Anna De Muynck

V, °. 7 juni 1625, +. 6 januari 1689
Laatst bewerkt=6 Dec 2007
     Anna De Muynck werd geboren op 7 juni 1625 te St.Anna, Brugge. Zij was de dochter van Pieter De Muynck en Elisabeth Van Landtschoot. Anna De Muynck huwt Gilles Aerents, zoon van Bouwdewyn Aerents en Anna Verplancke, circa 1648 te St Walburgha, Brugge. Anna De Muynck overleed op 6 januari 1689 te Brugge in de ouderdom van 63. Zij werd begraven op 7 januari 1689 te Brugge.1. In het midden van de beuk van deze capelle, op een wit steen: Sepulture van eer Sr Boudewijn Aerents filius Cornelius in synen tyd Deken van de Ghilde van het H. Sacrament van dese kerke, die overleet den 28 juny 1603 en van Joncvr. Anna filia Cornelius Verplancke, huysvrouwe van Boudewyn Aerents overleden den 26 maerte 1680, ende van den eersamen Niclays Aerents filius Boudweyn in synen tyd Deken van de gilde van het Heilig Sacrament van dese kerke, die overleet den 13 september 1666 en de Joanne Cyns huysvrouwe van Jan Aerents filius Boudewyn, overleden den 22 meye 1680 en van den eersaemen Lenaert Aerents filius Boudewyn overleet den 10 october 1680 ende van eersam Gilles Aerents filius Boudewyn overleet den 31 augustus 1684 ende heer Hieronimis Aerents filius Boudewyn overleet den 5 juny 1685 ende van J° Anne De Munck, huysvrouwe van den eersamen Sr Gillis Aerents overleden den 6 january 1689. Bid voor de zielen. Boek Hooge:Grafschrift III pagina 93

Kinderen van Anna De Muynck en Gilles Aerents

Bronvermelding(en)

 1. [S2] Boek De Hooge, online http://www.historischebronnenbrugge.be/

Gilles Aerents

M, +. 31 augustus 1684
Laatst bewerkt=8 Jun 2010
     Gilles Aerents was de zoon van Bouwdewyn Aerents en Anna Verplancke. Gilles Aerents huwt Anna De Muynck, dochter van Pieter De Muynck en Elisabeth Van Landtschoot, circa 1648 te St Walburgha, Brugge. Gilles Aerents overleed op 31 augustus 1684 te Brugge. Hij werd begraven op 2 september 1684 te Brugge. In het midden van de beuk van deze capelle, op een wit steen:
Sepulture van eer Sr Boudewijn Aerents filius Cornelius in synen tyd Deken van de Ghilde van het H. Sacrament van dese kerke, die overleet den 28 juny 1603 en van J° Anna filia Cornelius Verplancke, huysvrouwe van Boudewyn Aerents overleden den 26 maerte 1680, ende van den eersamen Niclays Aerents filius Boudweyn in synen tyd Deken van de gilde van het Heilig Sacrament van dese kerke, die overleet den 13 september 1666 en de Joanne Cyns huysvrouwe van Jan Aerents filius Boudewyn, overleden den 22meye 1680 en van den eersaemen Lenaert Aerents filius Boudewyn overleet den 10 october 1680 ende van eersam Gilles aerents filius Boudewyn overleet den 31 augustus 1684 ende heer Hieronimis Aerents filius Boudewyn overleet den 5 juny 1685 ende van J° Anne De Munck, huysvrouwe van den eersamen Sr Gillis Aerents overleden den 6 january 1689. Bid voor de zielen.Boek Hooge:Grafschrift III pagina 93
.1

     Op 10 mei 1680 beschrijving van het huis gelegen in de Langhestrate 97 met Oud Kadasternr.: JAN/0999.In het Sint-Janszestendeel.Catherine Aerents weduwe van Adriaen van Wiert, Pauwels van Wiert, Jaecques Govaert en echtgenote, Marie Anna van Wiert, verder Pauwels van Wiert en Jaecques Govaert als voogden van de 3 kinderen van genoemde Adriaen en voogden van Guille zoon van Guill.Klerk was Leonard de Keysere.2

Kinderen van Gilles Aerents en Anna De Muynck

Bronvermelding(en)

 1. [S2] Boek De Hooge, online http://www.historischebronnenbrugge.be/
 2. [S5] Huizenonderzoek Brugge, online http://www.huizenonderzoekbrugge.be/

Anna Aerents

V, °. 13 april 1661
Laatst bewerkt=15 Apr 2005
     Anna Aerents werd geboren op 13 april 1661 te St.Walburga, Brugge. Zij was de dochter van Gilles Aerents en Anna De Muynck.

