• [S2] Indiana Birth records.
 • [S3] Naturalisation records.
 • [S4] Service Notes South Bend Tribune.
 • [S5] Social Sec. index.
 • [S14] Census records, Passengerlists, Military files, newspapersrecords, newspaperobits Betaaltoegang in 2002,2003 en 2005, online http://www.ancestry.com/ . Hier navolgend genoemd Census records, Passengerlists, Military files, newspapersrecords. Onbekend cd.
 • [S15] Scott Strohman, "Pictures Louisville,KY," e-mail message from <e-mail address> (Louisville,Kentucky) to Hans Van Landschoot, maandag 9 januari 2006 23:36 . Hereinafter cited as "Gravestones ,newspaperobits."
 • [S16] A. Kerkhof-Buuts, "Bidprentjesverzameling A. Kerkhof-Buuts," e-mail message from e-mail address (Nederland) to Hans Van Landschoot, 9/01/2007 18:50. Hereinafter cited as "Bidprentjesverzameling A. Kerkhof-Buuts."
 • [S43] Wilfried Steeghers Staten van Goed Ambacht Maldegem (Register nr.624 van 1553 tot 1566), Deel II (Casinoplein 27, 9000 Gent: VVF Oost Vlaanderen, 1977),folio 43 V. Hierna vermeldt als Wezerijregisters Ambacht Maldegem.
 • [S52] Wilfried Steeghers Staten van Goed Ambacht Maldegem (Register nr.624 van 1553 tot 1566), Deel II (Casinoplein 27, 9000 Gent: VVF Oost Vlaanderen, 1977),folio 82 V. Hierna vermeldt als Wezerijregisters Ambacht Maldegem.
 • [S63] Onbekend author, Zeeuwsch Archief, Url: http://database.zeeuwsarchief.nl (n.p.: n.pub., onbekend publish date).
 • [S64] Database Akten West Vlaanderen, online http://www.vrijwilligersrab.be. Hereinafter cited as Database Akten West Vlaanderen.
 • [S66] "Ohio, Deaths, 1908-1953," index and images, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/X6Y2-5LK : accessed 10 July 2012), Victor Roegiers, 1952., online https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/X6Y2-5LK. Hereinafter cited as "Ohio, Deaths, 1908-1953," index and images, FamilySearch.
 • [S69] Heemkundige wandeling door Adegem (7), online http://freepages.genealogy.rootsweb.com/… . Hierna vermeldt als ROND HET SCHILDEKEN.
 • [S75] De Volksstem 16-09-1896 overlijden Leopold Van Landschoot, online http://resolver.kb.nl/resolve . Hierna vermeldt als De Volksstem 16-09-1896 overlijden Leopold Van Landschoot.
 • [S86] Rouwbrief Julien Van Landschoot - 1961 - http://wb-stamboom-bidprenten.be/, online http://wb-stamboom-bidprenten.be/bestandenagnes/… . Hierna vermeldt als Rouwbrief Julien Van Landschoot - 1961 - http://wb-stamboom-bidprenten.be/
 • [S87] Enkele Bijdragen tot de Geschiedenis der Families RIJCKAERT, NOË en aanverwanten», online http://mijnplatteland.com/ryckaert/pr/…. Hereinafter cited as Mijn Platte Land.
 • [S93] Kwartierstaat Van Den Bossche x De Backer, online http://www.remi-en-laurette.be/. Hereinafter cited as Kwartierstaat Van Den Bossche x De Backer.
 • [S100] Biekorf 1978, Ferieboek n 795 * Resolutieboek fonds Maldegem Rijksarchief Gent (register 59 start 1582) folio 3 verso (Rijksarchief Gent).
 • [S106] Geschiedenis van De Maneschijnhoeve, online http://www.sintannatermuiden.nl/index.php/Maneschijnhoeve. Hereinafter cited as Geschiedenis van De Maneschijnhoeve.
 • [S109] Ferieboek Ambacht Maldegem 795 ** 1582-1616**AR100 RAG.
 • [S113] Ferieboek Maldegem Nr 795-801 (1582-1795) RAG . Hierna vermeld als Ferieboek Maldegem Nr 795-801 (1582-1795).
 • [S115] Landboek Ambacht Maldegem 1568**AR100 RAG.
 • [S120] Graf- en gedenkschriften der Provincie Oost Vlaenderen, eertse reeks Parochiekerken Gent Deel 1 pag 224 (Boek-en Steendrukkerij Van L. Hebbelynck, Bagattenstraat 3 Gent, 1865) . Hierna vermeld als Graf- en gedenkschriften der Provincie Oost Vlaenderen.
 • [S122] SAB Wezenregisters Brugse Vrije, Noordkwartier, periode 1538-1595 * Snellegem. Akte van 24-04-1593, nummer 16482/363. Stadsarchief Brugge.
 • [S124] Staten van Goed Maldegem - Register nr. 623 van 1545 tot 1553 - RAB. Pauwel Kempe filius Pieter. Akte van 28-1-1549, nummer folio 144 verso. Rijksarchief Gent.
 • [S126] Mijn Platteland - familie de maeckere in de Waeleweg te Adegem, online http://mijnplatteland.com/mela/o_m/1983_3/…. Hereinafter cited as Mijn Platteland - familie de maeckere in de Waeleweg te Adegem.
 • [S128] Weesakte van 10-12-1577, Rijksarchief Gent, Fonds Ambacht Maldegem (bundel 626) folio 135v.
 • [S131] Rentebouck toebehoorende den Heere van Maldeghem 1568, Rijksarchief Gent , RAG AR100 - 580.