isis (n.p.: n.pub., onbekend publish date).
 • [S13] W.J.F. Juten, TAXANDRIA, Page: p. 215-233 (NAARDEN: Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde, Uitgave van de stichting Historic Future,Naarden, (1901), 1901). Hereinafter cited as TAXANDRIA.
 • [S16] Onbekend author, Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag, Url: http://www.cbg.nl/, Edition: 's-Hertogenbosch, Naamen en Wapenschilden van de Edele Welachtbaare Heeren Regenten der Hoofdstad 's-Hertogenbosch nevens die der Pensionarissen Griffiers en Secretarissen aldaar zeedert de Reductie in den Jaare 1629 tot den Jaare als de laatste vertoond, Document: TP NB, Her H. Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering, de pensionarissen, griffiers en secretarissen van Hertogenbosch; Benoemd sedert de terugbrenging der stad onder het gezag der Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden in 1629, blz. II (n.p.: n.pub., onbekend publish date).
 • [S17] Archief Rotterdam - Burgerlijke Stand . Hierna vermeldt als Archief Rotterdam - Burgerlijke Stand, online te vinden op http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/content/index.php
 • [S20] Onbekend author, Gemeentearchief Amsterdam, Url: http://gemeentearchief.amsterdam.nl/home.nl.html (n.p.: n.pub., onbekend publish date).
 • [S21] Onbekend author, Kwartierstaat van Jan Schrieks, Url: http://www.geocities.com/schrieksgenealogy/janschrieks.html (n.p.: n.pub., onbekend publish date).
 • [S22] Onbekend author, Worldroots.com, Url: http://worldroots.com/brigitte/royal/plantagenet/… (n.p.: n.pub., onbekend publish date).
 • [S25] Familieberichten on-line, online http://www.hollantsnet.nl/default.asp. Hierna vermeldt als Familieberichten on-line.
 • [S27] Kwartierstaat van Geert Suzanne Marc LOOS, online http://users.skynet.be/fa943346/Bestanden/…. Hierna vermeldt als Kwartierstaat van Geert LOOS.
 • [S29] Familysearch, online http://www.familysearch.org/eng/default.asp. Hierna vermeldt als Familysearch.
 • [S30] Haags Gemeentearchief, online http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=45804. Hierna vermeldt als Haags Gemeentearchief.
 • [S31] Charles Poplimont auteur de la Noblesse Belge depuis 1830 La Belgique héraldique, Tome 1 A-B1 (Marché aux Poulets 26, Bruxelles: La Belgique héraldique, 1863), pagina's 271 + 511. Hereinafter cited as La Belgique héraldique.
 • [S32] Stadsarchief Amsterdam, online at https://stadsarchief.amsterdam.nl . Hereinafter cited as Stadsarchief Amsterdam.
 • [S33] Inventaris van het archief van de weeskamer Delft,, online http://thema.delft.nl/archief/dienstverlening/…, zoeken op het woord "Landschot" . Hereinafter cited as Inventaris van het archief van de weeskamer Delft,.
 • [S34] Het Markiezenhof , Archief online van Bergen op Zoom, online http://www.markiezenhof.nl. Hierna vermeldt als Het Markiezenhof.
 • [S36] Centraal Bureau voor Genealogie, online http://www.cbg.nl/, betaaltoegang in 2009. Onderwerp: Oost Indische Compagnie. Stukken betreffende de betwisting van de nalatenschap van Christina Elisabeth van Landschot tussen Leendert Nicolaas Bomme, zijn halfbroer Huijbregt de Haze Bomme en de weeskamer. Deels in slechte staat. Deels dubbel gefilmd. Deels afschriften, 1732-1768. Archiefnummer: VIBDNI011094.
 • [S37] Centraal Bureau voor Genealogie, online http://www.cbg.nl/, betaaltoegang in 2009. Onderwerp: Oost Indische Compagnie. Kopie van een artikel betreffende Nicolaas van Landschot, weduwnaar van respectievelijk Joha. Abigael Breving en Anna Elisabeth de Ravallet. archiefnummer: VIBDNI010809.
 • [S40] Isis Zeeland, online http://www.zeeuwengezocht.nl. Hierna vermeldt als Isis Zeeland.
 • [S41] VOC Opvarenden - Nationaal Archief Nederland, online http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/. Hierna vermeldt als VOC Opvarende.