Antoinette Aerents

V, °. 28 april 1653
Laatst bewerkt=8 Nov 2005
     Antoinette Aerents werd geboren op 28 april 1653 te St Walburgha, Brugge. Zij was de dochter van Gilles Aerents en Anna De Muynck.

Guillaume Aerents

M, °. 11 februari 1658, +. 2 mei 1699
Laatst bewerkt=6 Dec 2007
     Guillaume Aerents werd geboren op 11 februari 1658 te O.L.Vr., Brugge. Hij was de zoon van Gilles Aerents en Anna De Muynck. Guillaume Aerents huwt Margareta Fimbry, dochter van Joannes Fimbry en Marguarita Neyts, op 16 oktober 1685 te O.L.Vr, Brugge. Guillaume Aerents overleed op 2 mei 1699 te O.L.V., Brugge, in de ouderdom van 41.
     Op 8 november 1685 beschrijving van Het huis met oud Kadasternr (OLV/0866-20). Jan Fimbry en echtgenote transporteren volgende renten aan Guillaume Arents, hun schoonzoon, gehuwd met Margaretha Fimbry een rente van 12-15-0 zijnde de rest van een rente van 15-5-0, en aan Jan Baptiste Dhuvetter een rente van 2-10-0. Klerk was Pieter Verplancke.1 Op 2 april 1692 Verkoop per dekreet door Guillaume Aerens en zijn vrouw Margereth Fimbry van 2 huizen waarvan één gelegen aan de zuid oostkant van de Ouden Ghentwegh en de tweede aan de westkant van de Dweerstraete hoek met de Salaedestraete. Op 3 juni 1698 beschrijving van Het huis genaamd St Anne in de Verversdijk nr 3 (west) in het Sint-Janszestendeel met Oud Kadasternr (JAN/0407). In 1624 melding van een turfhuis dat vroeger bij JAN/0408 hoorde. Pater Theodor Maen, rektor van het college van de Jezuïeten te Brugge, verkoopt deze partij aan Guillaume Aerents, Klerk was Rielant.1

Kinderen van Guillaume Aerents en Margareta Fimbry

Bronvermelding(en)

 1. [S5] Huizenonderzoek Brugge, online http://www.huizenonderzoekbrugge.be/

Margareta Fimbry

V, °. 5 oktober 1658, +. voor 1727
Laatst bewerkt=6 Dec 2007
     Margareta Fimbry werd geboren op 5 oktober 1658 te St.Donaas, Brugge.1 Zij was de dochter van Joannes Fimbry en Marguarita Neyts. Margareta Fimbry huwt Guillaume Aerents, zoon van Gilles Aerents en Anna De Muynck, op 16 oktober 1685 te O.L.Vr, Brugge. Margareta Fimbry huwt Guillielmus Terwe op 18 september 1718 te O.L.V., Brugge. Margareta Fimbry overleed voor 1727 te O.L.V., Brugge.
     Op 5 juli 1700 beschrijving van het huis genaamd " Den gouden cop" gelegen Eechoutstrate 23 (oost) in het Sint-Donaaszestendeel. Heer en meester Cornelis Fimbry et uxor, voorts Margriete Fimbry weduwe van Guillaume Arents, voorts Cornelis Fimbry en Phillipe Arents voogden over Anna en Joannes Arents, verkopen het huis, zijnde een bakkerij met al de bakkerijwerktuigen aan Jacques Wils. Vanaf 1673 is het huis bekend als bakkerij, in 1800 ook nog bakkerij.Klerk was P. Verplancke. Op 13 augustus 1700 beschrijving van het huis genaamd " Den gouden cop" gelegen Eechoutstrate 23 (oost) in het Sint-Donaaszestendeel.(Oud Kadasternr: DON/1290 ) Jacques Wils en Jo. Margriete Fimbry tevoren weduwe van Guillaume Arents, verbinden een rente van 08-12-06 groten 10 myten de penninge 24, deel van 12-10-00 groten op dit huis bezet op 05-07-1700 ten voordele van Joannes Baptiste en Anna Margriete Arents, over 194-17-05 . Klerk was J. Wils.2 Op 8 mei 1722 beschrijving van Het huis genaamd "Het Schietspel" gelegen in de Corte Moerstrate nr 46 (oost) met Oud Kadasternr.: NIK/0197,in het Sint-Niklaaszestendeel. Heden de Sint-Jakobsstraat. Meester Guillame Terwe en echtgenote Marguariete Fimbry, tevoren weduwe van Jaecques van Toers, verbinden de helft van dit huis en het huis erbij gevoegd (NIK/0191), een rente van 35-8-4 pen 24 ten laste van Jan Baptiste Boddens en echtgenote Anna van Deur. Klerk was Jacob Gheys . Op 15/03/1727 over hetzelfde huis (Oud Kadasternr:NIK/0197). Meester Guillame Terwe, weduwnaar en bezitter van het bekommerd sterfhuis van Margriete Fimbry, tevoren weduwe van Jaecques van Toers, verkoopt de helft van dit huis, voorts de helft van NIK/0191 (een pakhuis aan dit huis toegevoegd) aan Jacobus van Toers. Klerk was Christiaen Goormachtich.2 Op 8 mei 1722 beschrijving van Het huis genaamd "Het Schietspel" gelegen in de Corte Moerstrate nr 46 (oost) met Oud Kadasternr: NIK/0197, in het Sint Niklaaszestendeel. Heden de Sint-Jakobsstraat. Meester Guillame Terwe en echtgenote Marguariete Fimbry, tevoren weduwe van Jaecques van Toers, verbinden de helft van dit huis en het huis erbijgevoegd (NIK/0191), een rente van 35-8-4 pen 24 ten laste van Jan Baptiste Boddens en echtgenote Anna van Deur. Klerk was Jacob Gheys.2

