Het V de Penning Cohier van Adegem van 16 juni 1582


Het V de Penning Cohier van Adegem van 16 juni 1582 waarbij verschillende Van Landschoot eigenaars/pachters staan vermeld Adegem 1580

13 verso
Thoemaes Huismann houdt in pachte van Adriaen Boechout 1 ghemet (0 pont -14 schellijnghen -0 grooten)
en van Adriaen Van Lantschoot 3 ghemet lants (0 gemet-30 lijnen-0 roeden) 0 pont 8 schellijnghen 9 grooten 14 mijten

14 verso
Lambregt Van Lantschoot houdt in pachte van
* Jan Danckaert 7 ghemet lant 3-9-0
* Kinderen Roelandt de Zuttere 7 ghemet lant 2-4-0
* Joris Vyncke en Jan Veltganck 2 ghemet lant 0-15-0
* Mathijs Nijsens en adriaen Haerens 3 –6-0
* Jan De Swaef 0-24-0
Totaal 12-2.0 ……..2-8-4-19

15 recto
Symoen Zoetaert houdt in pachte van
* Aernout Verstringhe 2-0-0
* Pauwels Vanden Paradijse 0-24-0
* Pieter Dyserinck 0-4-0
* Kinderen van Stijn De Boevere 0-4-0
* Jan Dyserinck 0-4-0
* En Adriaen Van Lantschoot 0-4-0
Samen 4 2 8 0-16-6-4

16 recto
Cornelius Van Lantschoot houdt in syenze een hofstede en lant 0-5-0
* Paschier Van Roulpe 0-15-0
* Jan Van Steenberghe 0-8-0
Totaal 0-28-0 0-5-7

17 recto
Jan Van Lantschoot houdt in pachte van
* Robert Sijlijne(?) 0-10-0
* Francois De Clerck 0-10-0
* Merck Van Wambeke 0-2-0-6
* Weduwe Pieter Houck 0-14-0
Totaal 0-36-0 0-7-3-14

17verso
* Jan Van Lantschoot filius Jan houdt in pachte van
* Kinderen van Jan De Bree 1 ½ ghemet land 0-16-0 0-3-2-9

18verso
* Corneel Van Lantschoot houdt in pachte van
* Joris Ketelbeeter 8 lijnen lant 2-0-0 0-8-0

19 Verso
Passchier Van Lantschoot houdt in pachte van
* Aerndt Dijserinck 0-7-6
* Claes Vanden paradijse 2 ghemet lant 0-20-0
* kinderen van Aerndt Soetaert 1 ghemet landt 0-5-6-0
* Symoen Van Landschoot 4 ½ ghemet lant 0-36-0-0
* Corneel Van Lantschoot 4 ghemet lant 2-4-0
* Pieter Schaepelinck 1 ghemet lant 0-9-0
* Pieter Lambrecht 3 ghemet lant 0-20-0
* Lambrecht Van Lantschoot 5 lijnen 0-15-0
Totaal 8-19-6 0-35-10-18

22 recto
* Claes Rijckaert houdt in pachte van
* Dekinderen van Adriaen Van Lantschoot 0 –6-6

22 verso
* Kinderen van Adriaen Van Lantschoot 0-7-0 0-0-16-19
Cornelius Blanckaert houdt in pachte van Jan De Gheetere
* Pieter Van Lantschoot 0-30-0 0-6-0

Lambrecht Van Steenberghe houdt in pachte van
* Gilles Pierenbergh 4 lijnen 0-14-6
* Bertholomeus Lambrecht 2 lijnen 0-5-0
* Gevaert Soetaert 2 lijnen 50 roeden 0-6-0
* kinderen van Cornelius Van Landschoot 2 lijnen0_5-0
* kinderen van Jan De Vulder 0-30
* Gilde van Het heilig Cruysse Brugghe 2 lijnen en 50 r 0-8-0
totaal 3-8-6 0-13-8-9

* Pieter houdt in pachte van
* vidua (weduwe) meester Lieven Buysse 4 ghemet 0-2§-0
* Jan Dyserinck 2 lijnen 0-0-7 Totaal 0-33-0 0-6-7-5

23 recto
* Jan Goedertier houdt in pachte van
* Kinderen van Adriaen Van Lantschoot 2 lijnen 0-6-8
* Jan Van Landschoot houdt in pachte van
* Gernaert Soetaert partie lants 2-0-0
* Roelandt Lambrecht 1 ghemet meersch 0-11-0
* Pieter Schaepelinck 0-2-0
* Gilles De Swaef 0-2-0
* Pieter Maes 2 lijnen 0-2-0
Van de hoirs van Willem DeSevere 0-0-15
* Anthonius De paepe 0-0-14
* Jan veltganck 0-6-0 Totaal 3-5-5 0-13-1

25 verso
Cornelius Van Landschoot houdt in pachte van
* vidua (weduwe) Jan Van Hoorebeke lant 2-10-0
* Cornelius De Bree lant 0-9-0 totaal 2-19-0 0-11-9-14

PenningKohier van 1580 van Eeklo (stadsarchief van Gent onder “reeks 28, nr.15/68B”)
* Joos Van Lantschoot 2630 roeden in eigendom met behuusde hofstede
* Cornelis 3100 roeden in eigendom met behuusde hofstede
* Jan 10 roeden in eigendom met behuusde hofstede
* Lieven 4 roeden in eigendom met behuusde hofstede
* Pieter 2120 roeden in eigendom met behuusde hofstede en 2850 roeden in pacht.