Gabriel Kirsebom Kielland
Gabriel Kirsebom Kielland
00107GabrielKK.jpg 00107GKK.jpg

DatoStedKilde
Født :26 Jan 1796Stavanger-
Død :20 Apr 1854Lyngdal-

Alder : 58
Stilling : sokneprest

Notater : 6 år gammel ble han satt han i skole i Stavanger.
Det var hans ønske å bli sendt til sjøkadettakademiet. Da det imidlertid på grunn av farens formuesforhold ikke kunne bli noe av det, fortsatte han å gå på skole i Stavanger, mens han samtidig fikk undervisning i matematikk, fransk og tegning. Han var flittig og begavet som elev.
1810 ble han sendt til Herulfsholm skole i Danmark, hvor det hadde lykkes få en friplass.
Han ble dimitert til København universitet og tok examen artium der 1816.
Skjønt han hadde ønsket i noen semestre å høre forelesninger ved dette universitetet, reiste han etter morens ønske hjem igjen til Stavanger.
Følgende år ble han immatrikulert ved universitetet i Christiania, og tok 1818 andeneksamen med laud prae ceteris.
Han begynte så det teologiske studium, likesom han også gikk i det filologiske seminarium og fulgte forelesninger i filosofi, kjemi, engelsk og fransk. For økonomiens skyld ga han samtidig undervisning. Var således 1821-22 huslærer på Bogstad for Grev Wedel-Jarlsbergs to sønner, og kunde da yte sin bror Jan Theodor Kielland litt hjelp. Han sluttet seg til brødresosieteten i Christiania, og ble venn av dens forstander N. J. Holm.
Teologisk embedseksamen avla han november 1823 med karakteren haud illaudabilis, og fikk den samme karakteren for den homiletiske, men laud for den praktiske prøven.
Han ble sogneprest til Finnø 29. mars 1824. Hadde her flere unge gutter i huset, for å forberede dem til artium, bl.a. den senere biskop Andreas Grimelund. "Både i kirke og på husbesøk søkte han å ruske folk opp av den egenrettferdighetens søvn, hvori rasjonalismen dysset dem". Det ble vekkelse, og han begynte å holde oppbyggelse i prestegården, inntil biskopen nedla forbud, men gjennopptok dem under en ny biskop.
På Finnø fikk han i stand et sogneselskap, med seg selv som formann, og skaffet folk frøsorter o.a.
Han ble 2. mars 1837 utnevnt til sogneprest til Lyngdal. Også der nedla han et stort arbeid, bl.a. mot den overhåndtagende brennevinsdrikkingen.
Fra Brødremenigheten hadde han mottatt en sterk interesse for hedningemisjonen, og begynte tidlig å arbeide for den på Finnø. Ved stiftelsen av Stavanger misjonsforening 1826 – landets eldste – var han med. Likeså hadde han en stor del i stiftelsen av Det Norske Misjonsselskap 1842, og ble en av dets første hovedstyres 4 rådgivende medlemmer.
1850 foretok han for sin helbreds skyld en reise i Tyskland sammen med sin hustru.
Han kom forfrisket hjem, men sykdom meldte seg snart igjen, som han døde av.
Hans hustru har satt ham, med hans stille men nidkjære og for den religiøse ånd i hans krets så betydningsfulle gjerning følgende smukke ettermæle:

"Han fremmet tro sin Herres Værk
Paa hver en Maade han vidste,
Hans Legem var svagt; hans aand var stærk
Han virkede til det sidste.
Men stille brændte den indre Ild,
Den slog ikke ud i Flamme;
Den var en Glød, saa hed, saa mild
Og stedse var den den samme;
Hvor helst blant de sorte Kul den laa,
Begyndte de strax at gløde,
Guds aand selv blæste med Kraft derpaa,
Og vækkede Liv av Døde."

Et utvalg av hans etterlatte brev m.m. ble 1922 utgitt av hans sønn Hjalmar under tittel: "En gammel prests efterlatte papirer". Han førte en utstrakt brevveksling med venner i Norge og utlandet, og oversatte fra tysk en verdenshistorie for skole og familier.

FarMor
Jan KiellandAnna Dorothea Kielland
EkteskapBarn
21 Jun 1824 - Susanne Sophie Caroline Gustava Kielland 21 Feb 1825 - Johannes Jan Gustavus Kielland
07 Mai 1827 - Anna Theodora Petra Maria Hofflund
26 Mar 1829 - Johanne Alberta Benedicte Winsnes
09 Okt 1830 - Gabrielle Caspara Sigismunda Hauge
09 Des 1832 - Gustav Blom Kielland
14 Nov 1834 - Hjalmar Christian Kielland
06 Jun 1837 - Birgitte (Itta) Sophie Christine Nyrop Piene
05 Mar 1840 - Alfred Kielland
21 Nov 1842 - Eugenia Henriette Nicoline Kielland

Gabriel Kirsebom Kielland
* 26 Jan 1796
† 20 Apr 1854
Jan Kielland
* 30 Aug 1769
† 12 Des 1813
Anna Dorothea Kielland
* 08 Aug 1771
† 06 Aug 1847
Gabriel Kirsebom Jansen Kielland
* 14 Des 1724
† 05 Sep 1780


Birgitte Nyrop Petersen Kielland
* 24 Des 1737
† 07 Jan 1799
-
--
-
Jan Jacobsen Kielland
* 08 Apr 1693 - † 20 Apr 1765
Frøchen Gabrielsdatter Kielland
* 21 Mar 1699 - † 11 Jun 1742


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage17 Aug 2001