Kinderen van Margareta Fimbry en Guillaume Aerents

Bronvermelding(en)

 1. [S4] Ariadne online, online http://users.skynet.be/sky60754/genealbe/
 2. [S5] Huizenonderzoek Brugge, online http://www.huizenonderzoekbrugge.be/

Anna Marguerita Aerents

V, °. 6 augustus 1686, +. 10 december 1762
Laatst bewerkt=18 Sep 2012
     Anna Marguerita Aerents werd geboren op 6 augustus 1686 te O.L.V., Brugge. Zij was de dochter van Guillaume Aerents en Margareta Fimbry. Anna Marguerita Aerents huwt Ludovicus Vleys, zoon van Joannes Baptist Vleys en Marguarita Vander Meulen, op 3 januari 1712 te O.L.Vr., Brugge. Anna Marguerita Aerents overleed op 10 december 1762 te St Salvator, Brugge, in de ouderdom van 76.
     Op 4 november 1712 beschrijving van Het huis genaemd "De Lelie" gelegen in de Zoutterstrate (heden de Academiestraat) nr 14 met oud kadasternr (CAR/0031) in het Carmerszestendeel. Meester Jan Cornelis Roelof en echtg. verkopen dit en CAR/0032 nu bij elkaar gevoegd, aan meester Louys Vleys. Klerk was C. Steyaert.1 Op 30 december 1740 beschrijving van Het huis gelegen in Hoogstraete nr 48 (zuid) in het Sint-Donaaszestendeel met Oud Kadasternr (DON/0181). Dit huis is ten dekrete gebleven aan Hr en Mtr Louis Vleijs, gehuwd met Anna Arents, voor een verlopen rente van 03-00-00 groten de penninghe 24 daterende van 24-05-1687.1 Op 16 december 1757 beschrijving van Het huis genaamd " ’t Schaeck" in de Verversdijk nr 5 (west) in het Sint-Janszestendeel met Oud Kadasternr (JAN/0406). Vanaf 1690 vermeld als ververij. Anna Rosa van Coillie als machtige over de erfgenamen van Pieternelle Eechout, transporteerde een rente van 16-00-00 groten de pen 25, tvv Anna Arents, weduwe van Louis Vleijs. Klerk was Cortals.1 Op 26 juni 1759 beschrijving van Het huis genaamd "St Anne" in de Verversdijk nr 3 (west) in het Sint-Janszestendeel met Oud Kadasternr (JAN/0407). In 1624 melding van een turfhuis dat vroeger bij JAN/0408 hoorde. Anna Arents, weduwe van Louis Vleijs, verpacht dit huis aan Pieter en Jan Baptist de Ghelder voor 3-6-9 of 12 jaar voor de prijs van 25-00-00 groten per jaar. Klerk was Boone.1 Op 5 juli 1762 beschrijving van Het huis in de Sinte Cathelynestrate nr 92 (west) in het Onze-Lieve-Vrouwezestendeel met Oud Kadasternr (OLV/0788). In 1675 wordt een vroegere stal uit het Fonteinstraatje (Arsenaalstraat) aangekocht en als achterhuis bij de woning gevoegd. Anna Arents, weduwe van Louis Vleijs, verkoopt deze partij aan Pieter Antonius Josephus Marlier. Klerk was Boudewijn Boone.1 Op 16 mei 1763 beschrijving van Het huis in de Hoogstraete nr 48 (zuid) in het Sint-Donaaszestendeel met Oud Kadasternr (DON/0181). Boudewijn Boone, rendant ten sterfhuize van Anna Arents weduwe van Louis Vleijs en gemachtigd over de gemene erfgenamen, verkopen dit huis aan Joseph Gheldthof. Klerk was Logghe.1 Op 16 mei 1763 beschrijving van Het huis genaemd "Sint Andries Cruijce " gelegen in de Wollestraat nr12 met Oud Kadasternr (OLV/1640). Boudewijn Boone, erfgenaam en uitvoerder van het testament van Anna Arents, weduwe van Louys Vleys, en gemachtigd over de overige erfgenamen, verkoopt aan Jacobus Bergé. Klerk was Jacob Logghe.1 Op 19 juli 1763 beschrijving van Het huis in de Hoogstraete nr 46 (zuid) in het Sint-Donaaszestendeel met Oud Kadasternr (DON/0180). Boudewijn Boone, erfgenaam en rendant ten sterfhuize van Anna Arents weduwe van Louis Vleijs, gemachtigd over de andere erfgenamen, verkoopt dit huis en het huis DON/0179, met dit huis verbonden, aan Marie, Francoise, Joanne en Angeline Logghe. Klerk was Aerts.1 Op 13 september 1763 beschrijving van Het huis genaamd "St Anne" in de Verversdijk nr 3 (west) in het Sint-Janszestendeel met Oud Kadaster (JAN/0407). In 1624 melding van een turfhuis dat vroeger bij JAN/0408 hoorde, Baudewijn Boone, erfgenaam en rendant ten sterfhuize van Anna Arents, weduwe van Louis Vleijs en gemachtigd over zijn mede-erfgenamen, verkoopt dit huis aan Francois Vereecke. Klerk was Aerts.1

