skrædermestre Brinchman og Bech

Previous Home Next

Et par skræddermestre


Pouel Rødders datter Agnethe Elisabeth Poulsdatter Rødder bliver i 1690 gift med Anthonius Brinchmann, som er skrædermester i Christiania. De får 10 børn. Ved hendes begravelse i Christiania blev der ringet med alle domkirkens klokker. Begravelsen kostede 200 daler. Det er udtryk for, at det var en velhavende kvinde, der blev begravet. Skifte blev afholdt 15.06.1710. Ligesom Rødder og Grøter ser Brinchmann ud til at være en stor slægt i Norge.

En af de mange døtre af Agnethe og Anthonius, Maria Anthoniusdatter Brinchmann, bliver i 1716 gift med Rasmus Pedersen Bech, som også er skrædermester, men i Bragernes ved Drammen. Hun er født i 1696, og mere ved vi ikke om hende, før der i kirkebogen står om hendes begravelse: ”Maria Anthonisdatter Rasmus Becchis begravet 08.02.1738 i Bragernes”. (Bragernes udgør nu en del af Drammen by).

Pouel Røders barnebarn, præsten Poul Rødder, bliver gift med Karen Mogensdatter Teiste, og her er portrætter af hendes forældre, præsten i byen Fet Mogens Teiste og hans kone Abigael Kinck.

Mogens Teiste, Præst i Fet, Akershus, Norge
Abigael KinckEn skræddersøn bliver præst i Danmark

I 1720 får Maria og Rasmus i Bragernes en dreng, som får navnet Anthonius Rasmussen Bech. Rasmus er en dygtig skrædder, som har råd til at give sine sønner en god uddannelse og få sine døtre godt gift med en ordentlig medgift. Anthonius viser sig at være så begavet, at præsten i Bragernæs anbefaler, at han bliver sendt til Danmark for at studere teologi. Han bliver cand. theol. i 1749, og i 1755 bliver han beskikket som "Nederste Kapellan" ved Skt. Mortens kirke i Randers, hvor han bliver til sin død i 1766.
På bagsiden af altertavlen i Skt Mortens kirke kan man i dag se hans navn sammen med alle de andre præster og kapellaner. I 1756, altså året efter sin eksamen, bliver han gift med Kirstine Marie Johansdatter Birch. De får 6 børn, hvoraf en, Johannes, bliver degn. Han går i Randers latinskole og får i 1778 ’akademisk eksamen’, hvilket svarer til nutidens studentereksamen, med karakteren ’haud illadabilem’,  noget i retning af ’næppe urosværdigt’. Johannes Bech nævnes to gange i Biskop Balles visitatsbog som en udmærket degn i Brøndbyøster på Sjælland.

Johannes er født i februar 1756, og i december samme år kommer datteren Cathrine Marie til verden, hvilket må siges at være lidt af en præstation. Hun nævnes i skiftedokumentet ved faderens død i 1766 men kan ikke findes derefter. To år efter får de et dødfødt barn, og efter to år til Anne Sophie. I 1761 fødes tvilingerne Manasse og Ephraim, og deres mor dør i 1763. Ved Antonius's død i 1766 står boet nu med fem forældreløse og umyndige børn i alderen fem til 10 år.

Det kan tænkes, at Cathrine Marie og tvillingerne er taget til Norge med Anthonius' bror Johannes Bech, som var Borger og Købmand i Friderichstad (Norge), og som var indkaldt til skiftet, men som ikke kunne være til stede på det tidspunkt.

Jeg har været så heldig at finde en kopi af skiftet efter Antonius Bech. Det er en diger sag på 15 foliosider, som ud over referater af bobestyrernes møder giver en detaljeret liste over alt indboet. Dertil kommer en oversigt over 'vexel obligationer', dvs gældsbreve for beløb, som Antonius har lånt til sine venner, samt regninger indleveret til boet i forbindelse med begravelsen. Her følger, hvad jeg hidtil har tydet af dette dokument. Det er både gammelt sprog og skrevet med gammel skrift, som er svær at læse, men det giver et billede af tiden for omkring 250 år siden.SKIFTEBREV EFTER ANTHONIUS BECH 


Tilbage til Anthonius Rasmussen Bech og hans kone Kirstine Marie Birch. Datteren Anne Sophie Bech, angives i Folketællingen for 1787 for Randers købstad at være ” 28 år, ansat hos Birgitte Andrea Borchardt, Torvet nr. 6, Randers, som Husjomfrue.”
I 1791 bliver Anne Sophie gift med præsten i Haasum Lauritz Jensen Ørum. Hun var hans 2. kone.


Og så er det tid til at se på Lauritz Jensen Ørums forfædre i Danmark.

Ørum kirke
Ørum Kirke

Previous Home Next


Indhold
updated 4 april 2010 - email:
Hedvig Pitzner-Jørgensen