Maria Boots

Kind van Maria Boots

Baron Marc du Tour edelman van zijne hoocheyt

     Baron Marc du Tour edelman van zijne hoocheyt was Raad in het Hof van Brabant 1661; Wapen: gevierendeeld: I en IV in rood een gouden griffioen; II en III in blauw een zilveren burcht met opgetrokken valdeur.
Edelman aan het hof van prins Frederik Hendrik, na diens dood kamerheer van prins Willem II, en na de dood van deze, raad in het souvereine raad en leenhove van Brabant, buitengewoon gezant in Rusland.1 Hij werd geboren circa 1624 . Hij huwde Sarah l'Empereur van Opwijck, dochter van Constantin l'Empereur van Opwijck heer van Havennes Malerets en Assonville en Catherine Thisius de Kynogen, op 5 september 1650 te Leiden.2 Baron Marc du Tour edelman van zijne hoocheyt was getuige bij de doop van Marcus Philippus van Lanschot op 22 januari 1666 te Pieters kerk, Leiden; doopgetuigen waren Heer Marcus du Tour en Mevrouw Punens.3 Baron Marc du Tour edelman van zijne hoocheyt overleed in april 1672.1

Kinderen van Baron Marc du Tour edelman van zijne hoocheyt en Sarah l'Empereur van Opwijck

Bronvermelding(en)

 1. [S10] CBG, online http://www.cbg.nl/
 2. [S6] Digitale Stamboom LEIDEN, online http://www.leidenarchief.nl/
 3. [S99] Nelly van der Hoeven, "Dopen Leiden," e-mail van Hans Van Landschoot, 16/6/2010.

Sarah l'Empereur van Opwijck

     Sarah l'Empereur van Opwijck werd geboren circa 1630 . Zij was de dochter van Constantin l'Empereur van Opwijck heer van Havennes Malerets en Assonville en Catherine Thisius de Kynogen. Sarah l'Empereur van Opwijck huwde Baron Marc du Tour edelman van zijne hoocheyt op 5 september 1650 te Leiden.1

Bronvermelding(en)

 1. [S6] Digitale Stamboom LEIDEN, online http://www.leidenarchief.nl/

Meester Johan van Vesanevelt

     Meester Johan van Vesanevelt was schepen der stad Leiden. Hij werd geboren op zaterdag, 3 januari 1637 te Leiden . Hij was de zoon van Dirck van Vesanevelt en Barbara van Immerseel. Meester Johan van Vesanevelt huwde Agneta van Peenen, dochter van Pieter van Peenen en Emerentia de Vroede, op 27 juni 1670 te Leiden.1

Kind van Meester Johan van Vesanevelt en Agneta van Peenen

Bronvermelding(en)

 1. [S6] Digitale Stamboom LEIDEN, online http://www.leidenarchief.nl/

Agneta van Peenen

     Agneta van Peenen werd geboren op vrijdag, 13 december 1647 te Leiden . Zij was de dochter van Pieter van Peenen en Emerentia de Vroede. Agneta van Peenen huwde Meester Johan van Vesanevelt, zoon van Dirck van Vesanevelt en Barbara van Immerseel, op 27 juni 1670 te Leiden.1 Agneta van Peenen was getuige bij het huwelijk van Emerentia van Vesanevelt en Johan Alexander van Lanschot op 20 oktober 1692 te Nierop, Leiden; Getuigen bruidegom: Wouter van Lanschot - Getuigen bruid: Agneta van Peenen moeder Hooygraft - Beroep getuige Raad & rekenmr domein. Holl & West Vriesland, wnd. Den Haag. Voorvoegsel bruidegom en zijn getuige: Mr.1 Agneta van Peenen overleed in juni 1722 te Leiden in de ouderdom van 74.

Kind van Agneta van Peenen en Meester Johan van Vesanevelt

Bronvermelding(en)

 1. [S6] Digitale Stamboom LEIDEN, online http://www.leidenarchief.nl/

Meester Gerard Franszn. Meerman

     Meester Gerard Franszn. Meerman was veertigraad van Leiden. Hij werd geboren op vrijdag, 7 februari 1659 te Leiden . Hij was de zoon van Meester François Meerman en Theodora van Hoogeveen. Meester Gerard Franszn. Meerman huwde Agatha Maria Arkenbout, dochter van Mr. Cornelius Arkenbout en Lydia van Vredenburch, in december 1699 te Leiden. Meester Gerard Franszn. Meerman overleed op zondag, 28 februari 1712 te Leiden in de ouderdom van 53.