Bronvermelding(en)

 1. [S5] Huizenonderzoek Brugge, online http://www.huizenonderzoekbrugge.be/

Ludovicus Vleys

M, °. 14 april 1682, +. 29 augustus 1752
Laatst bewerkt=24 Sep 2012
     Ludovicus Vleys werd geboren op 14 april 1682 te Onze Lieve Vrouw Brugge. Hij was de zoon van Joannes Baptist Vleys en Marguarita Vander Meulen. Ludovicus Vleys huwt Anna Marguerita Aerents, dochter van Guillaume Aerents en Margareta Fimbry, op 3 januari 1712 te O.L.Vr., Brugge. Ludovicus Vleys overleed op 29 augustus 1752 te Brugge St Salvator in de ouderdom van 70.
     Op 22 maart 1728 beschrijving van Het huis (=een bakkerij) gelegen in de Steenstrate 47 in het Onze-Lieve-Vrouwezestendeel met oud kadasternr (OLV/0050) wordt bij decreet verkocht ten verzoeke van jonkvrouw, de weduwe van wijlen sieur Jaecques Wils. Het huis is o.a. bezwaard met een hypotheek ten voordele van heer en meester Lowys Vleys . Op 16/05/1763 wordt door Boudewyn Boone, mede namens de erfgenamen van zijn echtgenote Anna Arents, weduwe van Jonkheer Louis Vleys, over gegaan tot de verkoop van dit huis aan sieur Carel Saney. Klerk was Jacob Logghe.1 Hij was tresorier van de stad Brugge. Had twee personen in dienst. (Volkstelling 1748) in 1748. Hij woonde in 1748 te Jacobijne Straete, Brugge. Op 21 augustus 1764 beschrijving van Het huis genaemd "Stoutenburgh " nr 1 nu Vlamingstraat in het Sint-Niklaaszestendeel. (Oud Kadasternr.: NIK/0002) Hoekhuis. In 1645 bestond dit huis reeds uit drie woningen. "Stoutenburgh" op de noordoosthoek van de Markt was de centrale woning. Beide buurhuizen bleven lang in dezelfde eigendom: het ene was een woning met onderliggende woonkelder op de Markt.
Boudewyn Boone, gemachtigd door de vaderlijke erfgenamen in het sterfhuis van Anna Arents, weduwe van Louis Vleijs, transporteert aan Pieter Moentack een rente van 10-0-0 pen 25, bij reductie van pen 24. Het is een deel van de rente van 12-10-0 pen 24 d. Klerk was Rochus Aerts .1

Bronvermelding(en)

 1. [S5] Huizenonderzoek Brugge, online http://www.huizenonderzoekbrugge.be/

Joannes Van Landtschoot

M, °. circa 1500
Laatst bewerkt=9 Maa 2016
     Joannes Van Landtschoot werd geboren circa 1500 te Knesselaere. Hij was de zoon van (?) Van Landtschoot.

