DE OUDSTE GEGEVENS VAN DE VAN LANDSCHOOT'S IN DE 15DE EEUW

** VAN LANDSCHOOT Persoonsnamen:

1400-1420

 • Colin Landscoot in een akte van 27 feb. 1402
  Item ghegheven Colin landsaet den XXIden dach inne marte van dat hi drouch eenen beslotenen brief an de wet van Roeselare.
  (AR, Rekenkamer, 38315 afb. 13/25 Stadsrekeningen Tielt).
 • Ghiselinc Landscoote -in een akte van 26 augustus 1402 (AR, Rekenkamer, 38315 afb. 14/25 Stadsrekeningen Tielt).

  Item ghegeven den wachter(en?) ende Ghiselinc Landscoot in hofscheden om dat zij up de halle pepen(= pijpten = muziek maken) ascencionsdaghe. (Een hoofsheid is in de 2e betekenis een gratificatie (een kleine fooi)) akte ts 1405-1406 (AR, Rekenkamer, 38317 afb. 21/30 Stadsrekeningen Tielt).Folio 20v de eerste weke van marte anno xiiij C ende vive (maart 1405)

 • Item betaelt inde selve weke van der selver maend int selve jaer Colin Landscoot van dat sij den vorseijden deckers achterwaarden iij daeghe elke te iiiij sdaghes loopt. (xxiiij schellingen) 4-7-1406 * 30-8-1407
 • Item betaelt Colin Landscoot van gheliken en dat hi was ghesend te Curtrike (Kortrijk) bij bevelene van scepenen (iiij schellingen). Stadsrekening Tielt 26/10/1418 - 14/01/1419
 • Item ghesend Colin Landscoot te meerenkercke (Mariakerke) omme te vernemene of Clais De Toolnaere ghevanghen te Tielt daer bekend was also hij seide betaelt (x schellingen). 24-2-1420/ 3-3-1421
 • Item betaelt Colin Landscoete den xxv dach in sporcle ( 25 februari) van eenen brieve te Ghend te draghene an den proofste van sente Verelden dat de rekeninghe bereet was van der stede vij schellingen

  Archiefdocument bewaard in Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer, 38327 akte ts 1421-1422 (AR, Rekenkamer, 38327 afb. 17/17 Stadsrekeningen Tielt).

 • 18 januari 1427

  Gylies van Lantscot - Zundert

  Huygman Wynricssone van den Lare mocht jaarlijks met Lichtmis een zester rogge heffen uit „een heyninghe . . . . . . geheyten den Solberch . . . . . . gelegen neven Aert Mers erve westwaert ende noertwaert ende Gielys van Lantscot erve oestwaert, streckende ter Heystraten toe zuytwaert".Deze rente ging bij vererving over op Huygman's schoonzoon Jan van Nederven

  BRON :De Brabantse Leeuw 1955, pag 145

  Jan Christiaen Jan Maessone blijkens een acte van 11 October 1500 op folio 11 verso van het Zundertse schepenprotocol uit de jaren 1500 gehuwd was met Margriete, de dochter van Servaes Gilleszn van Lantscot en Katheline Willemsdochter van Nederven. Het is aan deze Margriet van Lantschot dat de Zundertse tak van Lanschot zijn naam ontleende.

 • 1429

  Hein van Lantscot

  eerst te OERLE [zeer donkere pagina – niet te ontcijferen] - VESSEM – dorp en parochie onder de bank van Oerle breuken van xxvii s. gro. Hein van Lantscot
  bron: Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107, computerbestand 105, inventarisnummer 13016 – periode 1429, Rekeningen van de KWARTIERSCHOUT van KEMPENLAND (één der vier kwartieren van de Meierij van 's-Hertogenbosch), inventarisnummer 13016 periode 1429-1467 . (Nederland)

 • 1432

  Jan Van Lanschoot, eigenaar van het Vromboutseinde, later ook leenhouder van het Boekhoutseinde in Adegem." De Oudvijver-, later Vrombautstiende, was in twee delen gesplitst. Een deel ervan behoorde opvolgenlijk aan Clara Vrombauts, gehuwd met Jan Linier, aan Phillip Snouckaert; Phillip Dumon, en in 1720 aan Maria-Francesca Dumon; echtgenote van Ferdinand Du Chatel. Het overige deel had, o.a: tot eigenaars Jan Van Landschoot in 1432 en Nicolaas Van Nieuwenhove in 1468, welke laatste het aan de kanunniken van Harelbeke overliet.

  BRON : Geschiedenis gemeenten van België, Arr. Eeklo, Deel I..pag. 15.

 • 1455

  Het Goed te Landschoot in Poeke

 • 1456

  Meeus Van Lanscote (geboren rond 1425) zoon van Philippus Van Landscote (geboren rond 1395) in Knesselare en poorter in Brugge.
  Ingeschreven 12-6-1456 omme mudsescheerde te zine.
  (1) Mutsescheerdere werkman die vellen scheert en bereidt, waarvan bonten mutsen gemaakt worden.

