? Het V de Penning Cohier van Adegem van 16 juni 1582

Het V de Penning Cohier van Adegem van 16 juni 1582


Het V de Penning Cohier van Adegem van 16 juni 1582 waarbij verschillende Van Landschoot eigenaars/pachters staan vermeld Adegem 1580

13 verso
Thoemaes Huismann houdt in pachte van Adriaen Boechout 1 ghemet (0 pont -14 schellijnghen -0 grooten)
en van Adriaen Van Lantschoot 3 ghemet lants (0 gemet-30 lijnen-0 roeden) 0 pont 8 schellijnghen 9 grooten 14 mijten

14 verso
Lambregt Van Lantschoot houdt in pachte van
* Jan Danckaert 7 ghemet lant 3-9-0
*Kinderen Roelandt de Zuttere 7 ghemet lant 2-4-0
*Joris Vyncke en Jan Veltganck 2 ghemet lant 0-15-0
*Mathijs Nijsens en adriaen Haerens 3 –6-0
*Jan De swaef 0-24-0
Totaal 12-2.0 ……..2-8-4-19

15 recto
Symoen Zoetaert houdt in pachte van
*Aernout Verstringhe 2-0-0
*Pauwels Vanden paradijse 0-24-0
*Pieter Dyserinck 0-4-0
*Kinderen van Stijn De Boevere 0-4-0
*Jan Dyserinck 0-4-0
*En Adriaen Van lantschoot 0-4-0
Samen 4 2 8 0-16-6-4

16 recto
Cornelius Van Lantschoot houdt in syenze een hofstede en lant 0-5-0
*Paschier Van Roulpe 0-15-0
*Jan Van Steenberghe 0-8-0
Totaal 0-28-0 0-5-7

17 recto
Jan Van Lantschoot houdt in pachte van
*Robert Sijlijne(?) 0-10-0
*Francois De Clerck 0-10-0
*Merck Van Wambeke 0-2-0-6
*Weduwe Pieter Houck 0-14-0
Totaal 0-36-0 0-7-3-14

17verso
*Jan Van Lantschoot filius Jan houdt in pachte van
*Kindren van Jan De Bree 1 ½ ghemet land 0-16-0 0-3-2-9

18verso
*Corneel Van Lantschoot houdt in pachte van
*Joris Ketelbeeter 8 lijnen lant 2-0-0 0-8-0

19 Verso
Passchier Van Lantschoot houdt in pachte van
*Aerndt Dijserinck 0-7-6
*Claes Vanden paradijse 2 ghemet lant 0-20-0
*kinderen van Aerndt Soetaert 1 ghemt landt 0-5-6-0
*Symoen Van landschoot 4 ½ ghemet lant 0-36-0-0
*Coorneeel Van lantschoot 4 gheemt lant 2-4-0
*Pieter Schaepelinck 1 ghemet lant 0-9-0
*Pieter Lambrecht 3 ghemet lant 0-20-0
*Lambrecht Van lantschoot 5 lijnen 0-15-0 Totaal 8-19-6 0-35-10-18

22 recto
*Claes Rijckaert houdt in pachte van
*De kinderen van adriaen Van Lantschoot 0 –6-6

22 verso
*Kindren van Adriaen Van lantschoot 0-7-0 0-0-16-19
Cornelius Blanckaert houdt in pachte van Jan De Gheetere
*Pieter Van lantschoot 0-30-0 0-6-0

Lambrecht Van Steenberghe houdt in pachte van
*Gilles pierenbergh 4 lijnen 0-14-6
*Bertholomeus Lambrecht 2 lijnen 0-5-0
*Gevaert Soetaert 2 lijnen 50 roeden 0-6-0
*kinderen van Cornelius Van Landschoot 2 lijnen0_5-0
*kinderen van Jan De Vulder 0-30
*Gilde van Het heilig Cruysse Brugghe 2 lijnen en 50 r 0-8-0
totaal 3-8-6 0-13-8-9

*Pieter houdt in pachte van
*vidua (weduwe) mester Lieven Buysse 4 ghemet 0-2§-0
*Jan Dyserinck 2 lijnen 0-0-7 Totaal 0-33-0 0-6-7-5

23 recto
*Jan Goedertier houdt in pachte van
*Kinderen van Adriaen Van lantschoot 2 lijnen 0-6-8
*Jan Van landschoot houdt in pachte van
*Gernaert Soetaert partie lants 2-0-0
*Roelandt Lamb 1 ghemt meersch 0-11-0
*Pieter Schaepelinck 0-2-0
*Gilles De Swaef 0-2-0
*Pieter Maes 2 lijnen 0-2-0
Van de hoirs van Willem DeSevere 0-0-15
*Anthonius De paepe 0-0-14
*Jan veltganck 0-6-0 Totaal 3-5-5 0-13-1

25 verso
Cornelius Van landschoot houdt in pachte van
*vidua (weduwe) Jan Van Hoorebeke lant 2-10-0
*Cornelius De Bree lant 0-9-0 totaal 2-19-0 0-11-9-14

PenningKohier van 1580 van Eeklo (stadsarchief van Gent onder “reeks 28, nr.15/68B”)
*Joos Van Lantschoot 2630 roeden in eigendom met behuusde hofstede
*Cornelis 3100 roeden in eigendom met behuusde hofstede
*Jan 10 roeden in eigendom met behuusde hofstede
*LIeven 4 roeden in eigendom met behuusde hofstede
*Pieter 2120roeden in eigendom met behuusde hofstede en 2850 roeden in pacht.