Kinderen van Joannes Van Landtschoot

Francois Van Landtschoot

M, °. december 1608, +. voor 1620
Laatst bewerkt=7 Dec 2004
     Francois Van Landtschoot werd geboren in december 1608 te St Anna Brugge. Hij was de zoon van Willeboor Van Landtschoot en Joanne Van Cottengys. Francois Van Landtschoot overleed voor 1620 te Moerkerke.

Guido Danckaert

M
Laatst bewerkt=30 Jan 2004

Kind van Guido Danckaert

Nicolas Ley

M
Laatst bewerkt=16 Nov 2011
Staat in:
Engelse Adel

Kinderen van Nicolas Ley en Marguerite Butler

Maria Françoise Schelhaever

V, °. 5 december 1628, +. 19 oktober 1689
Laatst bewerkt=3 Feb 2016
     Maria Françoise Schelhaever werd geboren op 5 december 1628 te O.L.Vr., Brugge. Zij was de dochter van Franciscus Schelhaever. Maria Françoise Schelhaever huwt Pieter van Landtschoot, zoon van Baldwinus Van Landtschoot en Barbara Van Cuyl, op 27 maart 1662 te Onze-Lieve-Vrouw Kerk, Leffinge.1 Maria Françoise Schelhaever overleed op 19 oktober 1689 te St Anna, Brugge, in de ouderdom van 60.
     Op 11 februari 1689 beschrijving van Het huis genaamd Den Mol, Speghelreye nr 14 (zuid) in het Sint-Janszestendeel met Oud Kadasternr.: JAN/0333, heden de Spinolarei. P. A. Faignaert, deurwaarder van de Raad van Vlaanderen, laat op verzoek van Marie Schelhaever, weduwe van Pieter Lantschoot, en Franciscus Xaverius Huwijn, gemachtigd door Angela Barbara Schelhaever, wonende te Venetië, dit huis en JAN/0533-1 in beslag nemen.2

Kinderen van Maria Françoise Schelhaever en Pieter van Landtschoot

Bronvermelding(en)

 1. [S15] Database Akten West-Vlaanderen (DAWV), online http://www.vrijwilligersrab.be/index.html
 2. [S5] Huizenonderzoek Brugge, online http://www.huizenonderzoekbrugge.be/

Isabella Clara Van Landtschoot

V, °. 11 februari 1654, +. 18 maart 1691
Laatst bewerkt=17 Sep 2012
     Isabella Clara Van Landtschoot werd geboren op 11 februari 1654 te St Anna Brugge. Zij was de dochter van Heer Boudewijn Van Landtschoot en Clara Cobrisse. Isabella Clara Van Landtschoot huwt Jan Lowys Van Ballenberghe, zoon van Joannes Van Ballenberghe en Catherina Crabbe, op 3 juli 1678 te Brugge. 3/07/1678 Huwelijkscontract van Jean van Ballenberghe en Isabelle van Landtschoot. (103/13051V l7de eeuw).
      Isabella Clara Van Landtschoot overleed op 18 maart 1691 te Brugge in de ouderdom van 37. Zij werd begraven op 19 maart 1691 te Brugge. In den Zuydmuur binnen den Communiebank (marbel steen), hiervoren ligghen begraeven, Sr Bouwdeyn Van Cootengys ende Jo° Clara Cobrysse welcke Jo° heeft ghefondeert een eeuwigh Solemneel Jaerghetijde indese Capelle, 13°Sbris met het uytdielen van 34 stuyvers broode aende lieden koomende inde huysen vande Capelle; mitsofferende over hun liever zielen requiscant in paces. Wath beth ter suyden ligt een volgende marbelsteen:
Hier light begraeven Sr Boudewyn Van Cotengys filius Hendrick t'synen tyde geweest 28 jaeren capelle meester inde vooght van dese capelle,overleden den 14 october 1690 ende Jo° Clara Cobrysse filia Sr. Pieter syn huysvrouwe, overleden den......ende bevrijt dese plaetse voor de familie van Jo° Clara Cobrysse als voor de familie van Sr. Boudewyn Van Landschoot, haer eersten man, mitsgavers voor haer liever descendenten. Bid voor de siele die hier licht begraeven Jo° Isabella Van Landschoot filia van Sr. Bouwdewyn Van Landschoot huysvrouwe van Sr. Jean Lowys Van ballenberghe filius Jan overleet den 18 maerte 1691 hebben 'tsaemen geproceert xi Soons.
Een marbelsteen int ' midden van de Communiebanck.

