Cornelius Van Landschoot

M, #144, °. circa 1550
     Cornelius Van Landschoot werd geboren circa 1550 te Vlaanderen. Hij was de zoon van Cornelius Van Lantschot.

Kind van Cornelius Van Landschoot

Jan Corneliuszn Van Landschoot

M, #145, °. circa 1575
     Jan Corneliuszn Van Landschoot werd geboren circa 1575 te Delft. Hij was de zoon van Cornelius Van Landschoot.
     Jan Corneliuszn Van Landschoot was in 1602 glaesmaaecker in Delft. Jan bekomt de somme van vyff en de twintich gulden en de vyfftien stuuers, uyt saecke van seecker glas t welck hij gebrocht ende gestelt heeft in de kerck tot bodegrauen, welck glas van der stede weeghen ten behouue van deselue kerck geschoncken is, daeraen hy verdyent heeft de voorseyde somme ...XXV gl, XB st.1 Hij was in 1608 glaesmaecker, betaeldt aan hem de somme van veerthien ghulden vier stuvers, by hem verdient aen een glas dat van der stede weghen geschoncken is in de kercke tot waerder...XIIII gl IIII stuvers.1 Hij was in 1626 glaesmaecker, betaelt aan hem de some van tsechtig gulden ouer een glas by hem ghemaeckt ende ghestelt in de kerck tot Swammerdam, daermede de verschreve stadt deselve kerck vereert heeft en tot goedt contentement by de regenten van de kerck is opghenomen...LX gulden.1 Hij was in 1635 gildebroeder, stond vermeld met zijn zoon en één knecht te Gouda.1

Bronvermelding(en)

 1. [S12] FR. D.O. Obreen, Verzameling van deels onuitgegeven berichten mededeelingen, DEEL III, google books http://www.archive.org/stream/…

Jan Corneliszn Van Lantschot

M, #146, °. circa 1565, +. circa 1630
     Jan Corneliszn Van Lantschot werd geboren circa 1565 te Vlaanderen. Hij was de zoon van Cornelius Van Lantschot. Jan Corneliszn Van Lantschot overleed circa 1630 te Gouda.
     Hij was in 1602 glazenmaker. Betaelt aen Jan Corneliszn. Van Lanschot, de somme van vyff ende twintich gulden stuvers, uyt saecke van seecker glas 't welck hy gebrocht ende gestelt heeft in de kerck tot Bodegrauen, welck glas van der steede weeghen ten behouue van deselue kerck geschoncken is, daeraen hy verdyent heeft de voorseyde somme van xxv gulden xv stuvers.1 Hij was in 1608 glazenmaker te Gouda.1 Hij was in 1626 glazenmaker te Gouda.1

Kinderen van Jan Corneliszn Van Lantschot

Bronvermelding(en)

 1. [S14] D.O. Obreen, Verzameling van meerendeels onuitgegeven berichten.

Cornelius Janszn. Van Lantschot

M, #147, °. circa 1590, +. circa 1650
     Cornelius Janszn. Van Lantschot werd geboren circa 1590 te Gouda. Hij was de zoon van Jan Corneliszn Van Lantschot. Cornelius Janszn. Van Lantschot huwde Maritge Jansdr. (?) op 9 oktober 1616 te Hervormde kerk, Gouda. "beyde van der Goude en wonende aldaer."1 Cornelius Janszn. Van Lantschot overleed circa 1650 te Gouda.
     Hij was in 1644 gildebroeder, stond vermeld met zijn zoon en één knecht.1

Kind van Cornelius Janszn. Van Lantschot en Maritge Jansdr. (?)

Bronvermelding(en)

 1. [S12] FR. D.O. Obreen, Verzameling van deels onuitgegeven berichten mededeelingen, DEEL III, google books http://www.archive.org/stream/…

Maritge Jansdr. (?)

V, #148, °. circa 1595
     Maritge Jansdr. (?) werd geboren circa 1595 te Gouda. Zij huwde Cornelius Janszn. Van Lantschot, zoon van Jan Corneliszn Van Lantschot, op 9 oktober 1616 te Hervormde kerk, Gouda. "beyde van der Goude en wonende aldaer."1

Kind van Maritge Jansdr. (?) en Cornelius Janszn. Van Lantschot

Bronvermelding(en)

 1. [S12] FR. D.O. Obreen, Verzameling van deels onuitgegeven berichten mededeelingen, DEEL III, google books http://www.archive.org/stream/…

Pieter Janszn Van Lantschot

M, #149, °. circa 1595, +. circa 1650
     Pieter Janszn Van Lantschot werd geboren circa 1595 te Gouda. Hij was de zoon van Jan Corneliszn Van Lantschot. Pieter Janszn Van Lantschot overleed circa 1650 te Gouda.
     Hij was in 1644 gildebroeder, stond vermeld met zijn knecht te Gouda.1 Hij was in 1647 deken van de Ghilde van Glaesmaeckers te Gouda.1

Bronvermelding(en)

 1. [S12] FR. D.O. Obreen, Verzameling van deels onuitgegeven berichten mededeelingen, DEEL III, google books http://www.archive.org/stream/…

Martijn Van Lantschot

M, #150, °. circa 1617
     Martijn Van Lantschot werd geboren circa 1617 te Gouda. Hij was de zoon van Cornelius Janszn. Van Lantschot en Maritge Jansdr. (?).
     Martijn Van Lantschot was in 1647 schilder te Gouda.1

Bronvermelding(en)

 1. [S12] FR. D.O. Obreen, Verzameling van deels onuitgegeven berichten mededeelingen, DEEL III, google books http://www.archive.org/stream/…

GOUDA Van Lantschot

M, #151
     GOUDA Van Lantschot is de zoon van (?) Van Lantschot.