Kind van Meester Gerard Franszn. Meerman en Agatha Maria Arkenbout

Agatha Maria Arkenbout

     Agatha Maria Arkenbout werd geboren op dinsdag, 5 oktober 1677 te Rotterdam . Zij was de dochter van Mr. Cornelius Arkenbout en Lydia van Vredenburch. Agatha Maria Arkenbout huwde Meester Gerard Franszn. Meerman, zoon van Meester François Meerman en Theodora van Hoogeveen, in december 1699 te Leiden. Agatha Maria Arkenbout overleed op vrijdag, 26 juni 1705 te Leiden in de ouderdom van 27.

Kind van Agatha Maria Arkenbout en Meester Gerard Franszn. Meerman

Hendrick Southolm

Kind van Hendrick Southolm en Wendelina van Raephorst

Wendelina van Raephorst

     Wendelina van Raephorst was de dochter van Willem Mathijsz van Raephorst. Wendelina van Raephorst huwde Thomas van Egmond van der Nijenburg circa 1626. Wendelina van Raephorst overleed in 1661 te Alkmaar.1

Kind van Wendelina van Raephorst

Bronvermelding(en)

 1. [S123] Regionaal Archief Alkmaar, online http://www.archiefalkmaar.nl

Thomas van Egmond van der Nijenburg

     Thomas van Egmond van der Nijenburg werd geboren in 1599 . Hij huwde Wendelina van Raephorst, dochter van Willem Mathijsz van Raephorst, circa 1626. Thomas van Egmond van der Nijenburg overleed in 1675 te Alkmaar.

Françoise Johanna Agneta Hubrecht

     Françoise Johanna Agneta Hubrecht werd gedoopt op 27 maart 1744 te Pieterskerk, Leiden. Toevoeging bij getuige Johan was Veertig in Rade, Oud Burgemeester deser Steede, Knaap van Holland etc; en bij tweede getuige werd vermeld Vrouwe.1 Zij werd geboren op vrijdag, 27 maart 1744 te Leiden . Zij was de dochter van Jan Hubrecht en Agatha Lydia van Lanschot. Françoise Johanna Agneta Hubrecht overleed voor 1790 te Leiden.

Bronvermelding(en)

 1. [S6] Digitale Stamboom LEIDEN, online http://www.leidenarchief.nl/

Maria Lydia Hubrecht

     Maria Lydia Hubrecht werd geboren op zondag, 14 maart 1745 te Leiden .1 Zij was de dochter van Jan Hubrecht en Agatha Lydia van Lanschot. Maria Lydia Hubrecht overleed in 1749 te Leiden.

Bronvermelding(en)

 1. [S6] Digitale Stamboom LEIDEN, online http://www.leidenarchief.nl/

Joost Philip Hubrecht

     Joost Philip Hubrecht werd gedoopt op 14 november 1751 te Leiden. Vader de Heer Jan, Veertig in Rade, moeder Vrouwe, get. De Heer Joost colonel van de Ruijterije, Vrouwe Catharina gebore Kien.1 Hij werd geboren op zondag, 14 november 1751 te Leiden . Hij was de zoon van Jan Hubrecht en Agatha Lydia van Lanschot.

Bronvermelding(en)

 1. [S6] Digitale Stamboom LEIDEN, online http://www.leidenarchief.nl/

Johanna Françoise Agatha Hubrecht

     Johanna Françoise Agatha Hubrecht werd geboren op zaterdag, 7 april 1753 te Leiden . Zij werd gedoopt op 8 april 1753 te Leiden. Toevoeging bij getuige: Mr. Johan Oud Burgemeester der Stad Leiden, Meester Knaep van Holland en Westfriesland; en bij tweede getuige: geboore Meerman.1 Zij was de dochter van Jan Hubrecht en Agatha Lydia van Lanschot. Johanna Françoise Agatha Hubrecht huwde Baron Antonie Gustaaf van Boetzelaer op 15 september 1782 te Sassenheim. Dit huwelijk was kinderloos. Johanna Françoise Agatha Hubrecht overleed op maandag, 22 maart 1819 te Rotterdam in de ouderdom van 65.2

Bronvermelding(en)

 1. [S6] Digitale Stamboom LEIDEN, online http://www.leidenarchief.nl/
 2. [S124] Gemeente Archief Rotterdam, online http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/

Baron Antonie Gustaaf van Boetzelaer

     Baron Antonie Gustaaf van Boetzelaer was luitenant-kolonel der cavalerie 30 Maart 1779, rentmeester van het hoogheemraadschap Rijnland, raad, schepen en schout van Leiden tot 1795, commissaris-generaal der convoyen en licenten te Rotterdam, president der provisioneele regeering te Leiden 1813-1814. Hij werd 28 Aug. 1814 benoemd in de ridderschap van Holland, tot baron verheven bij Kon. Besl. van 18 Aug. 1819. Hij werd geboren op vrijdag, 24 maart 1752 te Leiden . Hij huwde Johanna Françoise Agatha Hubrecht, dochter van Jan Hubrecht en Agatha Lydia van Lanschot, op 15 september 1782 te Sassenheim. Dit huwelijk was kinderloos. Baron Antonie Gustaaf van Boetzelaer overleed op zaterdag, 25 december 1819 te Leiden in de ouderdom van 67.