     Op 20 februari 1679 beschrijving van Verdeling tussen Pierre Zenael, goudsmid, gehuwd met Catherine van Ballenberghe en Jean van Ballenberghe meester apotheker, gehuwd met Isabelle van Landschoot, van de goederen van hun gemeenschappelijke moeder Catherine Jansens. (N°103/12751V).1

Kinderen van Isabella Clara Van Landtschoot en Jan Lowys Van Ballenberghe

Bronvermelding(en)

 1. [S3] Groep Enter, Oorkonden prive aangel. 1ste en 2e reeks.

Catherine Van Landtschoot

V, °. 24 augustus 1655, +. 20 juli 1666
Laatst bewerkt=9 Apr 2011
     Catherine Van Landtschoot werd geboren op 24 augustus 1655 te St.Anna, Brugge. Zij was de dochter van Heer Boudewijn Van Landtschoot en Clara Cobrisse. Catherine Van Landtschoot overleed op 20 juli 1666 te St Anna Brugge in de ouderdom van 10.

Pieter Van Landtschoot

M, °. 13 februari 1657, +. na 1713
Laatst bewerkt=20 Sep 2014
     Pieter Van Landtschoot werd geboren op 13 februari 1657 te St Anna Brugge. Hij was de zoon van Heer Boudewijn Van Landtschoot en Clara Cobrisse. Pieter Van Landtschoot overleed na 1713 te Brugge.
     Godshuizencomplex Onze-Lieve-Vrouw Blindekens met bijhorende kapel, begrensd door de Kreupelen- en de Kammakerstraat. Thans bestaat het godshuizencomplex uit twaalf huisjes aan de Kammakersstraat en de Kreupelenstraat, waartussen een binnentuin toegankelijk via een klein straatje lopend langs de Z.-gevel van de kapel en de ruime binnentuin, uitgevend in de Kammakersstraat. Doorgang toegankelijk via een tudorboogpoort met afgeschuinde dagkanten geflankeerd door schampstenen van arduin. Huidig uitzicht is fasegewijs tot stand gekomen
In 1703 werd bij het bouwen van een sacristie tegen de N.-buitenmuur cf. gevelsteen volgende vermelding gedaan: "TOT LOF ENDE / GLORIE VAN GODT EN / SYNE MOEDER VAN HET /BLINDENLIEDEN GASTHUYS INDE / JAERE 1703. HEBBEN DESE SACHRISTIE DOEN NIEUWE / MAEKEN DEN VOOGHT SR PIETER / VALENTYN ENDE SORGHERS / PIETER VAN LANDTSCHOOT. / JOOS VANDE KERCKHOVE. IAN / BREMARE, GILLIS VOET EN / MICHIEL VERSTRAETE.1 " Op 12 april 1713 beschrijving van het huis (JAK/506) in de Smedenstraat dit bestond vroeger uit 2 woonsten. Er wordt melding gemaakt van zeepziederij, kaarsengieterij en brouwerij. Volgens een nota op laatste record wordt de naam van dit huis vermeld "het Papenhutte". Joos vande Kerckhove, Jan Bremare, Gillis Voet, Pieter Reijnacx, Jacob Beernaerts en Jan Laridon, meesters van de kapel van het blindelieden gasthuis geven te kennen dat Pieter van Landtschoot dd. 12/04 1713 heeft erkent een rente van 02-00-00 gr. pen 30 en bezet op dit huis, verder op een huis JAK/0503 en het "koekhuis" JAK/0651, en nog op een huis in de Langestraat in DON/0975, beiden voordien belast met verschillige renten voor het jaargetijde van Clara Cobrijsse, breder aldaar vermeld, en aldus de verschijners deze rente niet raadzaam vonden te aanvaarden om reden der zware lasten en ook omdat Landschoot gekend is insolvabel te zijn en uit de hijpotheken van deze rente maar kunnen komen tot 48-00-00 gr. wisselgeld de waarde van hetzelfde huis in de Smedenstraat zijn blijvend verbonden en ingehouden door Jan Vercamere, koper van deze, dewelke dezelfde rente willende lossen tenzij men hem toestaat van voortaan maar te betalen tot beloop van 01-12-00 gr. pen. 30 voor het voornoemde kapitaal, dat alzo zal zijn een voorrente , zo is het dat de verschijners zijn overeen gekomen met de zelfde Vercamere evenals met Cornelis van Ballenberghe van deze stichting dat de verschijners deze rente van 01-12-00 gr. zullen aanvaarden t.v.v. deze kapel om te houden het voornoemd jaargetijde.2