 • [S42] Stadsarchief 's-Hertogenbosch, online http://www.stadsarchief.nl/index.cfm. Hierna vermeldt als Stadsarchief 's-Hertogenbosch.
 • [S43] De navorscher-Nederlands archief voor genealogie en heraldiek, heemkunde en geschiedenis. Jaar 1895, online http://books.google.be. Hierna vermeldt als De navorscher-Nederlands archief . Jaar 1895.
 • [S44] De Nederlandse Leeuw (n.p.: De Nederlandse Leeuw, jaargang : 1905). (pagina 291). Zeeuws Archief, Middelburg, Zeeland, Nederland.
 • [S46] De Nederlandse Leeuw (n.p.: De Nederlandse Leeuw, jaargang : 1944). (pagina 40). Zeeuws Archief, Middelburg, Zeeland, Nederland.
 • [S47] De Nederlandse Leeuw (n.p.: De Nederlandse Leeuw, jaargang : 1891). (pagina 11 - 12). Memorie vanden ouderdom van de kinderen die naersyn gelaten van Willem van Lanschot. Zeeuws Archief, Middelburg, Zeeland, Nederland.
 • [S48] Onbekend STAD, ENDE DISTRICT MECHELEN O P G E H E L D E RT in haere Kercken, Kloostere, Kapellen, Gods-huysen, Gilden, publieke Plaetsen, met de Fondatien , Patronaetschappen , ende Voorrechten, daer aen klevende.
  ALS O O C K Alle Opschriften, Grafschriften, Jaerschriften, Wapens, Quartieren, ende Generatien> S O O Op Tombens,Sercken,Tafereelen, Vensters, Kloeken, Steenen, als elders,
  MITSGAEDERS SOMMIGE OPMERCKINGEN Over de Schilderyen , gefchilderde Glafen, Beeld- ende Architedtuer-wercken , Die tot heden toe bevonden, ofte voortyds in-wefen hebben geweeft, zo binnen de Stad als in haere Dorpen ende Gehuchten VERSAEMELT Door***
  , Tweede Deel (Brussel: J. B. J ORE, M. D. CC. L XX.). Hereinafter cited as STAD, ENDE DISTRICT MECHELEN.
 • [S51] Regionaal Archief Tilburg, online http://www.regionaalarchieftilburg.nl/. Hierna vermeldt als Regionaal Archief Tilburg.
 • [S52] Paul Alkemade, "Australische afstammelingen van Petrus lambertus Alkemade.," e-mail message from e-mail address (Holland) to Hans Van Landschoot, 29/102009. Alle informatie van de Australische tak van de Alkemade's komt van Paul Alkemade.. Hereinafter cited as "Australische afstammelingen van Petrus Lambertus Alkemade."
 • [S55] Paul P.H. Alkemade MD PhD, "van Lanschot Alkemade Australia," e-mail message from e-mail address (4317 NM Schuddebeurs Schouwen-Duiveland) to Hans Van Landschoot, 20/11/2009. Hereinafter cited as "van Lanschot Alkemade Australia."
 • [S56] Leydse Courant, online http://leiden.courant.nu/. Hierna vermeldt als Leydse Courant, 05/07/1805; p. 2/2.
 • [S57] Familieberichten NL, online http://www.online-familieberichten.nl/. Hierna vermeldt als familieberichten NL.
 • [S62] Algemeen Nederlands Familieblad (Den Haag: Centraal bureau voor genealogie en heraldiek, 1891). Hierna vermeldt als Genealogische en heraldische bladen.
 • [S63] Hemel en hel, Frans von Fisenne, online http://www.historien.nl/?p=9923. Hierna vermeldt als Hemel en hel, Frans von Fisenne.
 • [S66] Graftomben Nederland, online http://www.graftombe.nl/. Hierna vermeldt als Graftomben Nederland.
 • [S74] Stadsarchief Breda, online http://www.stadsarchief.breda.nl. Hierna vermeldt als Stadsarchief Breda.
 • [S85] Geldersarchief * Indices trouwboeken Arnhem 1671-1684, online http://www.geldersarchief.nl/files/Files_Onderwerpen/…. Hierna vermeldt als Geldersarchief * Indices trouwboeken Arnhem 1671-1684.