Baron Nicolaas van Boetzelaer

Kind van Baron Nicolaas van Boetzelaer

Elisabeth Dorothea de Raet vrouwe van Dubbeldam en Kijfhoek

Kind van Elisabeth Dorothea de Raet vrouwe van Dubbeldam en Kijfhoek

Jan Hubrecht

Kind van Jan Hubrecht

Sophia van Achthoven

Kind van Sophia van Achthoven

Meester Mattheus Willem van Valkenburg

Kind van Meester Mattheus Willem van Valkenburg

Christina Wijnanda Le Leu de Wilhem

Kind van Christina Wijnanda Le Leu de Wilhem

Zoon levenloos

     Zoon levenloos overleed op zondag, 7 juli 1771 te Leiden. Hij werd geboren op zondag, 7 juli 1771 te Leiden . Hij was de zoon van Josias Johan Hubrecht en Anna Maria van Valkenburg.

Constantijn Dammas Hubrecht

     Constantijn Dammas Hubrecht werd geboren op zondag, 7 juli 1771 te Leiden . Hij was de zoon van Josias Johan Hubrecht en Anna Maria van Valkenburg. Constantijn Dammas Hubrecht werd gedoopt op 11 juli 1771 te Pieterskerk, Leiden. Tweeling (was drieling) met Johan Alexander en NN, doopgetuigen waren Françoise Douarière van wijlen de heer Johan van Lanschot in leven Raed en Burgemeester der Stad Leiden meesterknaep van Holland en Vrouwe Catharina Douarière van wijlen de Heer Constantijn Le Leu de Wilhem, Heer van Drongelen, in leven Raed en Schepen der Stad Haarlem, Hoogheemraed van Rhijnland, Vrouwe Magdalena Douarière van wijlen den Heer Dammas Guldewaagen, in leven Raed en Burgemeester der Stad Haarlem, Bailliuw van Brederoode.1 Hij overleed op vrijdag, 12 juli 1771 te Leiden.1

Bronvermelding(en)

 1. [S108] Archief Leiden, online http://www.leidenarchief.nl/

Agatha Lydia Hubrecht

     Agatha Lydia Hubrecht werd geboren op donderdag, 6 mei 1773 te Leiden . Zij was de dochter van Josias Johan Hubrecht en Anna Maria van Valkenburg.

Mattheus Constantijn Hubrecht

     Mattheus Constantijn Hubrecht werd geboren op dinsdag, 4 april 1775 te Leiden . Hij was de zoon van Josias Johan Hubrecht en Anna Maria van Valkenburg.

Paul François Hubrecht

     Paul François Hubrecht werd geboren op woensdag, 11 maart 1778 te Leiden . Hij was de zoon van Josias Johan Hubrecht en Anna Maria van Valkenburg. Paul François Hubrecht huwde Maria van Lelyveld op 13 juli 1801 te Leiden. Paul François Hubrecht huwde Sophia Maria Henriette de Veer op 1 april 1810 te Haarlem. Paul François Hubrecht overleed op woensdag, 11 maart 1846 te Leiden in de ouderdom van 68.

Kinderen van Paul François Hubrecht en Maria van Lelyveld

Kinderen van Paul François Hubrecht en Sophia Maria Henriette de Veer

Johan Paul Hubrecht

     Johan Paul Hubrecht werd geboren op woensdag, 11 maart 1778 te Leiden . Hij was de zoon van Josias Johan Hubrecht en Anna Maria van Valkenburg. Johan Paul Hubrecht overleed op woensdag, 10 november 1779 te Leiden in de ouderdom van 1.

Cornelia Agneta Hubrecht

     Cornelia Agneta Hubrecht werd geboren op woensdag, 2 juni 1779 te Leiden . Zij was de dochter van Josias Johan Hubrecht en Anna Maria van Valkenburg. Cornelia Agneta Hubrecht overleed op dinsdag, 8 januari 1839 te Leiden in de ouderdom van 59.

Catharina Geertruyd Hubrecht

     Catharina Geertruyd Hubrecht werd geboren op donderdag, 8 juni 1780 te Leiden . Zij was de dochter van Josias Johan Hubrecht en Anna Maria van Valkenburg. Catharina Geertruyd Hubrecht overleed op donderdag, 12 juli 1821 te Leiden in de ouderdom van 41.

Antonia Maurice Hubrecht

     Antonia Maurice Hubrecht werd geboren op woensdag, 16 april 1783 te Leiden . Zij was de dochter van Josias Johan Hubrecht en Anna Maria van Valkenburg. Antonia Maurice Hubrecht overleed op zondag, 7 november 1852 te Leiden in de ouderdom van 69.