Bronvermelding(en)

 1. [S20] Onze-Lieve-Vrouw Blindekens, online http://www.vioe.be/
 2. [S5] Huizenonderzoek Brugge, online http://www.huizenonderzoekbrugge.be/

Pieter Joannes SerDobbel

M, °. 1743, +. 6 april 1803
Laatst bewerkt=23 Sep 2012
Staat in:
Engelse Adel
     Pieter Joannes SerDobbel werd geboren in 1743 te Ruminghem, Boulogne-sur-mer. Hij huwt Marie Elisabeth Henriette Leij, dochter van Nicolaes Ley en Joanne Van Landtschoot, op 24 november 1778 te Sint-Jacobs, Brugge.1 Pieter Joannes SerDobbel overleed op 6 april 1803 te Brugge.
     Hij was Schepen der stede van Brugge. Hij was makelaar, suikerraffinadeur en in 1793 schepen van Brugge in 1789 te Brugge.2

Kinderen van Pieter Joannes SerDobbel en Marie Elisabeth Henriette Leij

Bronvermelding(en)

 1. [S15] Database Akten West-Vlaanderen (DAWV), online http://www.vrijwilligersrab.be/index.html
 2. [S1] Gilde der Makelaars, online http://www.andriesvandenabeele.cjb.net/

Justo De Moor

M
Laatst bewerkt=30 Jan 2004

Kind van Justo De Moor

Pieter Van Cuyl

M
Laatst bewerkt=3 Feb 2004
     Pieter Van Cuyl is de zoon van Pieter Van Cuyl en Cornelia Van Cotengys.

Jan De Vryendt

M
Laatst bewerkt=2 Feb 2004
     Jan De Vryendt is de zoon van Jan De Vryendt.

Boudewijn van Cottengys

M, °. circa 1564, +. 6 november 1603
Laatst bewerkt=19 Dec 2008
     Boudewijn van Cottengys werd geboren circa 1564 te Brugge. Hij was de zoon van Anthony Van Cottengys en Catherine Crabbe. Boudewijn van Cottengys huwt Josyne Bieruwaert, dochter van Phillip Bieruwaert, op 8 juni 1593 te O.L.Vr., Brugge. Boudewijn van Cottengys overleed op 6 november 1603 te St Salvator,Brugge.

Marie Van Cuyl

V
Laatst bewerkt=6 Dec 2007
     Marie Van Cuyl is de dochter van Pieter Van Cuyl en Cornelia Van Cotengys. Marie Van Cuyl huwt Lieven Kervijn op 8 december 1605 te O.L.Vr., Brugge.

Kinderen van Marie Van Cuyl en Lieven Kervijn

Lieven Kervijn

M
Laatst bewerkt=6 Dec 2007
     Lieven Kervijn huwt Marie Van Cuyl, dochter van Pieter Van Cuyl en Cornelia Van Cotengys, op 8 december 1605 te O.L.Vr., Brugge.

Kinderen van Lieven Kervijn en Marie Van Cuyl

Margriette Kervijn

V, °. 7 april 1608, +. 17 juli 1648
Laatst bewerkt=6 Dec 2007
     Margriette Kervijn werd geboren op 7 april 1608 te Onze Lieve Vrouw Brugge. Zij was de dochter van Lieven Kervijn en Marie Van Cuyl. Margriette Kervijn overleed op 17 juli 1648 te Brugge in de ouderdom van 40.

Anna Kervijn

V
Laatst bewerkt=31 Okt 2011
     Anna Kervijn is de dochter van Lieven Kervijn en Marie Van Cuyl. Anna Kervijn huwt Lambertus Van Landschoot, zoon van (?) Van Landschoot, circa 1598 te Brugge.

Kinderen van Anna Kervijn en Lambertus Van Landschoot

Joanna Marie Coorde

V
Laatst bewerkt=6 Apr 2004
     Joanna Marie Coorde huwt Jan De Vryendt, zoon van Franchoys De Vryendt en Cathelyne van Vlamyncpoorte, op 30 juli 1606 te St.-Walburga, Brugge.