  Bron: Stadsrekeningen Brugge 32508 folio 20/120 en A. Jamees Brugse Poorters Deel 2 pag.277

 • 1457

  Willem Van Lanschoot (geboren rond 1425) zoon van Ghevaert (geboren rond 1395) geboren in Adegem, ingeschreven 5-12-1457 omme mutsescheerder (1) te zine.

  SAB Poortersboeken 1457 folio 24 en 26 ** en A Jamees, Brugse Poorters Deel 2 pag.277

 • 1462

  Jan Van Lanschoot (geboren rond 1435) zoon van Pieter (geboren rond 1400) geboren in Maldegem, ingeschreven 7-8-1462 (van Hondschote - van Landschote!!) Poortersboeken 1462 folio 56v

 • 1458

  Moers van Landschot (geboren rond 1425) ende Lijsbiet syn wijf komen voor in een rekening (intredegeld) van 1458-1459 in de Baronie van Breda.(Nederland)
  staat op de 3de lijn

  Moers van Landschot in 1458 Brabants Historisch Informatie Centrum

  bron: Les Optimates" de Bois-le-Duc Door Godfried Christiaan Maria van Dijck, 1973 pagina iv. Van de Leidse van Lanschot's weet men nu dat deze uit de baronie van Breda gekomen zijn. Cornelis van Lanschot, procureur, zoon van Gerard vestigt zich als poorter in Antwerpen in 1552. Zijn vader Gerard vestigt zich als doctor in Leiden.

 • 20 okt. 1459

  Het gaat over een verzamelwerk van levens van heiligen of heilige vaders (kerkvaders), in een gemakkelijk te begrijpen stijl geschreven. is van de hand van Johannes van Landschoot (per manum), lid van de orde van de H. Franciscus, in het jaar 1459, op 20 oktober. Mss is manuscript op perkament en papier, in een zeer mooi handschrift, in folio over twee kolommen. Het boek (volume) telt drie schutbladen afkomstig van een manuscript uit de 10de eeuw.
  Het gebeurt wel meer dat manuscripten verknipt werden om er andere boeken mee in te binden. (vertaling Hugo Notteboom- Adegem)

 • 1483

  Willem van Landschot schepen in Knesselare (geboren rond 1450)
  bron:Heemkundige kring Land van de Woestyne (Aalter), de Armenzorg te Knesselare in de 16de eeuw, deel 2 1986 pag. 34.

 • 10 wedemaand 1483

  Arnold van Landscot zoon van Jacob verpacht voor 27 schell. par, 1 lijn land op "berchlandt" palende west aan het'*pietstraetgin"

  Arnold van Landscot voor 2 pond 14 schell par land gelegen naast het leen van Willem van Landscot groot 200 roeden
  bron: De plakkaatboeken van Vlaanderen. R.A.G. Knesselare bundel nr. 369.

 • 1491

  Margriet Thonys Marten Berts dtr, genoemd met haar man Gorys Reynier Spierincx, in een geschil van haar vader met Cornelie Gielys Gielys van Lantscot.
  bron:ORZ 280 fol.116v dd.17.04.1491 Genealogie Gommers Zundert

 • 1495

  Lysbeth Moers Henrixs van Lanxscot, uxor (vrouw van) Jan Huyben komen voor in een rekening (doodschuld betaald na de dood) van 1495 in de Baronie van Breda.(Nederland)
  staat op de 5de lijn

  Brabants Historisch Informatie Centrum

 • 1496
  Willem van Landscot schepenen van het land van de Woestijne. Bron Land Van de Woestijne. pag. 34

  ** Plaatsnamen

 • 1408
  in Berlaar van der hoeven van Landscot
  bron: (Fr De Brabander, Woordenboek vd Familienamen pg. 835)

 • 1412
  de hoeve te Lanscot bron: (OAR2). (Fr De Brabander, Woordenboek vd Familienamen pg. 835)

 • 1486
  Grote Meers, Landschootmeers of Maldegemse Meers ( by Veldekens in Adegem)
  volgens ligging ( 1486) =Landschootmeers : gelegen op een landschoot (germ. = skauta )
  zandgrond uitspringend in moerassig terrein vlakbij Veldekens.

 • 1486
  Dijt es de groote mersch dye men heet de Landtschoot ofte Maldeghemsche Mersch...cum zuuthende ande Jabeke, (1486, Rijksarchief Brugge-J 2661, 18r).
  De jabbeke, nu Wagemakersloop vormt over de gehele lengte tot aan de Lieve, warin ze uitmondt, de grens tussen Oostwinkel en Adegem, maar ook tussen het Brugse Vrije en de oudburg van Gent. (Geschiedenis van Maldegem deel 1 pag. 102)