Kind van GOUDA Van Lantschot

(?) Van Lantschot

M, #152

Kinderen van (?) Van Lantschot

Jan Sijdregszn Van der Haagen

M, #153
     Jan Sijdregszn Van der Haagen huwde Marija Cornelisdr Spanjersbergh.

Kind van Jan Sijdregszn Van der Haagen en Marija Cornelisdr Spanjersbergh

Marija Cornelisdr Spanjersbergh

V, #154
     Marija Cornelisdr Spanjersbergh huwde Jan Sijdregszn Van der Haagen.

Kind van Marija Cornelisdr Spanjersbergh en Jan Sijdregszn Van der Haagen

Arent van den Ende

M, #155
Staat in:Frans Lantschot
Frans Alewijnsz Van Lantschot
     Arent van den Ende huwde Maria Van Lantschot, dochter van Frans Alewijnsz Van Lantschot en Lijsbeth Sixtusdr Van de Sande, op 3 mei 1711 te Delft. De ondertrouw had eerder plaats gevonden op 18 April.1

Kind van Arent van den Ende en Maria Van Lantschot

Bronvermelding(en)

 1. [S15] Digitale Stamboom Gemeentearchief Delft, online http://www.archief.delft.nl/

Aagje van den Ende

V, #156, °. 27 oktober 1715
Staat in:Frans Lantschot
Frans Alewijnsz Van Lantschot
     Aagje van den Ende werd geboren op zondag, 27 oktober 1715 te Delft. Zij werd gedoopt te Delft op 27 oktober 1715. Doopgetuigen waren haar broer Cornelis Lantschot en Annetie Kosters. Zij was de dochter van Arent van den Ende en Maria Van Lantschot. Aagje van den Ende huwde Pieter Monnier op 7 april 1753 te Delft. Pieter woont in Maassluis (Zuid Holland) ten tijde van zijn huwelijk.1

Bronvermelding(en)

 1. [S15] Digitale Stamboom Gemeentearchief Delft, online http://www.archief.delft.nl/

Pieter Monnier

M, #157, +. 5 juli 1802
Staat in:Frans Lantschot
Frans Alewijnsz Van Lantschot
     Pieter Monnier huwde Aagje van den Ende, dochter van Arent van den Ende en Maria Van Lantschot, op 7 april 1753 te Delft. Pieter woont in Maassluis (Zuid Holland) ten tijde van zijn huwelijk.1 Pieter Monnier overleed op maandag, 5 juli 1802 te Delft. Hij werd begraven op 7 juli 1802 te Oude kerk, Delft; "in de Walsche Kerkgraff."1

Bronvermelding(en)

 1. [S15] Digitale Stamboom Gemeentearchief Delft, online http://www.archief.delft.nl/

Jan Stockink

M, #158, °. 13 januari 1760
Staat in:Sictus Van Lantschot
Frans Willlemszn Van Lantschot
     Jan Stockink werd geboren op zondag, 13 januari 1760 te Delft. Hij was de zoon van Jan Stockink en Katrina Van Lantschot.

Alida Stockink

V, #159, °. 26 januari 1766
Staat in:Sictus Van Lantschot
Frans Willlemszn Van Lantschot
     Alida Stockink werd geboren op zondag, 26 januari 1766 te Delft. Zij was de dochter van Jan Stockink en Katrina Van Lantschot. Alida Stockink huwde Willem van Marxveld op 9 juni 1793 te Delft.

Katrina Stockink

V, #160, °. 15 september 1768
Staat in:Sictus Van Lantschot
Frans Willlemszn Van Lantschot
     Katrina Stockink werd geboren op donderdag, 15 september 1768 te Delft. Zij was de dochter van Jan Stockink en Katrina Van Lantschot.

Willem van Marxveld

M, #161
Staat in:Sictus Van Lantschot
Frans Willlemszn Van Lantschot
     Willem van Marxveld huwde Alida Stockink, dochter van Jan Stockink en Katrina Van Lantschot, op 9 juni 1793 te Delft.

Elisabeth Van Lantschot

V, #162, °. 14 maart 1664
Staat in:Frans Lantschot
     Elisabeth Van Lantschot werd geboren op vrijdag, 14 maart 1664 te Leiden. Zij werd gedoopt te Pieterskerk, Leiden, op 14 maart 1664.1 Zij was de dochter van Frans Gijsbertsz Van Lantschot en Winanda (Weyntgen) Peel (Poel).

Bronvermelding(en)

 1. [S19] Regionaal Archief Leiden (RAL), online http://www.archiefleiden.nl

Elisabeth Van Lantschot

V, #163, °. 23 oktober 1665
Staat in:Frans Lantschot
     Elisabeth Van Lantschot werd geboren op vrijdag, 23 oktober 1665 te Leiden. Zij werd gedoopt te Pieterskerk, Leiden, op 23 oktober 1665.1 Zij was de dochter van Frans Gijsbertsz Van Lantschot en Winanda (Weyntgen) Peel (Poel).

Bronvermelding(en)

 1. [S19] Regionaal Archief Leiden (RAL), online http://www.archiefleiden.nl

Trijntje Van Lantschot

V, #164
Staat in:Frans Willlemszn Van Lantschot
     Trijntje Van Lantschot is de dochter van Frans Willlemszn Van Lantschot en Trijntje Gerrits.

Sixtus Van Lantschot

M, #165, °. 1672
Staat in:Frans Lantschot
Frans Alewijnsz Van Lantschot
     Sixtus Van Lantschot werd geboren in 1672 te Delft. Hij was de zoon van Frans Alewijnsz Van Lantschot en Lijsbeth Sixtusdr Van de Sande.