Franchoys De Vryendt

M
Laatst bewerkt=6 Apr 2004
     Franchoys De Vryendt huwt Cathelyne van Vlamyncpoorte, dochter van Roelandt van Vlamyncpoorte.
     Dheer Franchoys de VRIENT huwde Joncvr. Cathelyne van VLAMYNCPOORTE (dochter van dheer Roelant) (167). Op 7 mei 1580 (168) verkochten zij aan Claeys Neerync en Jan van der Straten een huis gestaan te Brugge, aan de Rijke Pindersstraat. Uit hun huwelijk werden ten minste twee kinderen geboren:
1. Meester Jan, die volgt onder (40).
2. Joncvr. Jacquemyne. Bij kontrakt verleden voor notaris Lambrecht Sproncholf te Brugge op 10 februari 1604 (169) huwde zij Hans SUYS (zoon van Gheeraert), geboortig van Mechelen. Wegens haar minderjarigheid werd zij bijgestaan door Jonker Fransoys Pardo, heer van Frémicourt (170) en door Jonker Jan Parmentier, haar voogden ad hoc. Op 28 augustus 1631 (171) heeft zij een rente bezet in voordeel van 'haar broer Jan op een derde van een hofstede, groot 32 gem. 2 1. 40 r., gelegen te Varsenare en afhangende van de successie van haar vader. Uit het huwelijk van Jacquemyne de Vrient met Hans Suys werd geboren Joncvr. Magdalene Suys, echtgenote van Silvester de Neckere (zoon van Boudewijn), die voormeld derde verkocht heeft op 23 april 1654 (172) aan haar medeëigenaars, Heer en Meester Jan de Vrient, Sieur Jan Gylson en Pieter van Landtschoot.
(167) Deze alliantie wordt vermeld door J. Gailliard, Bruges et Ie Franc,II, Brugge, 1858, p. 24 (gen. van Vlamincpoorte, een zeer oud patriciërsgeslacht).
(168) S.A.B. - Klerken van de vierschaar, 712: klerk B. van der Praet (1580-1581), f. 11 v.
(169) R.A.B. - Notariaat, 439: notaris Lambrecht Sproncholf, f. 50 v.
(170) Fransoys Pardo, heer van Frémicourt, was een afstammeling van Catharina van Vlaminckpoorte, vrouwe van Frémicourt. J. Gailliard,Bruges et Ie Franc, II, Brugge, 1858, p. 298-301 (gen. Pardo).
(171) R.A.B. - Brugse Vrije, reg. 16.063: 14e reg. not. noord, f. 50 v.
(172) R.A.B. - Brugse Vrije, reg. 16.074: 6e reg. not. noord, f. 292/2.
Bron:Vlaamse Stam Jaargang 10 pag 179

Kind van Franchoys De Vryendt en Cathelyne van Vlamyncpoorte

Cathelyne van Vlamyncpoorte

V
Laatst bewerkt=6 Apr 2004
     Cathelyne van Vlamyncpoorte is de dochter van Roelandt van Vlamyncpoorte. Cathelyne van Vlamyncpoorte huwt Franchoys De Vryendt.

Kind van Cathelyne van Vlamyncpoorte en Franchoys De Vryendt

Roelandt van Vlamyncpoorte

M
Laatst bewerkt=6 Apr 2004

Kind van Roelandt van Vlamyncpoorte

Heer Jacques Van Tours

M, °. 4 januari 1609, +. 15 september 1686
Laatst bewerkt=21 Sep 2012
     Heer Jacques Van Tours werd geboren op 4 januari 1609 te O.L.Vr., Brugge. Hij was de zoon van Pieter Van Tours. Heer Jacques Van Tours huwt Joanna Catherina de Bleeckere op 20 april 1636 te O.L.V., Brugge. Heer Jacques Van Tours overleed op 15 september 1686 te Brugge in de ouderdom van 77. Hij werd begraven op 16 september 1686 te Brugge. "Een witte marber zerck suyd van den altaer" Vrye Supulture van Sieur Jacques Van Tours filius Pieter hebbende gediend ten tijd van 13 jaeren als kerkmeester deser kerkcke en tweemael boekhouder anno 1677 in anno 1684. Overleden den 18 maerte 1703 oud synde 72 jaeren. Onze Lieve Vrouwe Kerk, (wit marbelsteen, by de voorgaende. Begin van den Ommeganck).1
     Hij was lid der keyzerlyke ende koninglyke hoofdgilde van den edelen ridder Sint Joris in den Oudenhove binnen de stad van Brugge in 1677.2

Kind van Heer Jacques Van Tours en Joanna Catherina de Bleeckere

Bronvermelding(en)

 1. [S2] Boek De Hooge, online http://www.historischebronnenbrugge.be/
 2. [S29] Jaerboek der keyzerlyke ende koninglyke hoofdgilde van den edelen ridder Sint Joris, online http://books.google.be/books